Annonse

Oslo Internasjonale Teaterfestival

Formann i FpUs fylkesstyre, Siri Ulleberg, og talsperson for Grønn Ungdom, Lage Nøst, strides om årsakene til at FrP-velgere vil jukse oftest.

Flest Frp-ere ville juksa

Fem prosent av Miljøpartiet de Grønnes studentvelgere ville jukset på eksamen, dersom de ikke ble tatt. Blant FrP-velgerne ville fem ganger så mange jukset.

– Resultatene kan skyldes at FrP-velgerne er de eneste som er ærlige i undersøkelsen. Siri Ulleberg, formann i Oslo FpU.

«Ville du ha juksa på eksamen eller obligatoriske innleveringer hvis du hadde visst at du ikke ble tatt?» – Ja, svarer hver fjerde FrP-velger. Det er mer enn dobbelt så mange som gjennomsnittet på 12 prosent, og fem ganger så mange som blant MDG-velgerne. Det kommer fram i en undersøkelse Sentio har gjort blant studenter for Norsk studentorganisasjon (NSO) og Universitas denne måneden.

– Mer uærlige

– Undersøkelsen viser direkte at FrP-velgere er mer uærlige enn gjennomsnittet, og at MDG-velgere er mer ærlige, sier Frank Aarebrot, professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.
Aarebrot mener det kan være en sammenheng mellom resultatene og partienes ideologi.
– Mennesker med individualistiske ideologier vil kanskje jukse mer enn de med kollektivistiske holdninger, sier Aarebrot, som selv er Ap-mann.
Siri Ulleberg, formann i Oslo FpU, er ikke enig med Aarebrot.
– Resultatene kan skyldes at FrP-velgerne er de eneste som er ærlige i undersøkelsen, sier hun.

– Logisk

Lage Nøst, talsperson for Grønn Ungdom, mener det virker logisk at FrP-velgere ville jukset mye oftere enn MDG-velgere ut ifra deres ideologiske synspunkter.
– Jeg tenker at de som velger å stemme MDG gjør det ut ifra en velutviklet rettferdighetssans, og et etisk sinnelag.
Han mener FrP ikke legger skjul på at de har et materialistisk grunnsyn.
– FrP er opptatt av at man skal prestere for å oppnå materialistiske mål. Mange MDG-velgere er mer opptatt av substansen i utdanningen. Å jukse vil dermed ha begrenset verdi for oss. Det er viktigere for oss å lære, sier han.
Ulleberg er uenig i at resultatene reflekterer materialistiske tendenser hos FrP-velgere, og tror dessuten ikke undersøkelsen er representativ.
– Jeg syns vi har fine verdier i FrP. Men Nøst får mene det hvis han vil, sier hun.

Flere menn, unge og privatskolestudenter

Undersøkelsen viser også forskjeller knyttet til kjønn, alder og skolevalg.
18 prosent av mennene i undersøkelsen svarer at de ville jukset hvis de hadde hatt muligheten, mot én av ti kvinner. Yngre studenter er dessuten mer villige til å jukse enn eldre studenter. Blant studenter ved private høyskoler er det mer enn to av ti som ville valgt å jukse på eksamen, altså nesten dobbelt så mange som gjennomsnittet.

– Juksere må tas

Professor og valgforsker Frank Aarebrot mener det er alt for milde straffer for juks.
– De som jukser burde kastes ut. Det eneste samfunnet kan stole på under ansettelser er sertifikatene fra skolene, sier professoren.
Han syns det er negativt at så mange som én av åtte studenter oppgir at de ville ha jukset dersom det ikke var fare for å bli tatt.
– Det er ille at såpass mange ville ha fremstilt seg som bedre enn de er når de skal ut i samfunnet, sier han.
Leder Ola Rydje i NSO er enig.
– Det er forferdelig at folk jukser. Jeg syns det er viktig at institusjonene har gode systemer for å ta jukserne, sier han.

jenny.tenmann@universitas.no

Annonse

Debattmøte

35 kommentarer

Geir

"Resultatene kan skyldes at FrP-velgerne er de eneste som er ærlige i undersøkelsen."

Tyv tror at hver mann stjeler...

Altså, at de som stjeler og jukser er de som er mest tilbøyelige til å tro at alle andre også jukser og stjeler.

