Kjemper om leder­vervet

Landets største interesseorganisasjon for studenter velger ny leder i mars. Foreløpig står kampen mellom tre kandidater fra Norges to største byer.

Norsk Studentorganisasjons leder Ola Rydje sender stafettpinnen videre på landsmøtet i mars. Han mener arbeidet opp mot regjeringens stortingsmelding om struktur i høyere utdanning, som legges fram i 2015, blir en av de viktigste oppgavene for nestemann.

–⁠ Vedkommende må jobbe hardt med å få NSOs rykende ferske politikk med der. Ellers må en ny leder fortsette NSOs årelange statsbudsjettkamp om flere studentboliger og elleve måneders studiestøtte. Med studiestøtte har vi aldri vært så nær som vi var i fjor, og jeg håper neste leder fullfører den jobben, sier Rydje. Han føler seg trygg på at NSO vil være i trygge hender etter landsmøtet.

Oslo mot Bergen

Gabrielle Legrand Gjerdset er nåværende studentparlamentsleder på Universitetet i Oslo og annonserte sitt kandidatur fredag i forrige uke. Selv om hun møter to kandidater som begge er fra Bergen, er hun ikke bekymret for at det skal bli Oslo mot Bergen på landsmøtet.

–⁠ Jeg tror alle som stiller, vil jobbe for å fremme 210 000 studenters sak, og ikke de enkelte byene eller institusjonene, sier Gjerdset.

Fra utmelding til lederambisjoner

Universitas skrev i fjor om hvordan studentparlamentet på Universitetet i Bergen ville melde seg ut av NSO. Etter forrige landsmøte konkluderte de med at de ikke fikk nok gjennomslag, og at NSO-kontingenten burde brukes på andre ting. Utmeldinga ble vedtatt, men nåværende leder Bjørn Kristian Danbolt og hans arbeidsutvalg har gjennomført det de kaller en stor snuoperasjon. Nå ønsker Danbolt selv å ta over ledertronen.

–⁠ NSO er litt for løst sammensatt. Mange har ikke særlig eierskap til organisasjonen. Hvis du virkelig skal få gjennomslag i NSO, må du være villig til å investere nok tid og energi, sier Danbolt.

Han sier han var uenig med forrige parlaments ønske om å melde seg ut, og vil nå gjøre studentene til en storpolitisk aktør.

Kvalitetsfanen høyt

Den tredje kandidaten, Anders Kvernmo Langset, er tidligere leder for studentparlamentet på Høgskolen i Bergen og nåværende leder av NSOs fag- og forskningspolitiske komité.

–⁠ Du kan si jeg går til valg på utdanningskvalitet, sier Langset.

Det mener han NSO kan bli tydeligere på. Om han vinner, ønsker han også å gjøre NSO til en organisasjon som tar enda større plass i samfunnsdebatten.

–⁠ Det skal ikke gå an å snakke om høyere utdanning uten å snakke om NSO, sier Langset.