Har samlet teamet: Torkil Vederhus, her flankert av prorektorkandidat Sunniva Rose og viserektorkandidat Tbias Langhoff, meber UiO bruker for mye penger på å bli et eliteuniversitet.

Studentpolitiker (23) vil ta over Blindern

– Jeg ser ingen grunn til at en student ikke kan være rektor, sier Torkil Vederhus og melder seg på i vårens rektorvalg.

Det er ikke en hvilken som helst student som har bestemt seg for å utfordre den sittende rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Ole Petter Ottersen.

Torkil Vederhus er en tungvekter i studentpolitikken, og CV’en hans er spekket med verv i forskjellige organisasjoner og utvalg. Han er nå masterstudent i bioinformatikk ved UiO.

Med seg i teamet har han kandidater til viserektor og prorektor, og etter å ha samlet inn de 20 obligatoriske underskriftene som trengs for å få stille som kandidat, kaster han seg nå inn i vårens rektor-valgkamp.

Ikke PR-stunt

Vederhus ønsker å sette formidling og undervisning i høysetet, og mener at UiO burde ansette en student med lang fartstid til å styre UiO-skuta.

Hans budskap i valgkampen blir at Ottersen bruker for mye tid og penger på å gjøre UiO til et eliteuniversitet innen forskning.

Til tross for sitt tilsynelatende overambisiøse mål, avviser Vederhus at kandidaturet er et PR-stunt.

– Nei, jeg mener jeg vil være en bedre rektor enn Ole Petter fordi jeg har bedre innsikt i hva slags prioriteringer som trengs for å styre UiO, sier han.

Ringrev

– Hvorfor skal vi stemme på en ung fyr uten ledererfaring som rektor?

– Jeg sitter på kunnskap som har bygd seg opp over tid. I løpet av mine seks år som student har jeg sittet i universitets- og faktultetsstyret og SiO-styret. Jeg har lært meg å se gjennom lange ord som kvalifikasjonsrammeverk og kvalitetsstyringssystem, og vet hva slags konkrete endringer som skal til.

Hva angår egenskapene som trengs for å mestre en rektors arbeidsoppgaver, er Vederhus ikke i tvil om at han selv besitter dem.

– En rektor må være målrettet og klar, og i stand til å effektivisere. Han eller hun må gi tydelige beskjeder både til dekaner, administrasjonen og myndighetene, og unngå å bli fanget i store ord og byråkrati. Dette er egenskaper som ikke avhenger av å ha en professortittel. Jeg ser ingen grunn til at en student ikke skal kunne lede UiO, sier Vederhus.

– Mer undervisning

UiO har de kloke hodene som kan tilby studentene en topputdanning, men mangler evnen til å formidle kunnskapen videre til studentene, ifølge Vederhus.
– I dag legges det opp til at de vitenskapelig ansatte skal satse på forskning og bry seg mindre om undervisning. Vi tilbyr halvannen times forelesninger med bare snakk, selv om all forskning viser at det er pedagogisk helt bak mål.

Vil bruke teknologien

Ved hjelp av konkrete forslag som å legge ut podcaster og film fra alle forelesninger, ønsker Vederhus også å tiltrekke mer oppmerksomhet rundt forskningen som finner sted på UiO.

– Forskerne må hjelpes til å tørre å snakke med media, vi må formidle og dele alt vi gjør. Vi må bruke ukonvensjonelle kanaler. Prorektor-kandidaten som stiller sammen med meg (Sunniva Rose, journ. anm.), formidler for eksempel forskning på en rosablogg, sier Vederhus.

Etterlyst engasjement

Da Universitas kontaktet rektor Ole Petter Ottersen mandag formiddag, var han ikke klar over Vederhus’ kandidatur.

Den sittende rektoren mener det er positivt at studentene selv tar initiativ.

– Hvis dette medfører mer engasjement fra studentenes side, er det flott – det har vi etterlyst lenge. Studentene må engasjere seg mer i lokaldemokratiet og demokratiet generelt, sier Ottersen.

– Hva tenker du om å ha en leder som er nærmere studentene?

– Hvorvidt en student eller en som har vært ansatt som forsker ved UiO i mange år, er best skikket til å styre Universitetet, det må velgerne ta stilling til, sier Ottersen.

– Din utfordrer mener UiO bruker for mye ressurser på forskning og for lite på undervisning og formidling. Hva tenker du om det?