Audun

Hva er tallene for de andre partiene? Hvor mange studenter er spurt, og hvor studerer de spurte? Hvilke spørsmål ble stilt? Hvordan ble undersøkelsen utført?

Sånn som det står nå fremstår undersøkelsen mildt sagt suspekt (det legges kun frem tall for en gruppe). Dere bør klare opp i dette.

Baltazar

Dette blir jo bare vås uten grunnlagsmaterialet for "undersøkelsen". Kom med tallene så klarer vi å tyde dem selv. Kanskje uten å jukse til og med.

Kristoffer

Dette er veldig dårlig bruk av statistisk metode, hvis de ikke har justert for kjønn.

De skriver nederst at nesten dobbelt så mange menn som kvinner kunne tenke seg å jukse. Og FrP har den skjeveste kjønnsbalansen, med stor overvekt av mannlige velgere. Så uten justering har man kun vist at flere menn vil jukse og flere menn stemmer FrP....

Universitas

Hei! Som det tydelig går fram i saken var det gjennomsnittlig 12 prosent av de spurte studentene som ville jukset. De er spurt om nøyaktig det som gjengis: «Ville du ha juksa på eksamen eller obligatoriske innleveringer hvis du hadde visst at du ikke ble tatt?», og vi gjengir altså andel som svarte "ja". Det er 1016 studenter landet over som er spurt i undersøkelsen.

Vi har naturligvis sett på, og presentert, de klart tydeligste partiutslagene i hver sin retning, som altså er på Frp og MDG. Som allmennopplysning kan vi gjerne presentere samtlige her:

Ap 9 %

FrP 25 %

H 13 %

KrF 9 %

Rødt/RV 19 %

SP 17 %

SV 12 %

V 17 %

MDG 5 %

Baltazar

1016 spurte - hvordan fordeler det antallet seg på de respektive partiene?

Joar

Ny undersøkelse viser at Univeritas elsker å gjøre masse undersøkelser som skal sette andre parti velgere som de selv ikke stemmer på i dårlig lys.

Anders Hansen

Justert for kjønn virker det mer sannsynlig at Rødt er på toppen.

Ellers virker tallene klart undervurderte. Hvis noen gikk på toalettet under eksamen og så på veggen at noen hadde skrevet "oppgave 4 løses slik:", med en forklaring under, hvor mange prosent ville ha sett bort og ikke latt seg lese det som sto? Jeg tror de aller fleste som sier at de ikke ville gjort dette lyver.

Baltazar

Antall som representerer hvert parti er jo signifikant for feilmarginen i undersøkelsen her. Jo større antall representanter for en gruppe jo mindre vil jo feilmarginen bli innen den gruppen.

Noname

Man kan i grunnen ikke trekke noen konklusjon av en slik undersøkelse, fordi vi vet ikke om studentene gir et sant svar.

Det vi derimot ser er at det er en kultur blant Fremskrittpartiets politikere til å spille med ærlige kort. Særlig venstresidene i norsk politikk er preget av dobbltmoral.

Så det er faktisk noe i det Siri Ulleberg, formann i Oslo FpU, sier at "Resultatene kan skyldes at FrP-velgerne er de eneste som er ærlige i undersøkelsen".

Folk med fordommer å dobbeltmoral strømmernemlig ikke til Fremskrispartiet, de snakker ditt om Frp i stedet av mangel på gode argumenter.

Anna-Marie

Kollektivisme-hypotesen slår helt feil ut for Rødt...

Morten

"Folk med fordommer å dobbeltmoral strømmernemlig ikke til Fremskrispartiet". Neida.

aleks

1016 spurte? ikke nok.

Stine

Her har dessverre Universitas dummet seg ut.

Mye av avviket til FrP kan sannsynligvis forklares med skjevheten mellom kjønnene i partioppslutning, noe som først kan bekreftes*/avkreftes dersom Universitas legger frem tallene fra undersøkelsen. (Kjønnsfordeling innad i parti, antall ikke svart, geografisk fordeling osv)

Det er dessuten grunn til å spørre seg hvem som har betalt for denne undersøkelsen og hva den kostet. Hvis pengene kommer fra SiO, indirekte fra studentene selv, er det god grunn til å kreve at hele undersøkelsen tilgjengeliggjøres.

Journalisten selv har forhåpentligvis ikke vært involvert, siden hennes eneste politiske "like" på facebook er nettopp MDG.

