LIKER TRENDEN: Statssekretær Espen Barth Eide på sitt kontor i Utenriksdepartementet. --Det er bra at norske læresteder er attraktive.
LIKER TRENDEN: Statssekretær Espen Barth Eide på sitt kontor i Utenriksdepartementet. –⁠ Det er bra at norske læresteder er attraktive.

Russisk student­in­va­sjon

Siden 2009 har antallet russiske studenter i Norge økt med 75 prosent. –⁠ Bare positivt, mener Espen Barth Eide i Utenriksdepartementet.

Universitas skrev i fjor om eksplosjonen av russiske studenter i Norge – på ett år hadde antallet nesten doblet seg.

Ferske tall viser nå at trenden fortsetter i samme retning. Antallet har kommet opp i totalt 1219 på landsbasis, noe som gjør Russland til den største eksportøren av utenlandske studenter til Norge. Både Sverige og Tyskland må se seg slått av bjørnen i øst. Tallene er hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning.

Etter planen

Statssekretær i Utenriksdepartementet Espen Barth Eide er fornøyd med utviklingen.

–⁠ Vi har jobbet hardt for å styrke relasjonene til Russland og menneskene der. Det norske studiemiljøet har også godt av å bli mer internasjonalt.

–⁠ Er økning av russiske studenter i Norge en ønsket utvikling?

«Kanskje kan norske studenter lære noe av sine russiske medstudenter?»

Espen Barth Eide, statssekretær i Utenriksdepartementet

–⁠ Ja. Norge og Russland har en gjensidig interesse for hverandre. Hvis russiske studenter er i Norge under studietiden, får de et godt innblikk i det norske samfunnet. Dette kommer godt med hvis de senere skal jobbe i Norge. Og kanskje kan norske studenter lære noe av sine russiske medstudenter?

Fristes av billige studier

Norge har blitt et attraktivt mål for fremadstormende russere. Ifølge Indra Øverland, leder for Russland- og Eurasia-avdelingen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), er det mange grunner til at russiske studenter velger Norge.

–⁠ Norge er sterke på petroleumsteknologi, en trygg og fredelig nasjon, og et av verdens rikeste land. I tillegg er det ofte mye dyrere å studere i landene vi konkurrerer med, særlig Storbritannia og USA.

Arne Haugen, seniorrådgiver i Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU), mener økningen av russiske studenter også skyldes stipendordninger.

–⁠ Noe av antallet er knyttet til nye stipendprogrammer fra norsk side. Vi har blant annet Nordområdestipendprogrammet.

Programmet er et ledd i regjeringens nordområdestrategi. Det skal legge til rette for at studenter fra Russland, USA og Canada kan gjennomføre deler av sitt studium ved et nordnorsk lærested.

Høy kvinneandel

I Norge er det ubalansert kjønnsfordeling i den totale studentmassen – rundt 60 prosent er kvinner. Blant de russiske studentene i Norge er fordelingen enda skjevere. Kun en fjerdedel er menn.

Barth Eide mener skjevheten kommer av kulturforskjeller.

–⁠ Det kan ha noe med det russiske samfunnet å gjøre. Jeg har inntrykk av at det er en overvekt av kvinner som tar høyere utdanning i Russland, mens menn gjerne går direkte ut i fagyrker.

Statssekretæren tror antallet russiske studenter i Norge bare vil øke framover.

–⁠ Rammevilkårene som påvirker dette peker oppover. For nordvest-Russland er Norge en viktig partner, og for russisk næringsliv generelt er det viktig å ha ansatte med peiling på det norske samfunnet.

Fjernstudenter

Det er ikke bare utvekslingsstudenter som utgjør den russiske studentmassen i Norge. Den omfatter også studenter som kommer for hele graden, og fastboende russere som studerer. I tillegg kommer fjernstudenter som fysisk oppholder seg i Russland.

– Økningen vi har sett de siste to årene skyldes i hovedsak de nye, organiserte fjernstudiene, forteller Arne Haugen i SIU.

Seniorrådgiveren merker forskjell på hva russere og nordmenn studerer i hverandres land.

–⁠ Generelt studerer russiske studenter i Norge mye forskjellig – fag de i prinsippet kunne studert hvor som helst. Nordmenn er mer interessert i språk og kulturstudier når de drar til Russland.