VIL OPPLYSE STUDENTENE: Venstrealliansen vil gjøre studentene bevisst på hva forslaget om skolepenger innebærer. Fra venstre: Olivia Salles, Sivert Kronen Hatteberg, Solveig Tesdal, Ingvild Skogvold og Benjamin Larsen.
VIL OPPLYSE STUDENTENE: Venstrealliansen vil gjøre studentene bevisst på hva forslaget om skolepenger innebærer. Fra venstre: Olivia Salles, Sivert Kronen Hatteberg, Solveig Tesdal, Ingvild Skogvold og Benjamin Larsen.

– Velkommen til helvete

Høyres Studenterforbunds forslag om å innføre skolepenger har fått venstresiden på barrikadene.

– Vi vil gjøre studentene bevisst på hva Høyres Studenterforbund faktisk mener, sier Ingvild Skogvold, styremedlem i Venstrealliansen ved Universitetet i Oslo.

Sammen med sine meningsfeller møtte hun mandag morgen opp utenfor UiOs samfunnsvitenskapelige fakultetet, for å aksjonere mot Høyres Studenterforbunds forslag om å innføre en studieavgift i høyere utdanning. Forslaget, presentert i forrige ukes Universitas, er en reaksjon på at den kommende økningen i antall studenter foreløpig ikke følges opp med tilsvarende bevilgninger fra den rød-grønne regjeringen. De neste årene er det også varslet en betydelig reduksjon i bruken av oljepenger over statsbudsjettet.

– Tror dere det er realistisk at tilstrømningen av studenter de neste årene, og ønsket om bedre kvalitet i høyere utdanning, kan finansieres av det offentlige alene?

– Det er fullt mulig å finansiere dette offentlig. For eksempel er det rom for å prioritere utdanning i statsbudsjettet, og øke skattene, sier Venstrealliansens leder Ingrid Tungen.

– Skaper ikke sosiale skiller

Oslo Unge Høyre bekrefter at også de er for skolepenger.

– Skolepenger bør innføres uavhengig av studenttilstrømningen de neste årene. Dette bør uansett være en inntektskilde for høyere utdanningsinstitusjoner, sier leder Aksel Fridstrøm.

Fridstrøm mener det er tull at skolepenger vil skape sosiale skiller.

– Alle norske studenter kan få studielån. Det blir et større beløp å betale tilbake når du er ferdigstudert, men da har du også kommet ut i arbeidslivet og tjener penger, sier han.

– Uvitenhet koster mer

Per Anders Langerød, Ap-politiker og tidligere leder for Norsk Studentunion, hevder at skolepenger kan føre til at færre vil studere i Norge.

– Det vil også føre til mer lukkede utdanningsinstitusjoner som krever høyere gebyrer fra studentene. Når du sier ja til innføring av en studieavgift, sier du velkommen til nivådiskusjoner fra helvete, sier Langerød.

Han advarer mot å bryte den grunnleggende konsensus om at høyere utdanning i Norge skal være åpen for alle.

– Tror Høyres Studenterforbund virkelig det er et likhetstrekk mellom hvor mange penger du har og hvor egnet du er til å studere? Kunnskap er dyrt, men uvitenhet koster mer. Å innføre skolepenger vil være utilgivelig, sier Langerød.

Trendy med skolepenger

UiO mottar nå i gjennomsnitt ca. 115 000 kroner per studieplass fra staten.

– Innføring av studieavgift har ikke vært et tema ved UiO. Det er ikke opp til oss å vedta dette. Vi har derfor heller ikke på noe tidspunkt diskutert eventuelle beløp for studieavgift, sier UiOs økonomidirektør Marianne Gjesvik Mancini.

– Vil en avgift på for eksempel 1 000 kroner i året ha noen effekt på UiOs samlede økonomi?

– 1000 kroner i året vil muligens virke motiverende på studentene. Men for UiOs økonomi ville det ha liten effekt. En andel av en eventuell inntekt på dette nivået ville gått bort i kostnader ved innkreving av beløpet, mener Mancini.

– Er det sannsynlig at det vil bli innført skolepenger ved UiO?

– Innføring av skolepenger er en trend i Europa, men ettersom det ikke er vi som skal beslutte dette har det ikke vært et tema ved UiO, sier hun.