Jeg håper redaksjonen får med seg at det er slike artikler som fører til redusert støtte og tillit fra leserne. Uetterrettelig politisering av media resulterer gjerne i en og annen konkurs. Selv ønsker jeg iallefall ikke at deler av studieavgiften min skal gå til politiske formål jeg ikke selv kan stå for.

Noname

Den lovpålagte semesteravgiften burde vært fjernet.

Jeg er forøvrig helt enig med Stine, som har et godt poeng.

Universitas

Hei!

Vi kan ikke publisere den fullstendige undersøkelsen på nåværende tidspunkt da den inneholder materiale vi vil bruke i kommende saker.

Vi kan imidlertid opplyse at i juksespørsmålet er utslagene på Frp og MDG de eneste partiutslagene som er vurdert som statistisk signifikante av Sentio. I rapporten skriver Sentio følgende om signifikanstesting:

"Det er signifikanstestet om resultatene for hver undergruppe er signifikant forskjellig fra motsatsen, for eksempel om de på 21-22 år svarer annerledes enn de som er eldre enn 26 år. Dersom en forskjell er signifikant kan vi med 95% sikkerhet hevde at den er reell i populasjonen og ikke skyldes tilfeldigheter i utvalget."

For øvrig kan vi bekrefte at journalisten på saken naturligvis ikke har hatt noe med utførelsen av undersøkelsen å gjøre, da det er Sentio Research Group som har stått for dette.

Teddy

Om det er sant det Stine sier, at FRP-erne er ærligere enn andre i undersøkelsen, er de bare ærlige om at de er uærlige. Påstanden hennes strider derfor mot resultatet, da det viser seg at de, i følge testen, ikke er så ærlige som hun vil ha det til. Svarer du ja på spørsmålet "Er du uærlig?", er du, til tross for et ærlig svar, i bunn og grunn uærlig likevel. Argumentet hennes er altså ganske tynt. Ellers er det jo klart at noen av de som ville jukset på eksamen også jukset, alså svarte nei, på denne testen. Akk ja.

Og det med at det er flere gutter enn jenter i både frp og rødt fører jo til at tallet øker i disse gruppene. Men det vil uansett si at flere av partimedlemmene er mer villige til å jukse. Det endrer egentlig ikke på noe som helst.

Ellers var det en ganske tøysete test, ment for å skape avstand mellom partier og mennesker. Gruppementalitet er sjelden en god ting.

Noname

KrF og MDG har lave tall. Dobbeltmoral på hver sin måte. Man sier en ting og gjør det motsatte, dvs. er uærlig. Samme gjelder AP.

Legg også merke til tallene for Høye og SV.

Redelighet finnes man best hos de som stemmer Rødt og FrP.

Tor

Enhver undersøkelse som går i disfavør av FRP blir mistenkt for å være feil. Måten Stine prøver å snu dette på blir merkelig. det er altså de andre "de andre" som jukser. Jeg er ikke overrasket hverken av undersøkelsen eller Stine sitt svar. Det er Frp som jeg opplever det.

Tor

Enhver undersøkelse som går i disfavør av FRP blir mistenkt for å være feil. Måten Stine prøver å snu dette på blir merkelig. Det er altså "de andre" som jukser. Jeg er ikke overrasket hverken av undersøkelsen eller Stine sitt svar. Det er Frp som jeg opplever det.

Noname

Har ikke forstått hva jeg har skrevet om dobbeltmoral?

Noname

Har ikke Tor forstått hva jeg har skrevet om dobbeltmoral?

Noname

75 prosent av de som stemmer FrP ville ikke jukset på eksamen, dersom de ikke ble tatt.

Det er vel bra? Jeg hadde faktisk trodd det var langt flere som ville jukset.

Det ligger nemlig til det "norske" å bryte lov og regler. Ta en annen undersøkelse på hvor mange som ville brutt fartgrensen på veiene om de visste de ikke ble tatt. Jeg er temmelig sikkert på at det ville blitt høy prosent på Frp'ere.

Samtidig vet vi de aller fleste bilister bryter fartgrensen. Kanskje 99 prosent av alle bilister. Jeg er sannsynlig at enkelte partier får lave tall her også. Det kalles dobbeltmoral!