– Jeg mener vi har funnet en god balanse mellom forskning, formidling og undervisning. Noe av det første vi gjorde var å øremerke ressurser til utdanningskvalitet for å sette det på dagsorden. Formidling er noe vi absolutt satser på. Vi har blant annet kommet langt i planene om å opprette et eget formidlingsprofessorat, og sist fredag startet vi et kurs i fagformidling og vitenskapsjournalistikk. Det nyopprettede studentombudet viser at vi vektlegger det som er viktig for studentene, sier Ottersen.

agneskl@universitas.no

– Utfordring med ung sjef

Morten Bakke Kristoffersen, leder av Studentparlamentet ved UiO, stiller seg positiv til at en student tar opp kampen om toppstillingen på Universitetet.

– Jeg synes det er artig at det blir et reelt valg. Alle som velger å stille, går inn med tanken om at de kan vinne valget, og Vederhus har stilt sammen med en stipendiat som prodekan som regelverket sier, så jeg tror han mener dette seriøst, sier Kristoffersen.

Hva angår Vederhus’ vinnersjanser mener Kristoffersen at dette ikke er noen umulighet.

– I valg er alt mulig. Det viktigste er at kandidatene snakker om studentene og deres behov i valgkampen. Utover det ønsker vi i Studentparlamentet så mange kandidater som mulig.

Hvordan det vil være å ha et studentstyrt Universitet, er ikke godt å si, skal vi tro Kristoffersen.

– Det positive med en studentkandidat er at han vil vektlegge studentenes ønsker, men det er vanskelig å si hvilken forskjell det vil utgjøre – en rektor har mange hensyn å ta. På den annen side kan det være at han ikke kjenner institusjonen like godt innenifra, og det kan jo være utfordrende for de vitenskapelig ansatte å ha en så ung sjef.

Støtter Ottersen

Knut Olav Åmås, kultur- og debattredaktør i Aftenposten, har fulgt ledelsen ved UiO siden Ole Petter Ottersen ble valgt inn for fire år siden.

Han håper Ottersen blir gjenvalgt.

– Sett utenfra har han tilført større vitalitet, synlighet og samfunnsengasjement til UiO. Han er toppforsker selv, og det virker som han legger vekt på å internasjonalisere Universitetet ytterligere. Det trengs sårt både for forskere og studenter, sier redaktøren.

Ifølge Åmås trenger vi en bedre arbeidsdeling mellom universitetene nasjonalt. Å legge ned flere studietilbud kan være en løsning for å få regnestykket til å gå opp.

– En av Ottersens utfordringer innen forskning blir å spisse ressursene enda mer ved legge ned flere fagtilbud. Vi kan ikke ha fire til åtte nasjonale tyngdepunkter og masse små fagmiljøer. Vi må samle en del av fagmiljøene, så får heller akademikerne venne seg til å flytte på seg, sier Åmås.

Han er ikke nevneverdig imponert over den nåværende studiekvaliteten ved UiO, men mener det ikke vil være en god løsning å redusere satsingen på forskning.

– Det virker som resultatene av kvalitetsreformen er relativt svake. Frafallstallene er skremmende høye på mange studier. Det er helt kritisk å gjøre noe med studiekvaliteten i løpet av de neste fire årene, men et universitet kan ikke bli godt hvis det ikke legger vekt på forskning. Da blir det bare en middelmådig høyskole, sier Åmås

Når det kommer til Vederhus’ motkandidatur, synes Åmås slettes ikke at det er en dum idé.

– Det er bra at Ottersen får en motkandidat og at det er en student. Jeg tror det kan rette fokuset mot studiekvalitet i valgkampen. Jeg håper Ottersen tar det alvorlig, og han må gjerne få enda en motkandidat for å gjøre valget reelt og spennende, sier Åmås.

agneskl@universitas.no

Fakta

Slik blir du rektor
 • Studenter og ansatte ved UiO velger rektor og prorektor hvert fjerde år.
 • Rektorvalget vil gjennomføres ved hjelp av elektronisk valg i perioden 4. til 18. april 2013.
 • Det foreligger ingen begrensning i hvem som er valgbar til rektor og prorektor, jf. universitets- og høyskoleloven § 10-2, nr.1.
 • Enhver stemmeberettiget student eller ansatt kan stille som kandidat, så lenge vedkommende har underskrift fra minst 20, høyst 30, andre stemmeberettigede.
 • Rektor og prorektor velges samtidig, og kandidatene må stille i tospann for at forslaget skal være gyldig.
 • Studentenes stemmer teller 25 prosent, mens vitenskapelig ansatte og teknisk og administrativt tilsattes stemmer teller henholdsvis 53 prosent og 22 prosent.
 • Geir Ellingsrud var rektor i perioden 2005-2009, Ole Petter Ottersen er rektor i inneværende periode, fra 1.august 2009 til 31.juli 2013.

