BEKLAGELIG: Hans Petter Graver synes situasjonen på Juridisk fakultet er uheldig, og jobber hardt for at det skal bedre seg i løpet av få år.
BEKLAGELIG: Hans Petter Graver synes situasjonen på Juridisk fakultet er uheldig, og jobber hardt for at det skal bedre seg i løpet av få år.

Én av to studenter misfornøyde

En fersk undersøkelse viser at én av to studenter på Juridisk fakultet er misfornøyd med lærertettheten. Noen forelesninger er så fulle at studentene må sitte på gangen.

– Kontakten med underviseren blir helt klart redusert når det blir flere studenter per underviser, sier jusstudenten Saera Ali.

Ved Juridisk fakultet er det 27 studenter per faglig ansatte, ifølge Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Dette er tre ganger så høyt som gjennomsnittet for Universitetet i Oslo (UiO).

En fersk undersøkelse gjort av det svenske konsulentbyrået Universum viser nå at én av to jussstudenter er misfornøyd med lærertettheten.

Reduserer opptaket

Juridisk fakultetet måtte i fjor redusere opptaket av antall nye studenter fra 600 til 400. Dekan ved Juridisk fakultet Hans Petter Graver sa til Universitas i mars at i løpet av en femårsperiode skal antall studenter ned fra 3000 til 2000 studenter. Likevel økes nå antall studenter per kurs fra 15 til 30. Saera Ali er redd for at også kursene, som tilsvarer seminarer på andre fakulteter, skal bli overfylte. Hun forteller at det universitetet måtte opprette to nye kursgrupper for å hundre at kapasiteten på de andre ble sprengt.

På gangen på forelesninger

Til tross for at Juridisk fakultet har leid Misjonssalen, et av de største lokalene i nærheten av fakultetet, opplever studentene på Formuerett 1 trange forhold.

– Jeg har opplevd flere ganger at folk har måttet sitte på gangen under forelesningene. Da er det ikke lett å få med seg hva foreleseren sier, sier Ali.

Misjonssalen har en kapasitet på 500 mennesker der en av del setene er oppe på et galleri. Ifølge Ali er det vanskelig å høre hva foreleseren sier hvis man sitter på galleriet, og hun mener det heller ikke er lett å se hva som skjer på powerpoint-presentasjonen fra der oppe. Hun spekulerer i om studentene derfor velger å sitte på gangen fordi det er fullt på nedre plan. I en periode har det vært førstemann til mølla for å få en ordentlig plass på disse forelesningene.

Overgangsordning

Dekan Graver har forståelse for situasjonen, men sier det egentlig ikke burde være et problem.

– Emnet har kun 400 registrerte studenter, og med et lokale med plass til 500 mennesker er det forståelig at det blir trangt, men det skulle i prinsippet gå bra, sier han.

«Vi har ikke råd til å kjøre doble forelesninger.»

Hans Petter Graver, dekan ved Juridisk fakultet

Graver sier at fakultetet ikke har råd til å kjøre doble forelesninger. Derfor må studentene på femte og sjette semester følge forelesningene sammen. Dette er kun en overgangsordning, og neste semester vil dette være normalisert igjen, presiserer han.

Leder for juridisk studentutvalg (JSU), Christian Danielsen, mener at situasjonen med overfylte forelesninger ikke kan generaliseres til mange emner på fakultetet.

– Så vidt vi vet er det ikke så fullt på forelesninger i andre emner. Det har kun vært i forelesninger i tredjepersonsvern, sier han. Danielsen mener at situasjonen er midlertidig på grunn av den nye studieordningen, og at forelesningene som gikk dobbelt er allerede avviklet.

Mangler lokaler

Universitetet eier få bygg i sentrum, og Juridisk fakultet baserer seg derfor på å leie lokaler fra blant annet Misjonssambandet og Edderkoppen teater.

– Det er generelt trangt på jussen. Vi arbeider hardt for å skaffe bedre kontor- og undervisningslokaler, noe som også står nedfelt i UiOs strategiplan, sier Graver. Han mener samtidig at det ikke er mangel på bevilgninger, men på egnede lokaler. Inntil videre skal han fortsette den gode dialogen med JSU og fortsette å lytte til studentene.