Eksamensprotester

EGYPT: Hundrevis av egyptiske studenter har protestert etter at de strøk på eksamen, skriver University World News. Studentene som går ved Helwan universitet, et av Egypts 18 offentlige universiteter, anklaget en professor i rett og handel for å være urettferdig. Han gikk senere av i protest mot at ledelsen ved universitetet endret karakterer slik at flere studenter besto eksamen. Professoren skal i følge flere studenter ha vært sint fordi studentene tok i bruk tekniske hjelpemidler under forelesningene. Enden på visa ble at så lite som én prosent strøk på eksamenen.

Høye mål

AFGHANISTAN: Afghanske myndigheter vil i samarbeid med det internasjonale samfunnet satse på sektoren for høyere utdanning. Målet er å skape jobber og møte fremtidige krav til kvalifisert arbeidskraft innen felt som gruvedrift, bygningsarbeid og jordbruk, skriver University World News. Infrastrukturen i sektoren er svært mangelfull og budsjettene strekker i dag så vidt til for å dekke lønninger. I løpet av 2010 skal antall studenter i landet nå 100 000, med minst 35 prosent kvinner, og innen 2014 skal universitetene ha plass til én million studenter.

Lite jobboptimisme

STORBRITANNIA: Kun en av tre av britiske universitetsstudenter forventer å få en jobb som de er kvalifisert for etter endt bachelorgrad, i følge en omfattende studie. Studien baserer seg på svarene fra over 16 000 studenter dette semesteret, skriver The Guardian. Resultatene fra undersøkelsen avslører tidenes laveste tiltro til arbeidsmarkedet blant britiske studenter, hvor mer enn halvparten av de spurte mener å ha svært begrensete muligheter for å få en relevant jobb etter endt utdanning. Studien har blitt gjennomført hvert år siden 1993, og viser i år at mange planlegger utenlandsreiser eller midlertidige og frivillige jobber i påvente av endringer i jobbmarkedet.