5 på plassen:

1) Vet du hva Ottersen har utrettet? 2) Spiller det noen rolle for deg om det er en student som er rektor?

Nikolay Fjågesund (21)

UiO, Kultur og Kommunikasjon

1) Som rektor har han ikke lykkes veldig bra, og han tar ikke den internasjonale rangeringen seriøst. Det er for dårlig at UiO ligger på 196. plass.
2) Det er bak mål å ha en student som rektor.

Kaja Meeg (21)

UiO, Kultur og Kommunikasjon

1) Jeg har ikke så sterkt forhold til Ottersen, bortsett fra taler.
2) Å være rektor krever bred erfaring, men studenten kan skape positiv debatt ved å stille.

Daniel Eriksen (19)

UiO, materialer, energi og nanoteknologi

1) Nei.

2) Nei, og jeg tror ikke det nødvendigvis vil komme noe negativt ut av det heller.

Anisa Yaseen (24)

UiO, fysikk

1) Nei, men jeg er helt ny student her, så jeg har ikke gjort meg så godt kjent med det heller.

2) Ja, og jeg tror det kunne vært positivt med en student som rektor. Yngre folk vet mer om hvordan det er å være student nå enn de eldre, som selv var studenter på 80-tallet.

Lars Henrik Kaasen Thoresen (21)

UiO, Psykologi

1) Jeg har ikke noe forhold til rektoren på UiO.

2) Jeg ville sett for meg at det kreves en spesiell kompetanse, og at en student kanskje ikke har det.

Annonse

Debattmøte

54 kommentarer

Christophe Cunen-Classens

Gladsak! Men hvem stiller som viserektor?

Tobias V. Langhoff

Formelt er det bare rektor og prorektor som stiller til valg, men det er jo vanlig å ha klart et team.

Jeg stiller som viserektor. Du kan lese mer om oss på stemtorkil.no :)

Pål Thygesen

StemTorkil

Pål Thygesen

StemTorkil

William Sæbø

Fantastisk!

Bodil

Torkil, dette er kanskje det kuleste jeg har sett! :D

Dickie

Spørsmål: Hvorfor stiller han, når han vet han ikke har en sjanse? Er det en PR-jippo?

I "universitetsdemokratiet" er ikke en gang prinsippet om "one man, one vote" gjennomført: Studentenes stemmer teller bare 25 prosent, mens vitenskapelig ansatte og teknisk og administrativt tilsattes stemmer teller henholdsvis 53 prosent og 22 prosent.

Dernest er det - såvidt jeg har forstått reglementet - umulig å lansere en kandidat som ikke er en del av UiO-systemet. En slik institusjon skriker etter nytt blod utenfra. Vi trenger ikke en ny professoral fagidiot i denne stillingen. Vi trenger ikke en ny byråkratisk tørrpinn, men en person med internasjonal ledelseserfaring fra det private næringsliv, som er vant til å tenke resultater og handlekraft.

Aksel Braanen Sterri

Dickie, det hadde vært fint om Torkils kandidatur sporet en debatt om valgordningen. Men valgordningen gjør det ikke umulig for Torkil å bli valgt. Det kan godt hende at det finnes en andel vitenskapelig ansatte som synes det hadde vært på tide med en skikkelig satsing på utdanning og ordnede arbeidsforhold.

Arnt Maasø

Flott med en motkandidat, selv om sjansene til å bli valgt er små. Kan i det minste være med å sette fokus på bedre studiekvalitet og andre forhold som kan og bør bli bedre ved UiO. Så heia heia! :)

Dickie

Aksel: Veldig lite er i utgangspunktet umulig. Vil du si det er sannsynlig at en studentkandidat vil bli foretrukket blandt vitenskapelige og administrativt ansatte?

Dette er (som du vet) en meget konservativ, "laugsbevisst" velgergruppe som ikke vil gi fra seg makt til en "oppkomling" utenfor deres egne rekker. Selv Gundersen ble i sin tid for "radikal" for dem.

sykkelbuster

Fine bilder i papirutgaven! Hvorfor er ikke de med i nettsaken?

Arnt Maasø

Fikk en riktig god, lang latter av formuleringen "selv Gundersen", Dickie. :)

sykkelbuster

Der kom bildet ja :) (selv om det er flere skrivefeil i bildebeskrivelsen)

bra tiltak for øvrig! fant denne gamle lederen i uniforum: Gi oss eit reelt rektorval!

Dickie

Dette er ikke et reelt rektorvalg, som Martin Toft oppfordrer til, av minst tre grunner:

1) Vederhus har ingen reell sjanse, selv om han skulle få alle studentstemmene

2) Kandidatene er for like: begge har samme smale bakgrunn innenfor UiO-systemet.