Noname

Universitas kommenterte; "Vi kan ikke publisere den fullstendige undersøkelsen på nåværende tidspunkt da den inneholder materiale vi vil bruke i kommende saker."

"i kommende saker" betyr vel "i den videre propaganda"?

Akk

Fra og med "noname" entrer tråden:

Antall innlegg av andre: 8

Antall innlegg av noname: 7 (inkl de fire forrige på rad)

nolimits ville vel vært et bedre nick for individet bak noname

Om det ikke faller i smak, kan også "no sense" foreslås.

Noname

Av mangel på argumenter så prøver nicket "Akk" å henge meg ut pga. hvor mange innlegg jeg har skrevet.

Det får vi kalle lavmål.

Akk

Handler ikke om mangel på argumenter, men forakt for din eksistens som entitet. Jeg vil helst ikke ta borti deg med ildrake, engang, noname - Tassentroll over alle Tassentroll.

Noname

Ufin er du også "Akk". Du manger tydligvis folkeskikk!

Stine

Teddy sier:

"Og det med at det er flere gutter enn jenter i både frp og rødt fører jo til at tallet øker i disse gruppene. Men det vil uansett si at flere av partimedlemmene er mer villige til å jukse. Det endrer egentlig ikke på noe som helst."

Her viser Teddy at han ikke forstår poenget med at det sannsynligvis er flere gutter enn jenter i FrP. Les gjerne artikkelen en gang til og legg merke til at "18 prosent av mennene i undersøkelsen svarer at de ville jukset hvis de hadde hatt muligheten, mot én av ti kvinner."

Hvis Universitas kan redegjøre for antall kvinner og menn som oppgir sympati til de ulike partiene vil det være enkelt å vise om det tilsynelatende høye tallet hos FrP skyldes kjønn eller parti.

Ad Universitas' kommentar vedrørende journalisten antyder jeg selvfølgelig ikke at hun har gjennomført undersøkelsen selv. Det jeg etterlyser er litt redegjørelse rundt hvem som har foreslått å gjøre en slik undersøkelse med hvilken motivasjon. Dersom journalisten, som selv åpent "liker" MDG (og ingen andre partier), har vært med på denne avgjørelsen og får lov å tolke resultatene slik hun vil tekstlig, så er det for meg ganske god grunn til å anta at saken er tungt vinklet i MDGs favør.

Slik vinkling er i såfall noe nytt hos Universitas, som får sin økonomiske støtte fra en studentmasse med bred politisk sammensetning. Hvis dere begynner med politikk fremfor journalistikk kan dere ikke vente å få samme økonomiske støtte fremover. Dere bør derfor trå litt mer varsomt med slik "politisk uthenging".

Les for eksempel hva Årebrot kommenterer:

"Undersøkelsen viser at FrP-velgere er mer uærlige enn gjennomsnittet"

Jaha? Gjør den egentlig det? Eller viser den at innen et tvilsomt utvalg som dere ikke kan bekrefte (med tall) at er representativtsvarer flere FrP-velgere (? dere har ikke oppgitt dette spørsmålet - var det "Hvilket parti stemmer du på?") at de ville jukset på en eksamen dersom det ikke var noen risiko for å bli tatt (noe det alltid vitterlig er)?

Hvilke andre faktorer kan spille inn på "juksetilbøyelighetsfaktoren"? Fakultetstilhørighet, økonomi, geografisk tilhørighet, religion, etnisitet/opphav, foreldres utdanning osv. osv. Hvorfor har dere ikke undersøkt dette, men heller spesifikt partipreferanse?

Noname

Religion og etnisitet er tabubelagte emner. Det er ikke politisk korrekt å skrive om det. Den debatten blir sensurert. Ingen kommentarfelt i media.

Derimot er kommenterfelt tilstede når Israel er tema, og jødehatet får blomstre blandt de venstradikale skribentene.

Norsk politikk på samme leia består i å rakke ned på FRP. Universitas intet unntak. Studentenes innbetalinger skal ikke gå til dette!

Akk

De som rakker ned på eller på noe vis er kritiske til FrP, mangler vel "folkeskikk" de også, ihht til "noname".

Stemmen man ikke på partiet for "folk flest", så er man helst ikke folk - eller hur?

