Insider: Therese Eia Lerøen tror kjennskapen til NSOs innside gir henne en fordel i kampen om ledervervet. Arkivfoto: Adrian Nilsen
Insider: Therese Eia Lerøen tror kjennskapen til NSOs innside gir henne en fordel i kampen om ledervervet. Arkivfoto: Adrian Nilsen

Lerøen mot Aarethun

I helgen skal det avgjøres om det er komitéfavoritten eller lokalutfordreren som sikrer seg ledervervet i NSO.

Lokalpatriot: Tommy Aarethun vil bruke sin erfaring fra lokalt medlemslag til å bedre samarbeidet på sentralt og lokalt nivå. Arkivfoto: Hans Dalane-Hval
Lokalpatriot: Tommy Aarethun vil bruke sin erfaring fra lokalt medlemslag til å bedre samarbeidet på sentralt og lokalt nivå. Arkivfoto: Hans Dalane-Hval

På fredag begynner Norsk Studentorganisasjons (NSOs) landsmøte. Her skal et nytt arbeidsutvalg og sentralstyre velges.

Det er knyttet særlig spenning til ledervalget, og de to lederkandidatene kommer fra svært forskjellige bakgrunner.

Det er Therese Eia Lerøen fra Høgskolen i Oslo og Akershus som er innstilt av NSOs valgkomité.

Det er imidlertid tatt ut dissens i komitéen. Lerøen er den foretrukne kandidaten blant flertallet, men et mindretall ønsker altså Tommy Aarethun, leder av studentparlamentet ved Universitetet i Bergen som NSOs neste leder.

Ingenting er avgjort

Statsviter og studentpolitikkveteran Aksel Braanen Sterri påpeker at innstillingen med dissens til Lerøen ikke innebærer at slaget er tapt for Aarethun. Han mener valgkomitéens innstillinger til ledervervet ikke har all verdens å si.

–⁠ Hvem som vinner ledervalget avhenger av hvilken kandidat som har mest støtte. Det viktigste er å føre en god valgkamp, sier Sterri.

Forskjellig bakgrunn

Lerøen har siden juli 2014 vært fagpolitisk ansvarlig i NSO, og kjenner organisasjonen fra innsiden. Hun mener erfaring internt i NSO styrker henne som lederkandidat.

–⁠ Jeg har sittet ett år på fulltid i Arbeidsutvalget, og fire år totalt i NSO. Derfor har jeg god kjennskap til organisasjonen sentralt. Jeg har dessuten nær kontakt med mange av NSOs samarbeidspartnerne, sier hun.

Aarethun mener på sin side at en NSO-leder vil dra god nytte av erfaring fra deltakelse i medlemslag, særlig når det kommer til å styrke fellesskapet i NSO.

–⁠ Det gir meg innsikt i hvordan organisasjonen oppleves på lokalt nivå. At jeg kommer utenfra innebærer dessuten at jeg har tanker om ting som kan bli bedre, hevder Aarethun.

Viktig med kvinnerepresentasjon

NSO har siden 2010 bare hatt én kvinnelig leder. Lerøen mener det er viktig å forhindre at NSO blir sett på som en «gutteklubb».

–⁠ Jeg mener det er viktig at NSO ikke fremstår som en organisasjon drevet av menn. Allikevel er det ikke på bakgrunn av mitt kjønn at folk skal stemme på meg, men fordi de synes jeg er den beste kandidaten, sier Lerøen.

Kampsaker

Lerøen synes det viktigste for NSO bør være å diskutere studentenes hverdag.

–⁠ Jeg har en stor ambisjon om at vi skal snakke om tingene som studenter møter hver dag. Det innebærer undervisnings- og vurderingsformer, tilgang til høyere utdanning, utformingen av læringsarealer, og hvordan institusjonene legger til rette for å imøtekomme studentenes forventninger til studiene, forteller Lerøen.

Med bakgrunnen fra medlemslag i NSO, går Aarethun til valg på å styrke samarbeidet mellom NSO sentralt og medlemslagene.

–⁠ Jeg vil jobbe for et bedre samarbeid mellom medlemslagene og NSO sentralt. Oppfølgingen av medlemslagene er for dårlig fra sentralt hold, sier han.

NSOs framtid

I forbindelse med fusjonene flere utdanningsinstitusjoner skal gjennomgå, må flere av NSOs medlemslag omorganiseres. Dette vil bli en utfordring for NSO, mener Lerøen.

–⁠ I dette arbeidet er det viktig at NSO har en rådgivende funksjon overfor medlemslagene, sier hun.

Hun er opptatt av at alle medlemmene skal få muligheten til å ta aktiv del i politikkutformingen.

–⁠ NSO skal gjennomgå en omorganisering fra et landsstyre med 44 representanter til et sentralstyre med 13. Da blir det viktig med møteplasser der alle kan påvirke politikken, sier Lerøen.

Mer demokrati

Aarethun ønsker også et NSO der alle medlemmene blir inkludert i diskusjoner. Han er særlig opptatt av at medlemslagene må få en større rolle.

–⁠ Medlemslagene bør brukes mer aktivt. Arbeidet med å stoppe skolepenger for internasjonale studenter er et godt eksempel på et velfungerende samarbeid mellom NSO sentralt og medlemslagene, sier Aarethun.