BOLIGRUSH: Håvard Vederhus i Velferdstinget mener det er riktig å nedprioritere eldre studenter. – Vi har mange tusen som står i boligkø, og hvem som skal få tildelt bolig er en politisk prioritering.
BOLIGRUSH: Håvard Vederhus i Velferdstinget mener det er riktig å nedprioritere eldre studenter. –⁠ Vi har mange tusen som står i boligkø, og hvem som skal få tildelt bolig er en politisk prioritering.

Vil kaste ut eldre studenter

Velferdstinget vil innføre en aldersgrense på 35 år for studentboligene. Dermed risikerer alle eldre studenter å bli kastet på dør etter sommeren.

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) har lenge slitt med knapphet på studentboliger. For å få bukt med problemet har Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) nå kommet med et forslag om å sette en øvre aldersgrense på 35 år for boligene. I praksis betyr dette at ca. 5 prosent av leietakerne, som tilsier nesten 400 boliger, kan bli kastet ut av hjemmet sitt.

Frank Norum er selv 40 år og student, og har bodd på Kringsjå i fire år. Han er sjokkert over VTs forslag.

–⁠ Når du er 35 år og studerer er ikke livet ditt nødvendigvis helt normalt. Tror VT at vi sitter på en fet bankkonto og en Mercedes? Hvis dette er en antakelse de baserer seg på, tar de feil om meg og alle andre i min aldersguppe, sier Norum som studerer Økonomi og administrasjon på Handelshøyskolen BI.

Norum forteller at han lenge har opplevd alderen sin som et problem.

–⁠ Jeg har følt meg diskriminert gjennom hele studieløpet. Aldersdiskriminering hører ikke hjemme i akademia, og jeg vil gjerne høre et saklig argument for hvorfor jeg ikke bør få ha dette botilbudet.

Frykter for fremtiden

Norum frykter for studiene sine dersom han blir kastet ut av Kringsjå.

–⁠ Jeg har et halvt år igjen av studiene, og for meg vil det være problematisk å ikke lenger få bo på Kringsjå. Jeg har ikke noe å lene meg på finansielt, så jeg kan ikke gå inn på det private boligmarkedet. I tillegg har nok de fleste studenter fordommer mot å bo i kollektiv med en som er mye eldre, sier han.

Norum tror at eldre studenter har mye å tilføre miljøet rundt studentboligene, og han har selv vært en sentral person i kampen for å holde puben på Kringsjå levende.

Trenger plassen

Håvard Vederhus, representant i Arbeidsutvalget (AU) til VT, begrunner forslaget med den kraftige økningen av internasjonale studenter de siste årene.

– Økningen har gjort at vi har fått mindre og mindre plass til nasjonale studenter. Vi vil bevare boliggarantien for de internasjonale studentene, men når disse utgjør så mange, trenger vi andre innstramminger, sier Vederhus.

Yngre foran eldre

Vederhus mener at eldre studenter bør nedprioriteres til fordel for de yngre.

–⁠ Vi ønsker å prioritere yngre studenter som kommer til Oslo og ønsker å etablere seg, og som kanskje ikke har nettverket til å finne bolig selv, sier han.

Han tror også at eldre studenter står bedre økonomisk rustet enn de yngre.

Dersom forslaget blir vedtatt, risikerer alle beboere over 35 år å bli kastet ut innen 1. august.

–⁠ Det spørs hvor fort reglementet går gjennom, og vi må diskutere med administrasjonen og styret i samskipnaden om en eventuell overgangsperiode slik at endringen ikke kommer for fort. Men dette er en regel vi i fremtiden ønsker skal gjelde, sier Vederhus.

Anders Rindal, vararepresentant for Venstrealliansen i VT, er ikke enig i Vederhus’ konklusjoner.

–⁠ Dette har høyrefolka i VT foreslått år etter år, og hvert år har de blitt nedstemt. Det er overraskende at et arbeidsutvalg som består av en rekke sosialdemokrater kommer med slike forslag, sier han.

Rindal tror forslaget er basert på en utdatert idé om idealstudenten.

–⁠ Det er ikke lenger slik at alle studenter kommer rett fra videregående og går videre til å studere i to-tre år. Samskipnaden vår er bredt sammensatt, og vi må inkludere alle. Forslaget bærer preg av at man ikke har tenkt gjennom konsekvensene.