Noname

Siden su bruker formuleringen "rakker ned på", så stemmer nok det "Akk". Man kan godt være uenig med FrP, men oppføre seg som en pøbel, slik du har gjort, er ikke bra. Du kan sikkert bedre om du vil?

Kristian Valen

Eg har ikkje sett data som tilseier at dei som svarar at dei ikkje ville juksa i undersøkjinga faktisk juksa, så kan ikkje skjønne Stines "argument" dersom eg hadde fått data frå partipreferanser til studenter tatt for juks, og sett at det var mot denne undersøkjinga ville eg byrja å lure. Foreløpig er det ikkje noko som tilseier at FRP veljarane i undersøkjinga er meir "erlige" Kjønnsbalanse og liknande er sjølvsagt relevant, men 25% er fortsatt 7% meir enn 18% og såleis ein stor forskjell.

Noname

Vi har heller ikke tall på om MDG-velgerne svarte sant eller var uærlige.

Vi kan vel tro at MDG-velgerne er bedre organisert i universitets-miljøet, siden MDG har sitt gode grunnlag der, og tro at svarene også er organisert for å gi et positivt resultat for MDG.

Som det fremgår overfor ligger MDG-likes bak denne undersøkelsen. Skal man tro på det.

Kristian Valen

Eg har ingen tru på at MDG blindern har saman konspirert om å svare uærleg på denne undersøkjinga, det blir litt for søkt. Eg kan ikkje skjøne at nokre partiers veljere skal svare ærligere på slike spørsmål enn andre, med mindre det kanskje er KRF :P

Forhåndsvisning

Felt merket med * er obligatoriske.

Formateringskoder

**feit**
Gjør teksten feit
*utheving*
Uthever teksten
[ordbok](http://s0.no/1/)
Lager lenka ordbok
> Tekst
Siterer teksten

Skriver du inn epost-adresse, får du epost ved svar. Adressa blir ikke publisert.

Sett deg inn i våre debattregler før du skriver en kommentar.

10 siste saker i nyhet

Krever sykkel-løft

Svært få studenter i Oslo bruker sykkel. – Skyldes dårlig tilrettelegging, mener bystyrerepresentant Abdullah Alsabeegh (AP).

Vellykket foreningsførstehjelp

I 2013 hadde Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) bare 20 studentforeninger. Etter ett års intensiv satsning på Operasjon HiOA har tallet nå doblet seg.

Studentparlamentsvalget ved UiO:

Hva skal du stemme?

I mylderet av lister som stiller til valg til Studentparlamentet på UiO kan man lett miste oversikten. Derfor har vi bedt toppkandidatene fortelle hva som er viktigst for deres lister.

Hasjholdninger overrasker forskerne

Studentene ved UiO mener nå at alkohol er farligere enn cannabis. Holdningsendringene betegnes som dramatiske og overraskende.

Lovbrudd på Stavanger Universitetssykehus

Et forskningsprosjekt på Stavanger Universitetssykehus måtte avsluttes etter brudd på helseforskningsloven. – Handlet mer om penger enn kirurgi, mener prosjektleder.

Raser mot høyskole-knebling

KDs mediemunnkurv fikk Nesna til å avlyse møte med folkevalgte representanter. – Helt vanvittig, mener SV-topp.

«Akademi» tilbød falsk master

Addictologi Akademiet har tidligere reklamert for mastergrader uten å være godkjent av NOKUT. Nå krever Kunnskapsdepartementet at de rydder opp.

Rystet over tilretteleggingssvikt

Studenter med lese- og skrivevansker mener tilretteleggingen for dysleksi er altfor dårlig ved UiO, etter at en populær ordning ble fjernet.

Ukas student:

Kvalifisert sexblogger

Etter at SUSS-telefonen ble lagt ned, sørger medisinstudent og seksualblogger Nina Brochmann for å gi ungdom informasjon om sex og samliv.

Krever kjønnspoeng på UiO

Forrige uke ble det innført kjønnsnøytrale utjevningspoeng ved NTNU i Trondheim. Nå håper studentleder Marianne Andenæs at UiO vil gjøre det samme.


Flere saker fra nyhet »

Annonse

Annonse

Forbrukslån
OPP Finans Forbrukslån OPP Finans anbefaler deg å være forsiktig med bruk av kredittkort og forbrukslån. Eff.rente 17%, 65.000kr o/5 år, etabl.geb. 825kr, totalt: 94.478kr