3) Kandidater utenfra har ingen reell sjanse til å bli nominert, enda mindre valgt.

Min mening er at man like gjerne kan avskaffe rektorvalget. Det er ærligere å kalle en spade for en spade. Dette er ikke demokrati. Med dette persongalleriet kan ikke prosessen engang passere som billig underholdning, ikke sant Arnt? :)

Arnt Maasø

Uenig i at det bare er 'billig underholdning'. Tross alt veldig viktige ting som kan bli belyst og diskutert, selv om jeg ikke tror det er et reellt rektorvalg i den forstand at Torkil Vederhus har en sjanse til å bli valgt. Fordi det i det minste er en teoretisk mulighet, kan ikke bare Ottersen ignorere Vederhus. Han vil i det minste (av skams skyld) måtte forholde seg til spørsmål og saker som dukker opp. Og kanskje han må 'reach accross the isle' som en Obama, og justere sine egne standpunkter og saker pga Vederhus?

Noen ganger er det (dessverre) kun én kandidat i et demokrati - uten at en dermed skal avskaffe det eller erklære demokratiet for dødt.

Blir også spennende å se om deltakelsen til Vederhus kan få studentene mer på banen, og til å ta ansvar og delta aktivt! Håper det. Uten det kan vi iallfall skyte en hvit pil etter høyere prioritering av undervisning og studiekvalitet.

Dickie

Noen ganger er det (dessverre) kun én kandidat i et demokrati - uten at en dermed skal avskaffe det eller erklære demokratiet for dødt.

Det mente visst Andropov & co også, i sin tid. Èn kandidat er nok. Like meningsløst som alkoholfri (alter-)vin?

Dickie

Hviterussland kan sikkert være behjelpelig med å sende valgobservatører :)

Sentrum

Han vil vel i så fall ta over campusene i sentrum, på Gaustad, i Geitmyrsveien osv. også?

Slutt å bruke Blindern som en metonymi for hele UiO.

Dickie

Vederhus-sitat sakset fra Uniforum:

Jeg dummer meg ikke ut. [...] Og hvis noen synes det er latterlig, får det stå for deres regning. [...] Jeg vet at studentenes stemme bare teller 25 prosent, og at det er forholdsvis urealistisk at jeg vinner.

Så vet vi det: det er ikke dumt å prøve seg på noe som er helt urealistisk.

Jazzboy

Takk for tipset. Nå vet jeg hva jeg skal si til Knut Borge neste gang han ikke vil være med på Galdhøpiggen. Selv tror jeg jammen jeg skal prøve å bli den nye gen. sekretæren i FN etter han koreaneren. Vederhus, du er en inspirasjon. Takk skal du ha.

Bent Kure

Podcast av alle forelesninger er både en fascinerende og viktig visjon for et universitet som vil opp i den europeiske mesterliga. Uavhengig av hvem som blir valgt til rektor, kan DML-gruppen på USIT bidra med både erfaring og kompetanse for å støtte opp om slik visjon og være med å realisere en slik satsing. Hva studenter på UiO mener, sier bla. denne undersøkelsen mye om. norgesuniversitetet.no/podcastboka/sites/default/files/uploads/unders%C3%B8kelse_podcast_UiO.pps

Trille

Podcast er ikke lurt med mindre dette materialet spilles inn i tomme rom med kun foreleser og teknisk ansvarlige tilstede. Jeg vil rett og slett ikke finne meg i at en hel verden kan høre meg når jeg stiller et spørsmål på en forelesning. Det skal heller ikke være sånn at en foreleser skal tvinges til å opptre som en annen radioartist bare for å tekkes late studenter som ikke gidder å møte opp. Om man ønsker å være på opptak må hver enkelt foreleser få avgjøre selv. Man kan jo heller ikke tvinge noen til å delta i programmer på radio og TV. Heller ikke er det vanlig at artister tvinges til å spille inn en plate. Våre forelesere er fagpersoner og privatpersoner og ikke radioklovner. De opptakene som har været gjort av forelesninger bl.a. i EXPHIL, har heller ikke vært spesielt vellykkede mht. lydkvalitet og praktisk anvendelighet fordi rommene gjerne er store og det tekstmaterialet som foreleseren ofte hopper mellom på storskjermen, ikke blir lett å få med seg samtidig. Dessuten er dette en gavepakke til skippertaksjobberne, men det er vel det Vederhus ønsker seg hvis han skal være student og rektor samtidig...

HiST

Dickie: Det hersker egentlig liten tvil om hvorfor han stiller. Vederhus stiller jo også som NSO-leder seinere i vår. Dette er bare starten på den kampanjen...

Torkil Vederhus

Trille: Jeg mener argumentene for podcasting klart oppveier ulempene.

Med podcasting vil høyere utdanning bli mye mer tilgjengelig, ikke bare for pensjonister som har lyst til å oppdatere fagkunnskap, men også studenter som må være hjemme med sykt barn.

Klart, det tekniske må på plass, men det er ikke store summene det er snakk om for å få til dette. Ole Petter har prioritert å sette av 5 millioner til å lokke eliteforskere til Universitetet, for de penga kunne vi hatt topp podcastingutstyr i alle store auditorier.

Dickie

Takk, HiST: Nå lettet tåka. At jeg sterkt misliker det jeg ser, er en annen sak. False flag operation.

Bent Kure

Hei Trille. Det er tydelig at vi har ulikt syn på podcast, og det er vi ikke alene om. Mye av uenigheten skyldes ulike oppfatninger om hva dette dreier seg om. La meg derfor nevne noen punkter som kan være av interesse:

TVANG? Det er aldri snakk om å tvinge en foreleser. Foreleseren har opphavsretten til et slikt opptak, og det er han eller hun som bestemmer om det skal gjøres et opptak. Og det er de som bestemmer hvor opptaket skal publiseres. På UiO er det to hovedkanaler for det: A. Fronter, og da blir det kun tilgjengelig for studentene på det emnet. B. På semestersiden, og da er de tåpent for alle. Noen forelesere velger fronter, andre semestersiden. Noen forelesere brukes også iTunes.

OPPTAK HVOR? Du foreslår å gjøre opptaket i et tomt rom, bare med foreleser og teknikker til stede. Det kan ha noen fordeler mhp lydkvalitet, men den store ulempen er at det krever enormt med ekstra ressurser. Jeg vil tro at 98% av forelesere vil droppe en slik løsning, da det krever mye merarbeid. Det beste og enkleste er å ta opp den ordinære forelesningen, på en slik måte at foreleser ikke behøver å gjøre noe ekstra, ut over å holde sin forelesning som vanlig.

HELAUTOMATISKE LØSNINGER? Det finnes tekniske løsninger som kan installeres i de aktuelle auditorier slik at opptakene blir tatt opp, lagret og publisert helautomatisk. Ved semesterstart legges det inn i admin-system hvilke forelesninger som skal taes opp (bestemmes av foreleser), og deretter skjer alt helautomatisk resten av semesteret uten at noen behøver å gjøre noe mer.

HELE VERDEN KAN HØRE DINE SPØRSMÅL. I teorien er det noe rett i det du sier. Men hvis opptaket legges i Fronter, kan kun dine medstudenter høre deg. Og de er jo til stede og vil uansett høre deg, i tillegg til at de vil se deg. Ved de fleste opptak bruker foreleser en mikrofon festet like ved halsen. Slike mikrofonløsninger vil IKKE fange opp ditt spørsmål med mindre du står tett inntil foreleser. Forelesere er alltid oppfordret til å gjenta spørsmålet slik at alle i salen kan høre spørsmål. Når han gjentar spørsmålet, kommer det med på opptaket.

HVORFOR OPPTAK? Hovedbegrunnelsen for opptak av en ordinær forelesning er : Repetisjon: Deler av forelesningen kan være vanskelig å forså eller få med seg, og da er det en kjempefordel at studenten kan få repetert. Undersøkelse på UIO viser at ca 50% lytter på opptaket like etter forelesningen for å repetere og bedre forstå. (lenke til undersøkelsen i mitt forrige innlegg) Eksamensforberedelse: Hvem husker alt det fine og gode som ble sagt på en forelesning for 3 måned siden? Undersøkelse på UiO viser at 70% hører på opptakene som forberedelse til eksamen. I tillegg har de læreboka og egne notater. Noen er syke: Og må jobbe den dagen eller kan av andre grunner ikke delta på enhver forelesning. Så flått at de kan få hørt forelesningen likevel! Dyslektikere: Ca 5% av Norges befolkning har lettere og mer alvorlig dysleksi, som gjør lesning vanskelig. Opptak av forelesningene vil være til stor hjelp for denne gruppen.

I tillegg finnes det en rekke andre gode argument. Se podcast boka: nuv.no/podcastboka/node/68

SKIPPERTAK. Ja klart det er en fare. Men den faren er der likevel, i og med at det finnes lærebøker som dekker pensum. Skal vi av den grunn forby læreboka?

TEKNISK KVALITET. Som du nevner er kanskje ikke alle opptak av like god kvalitet. Dette er en utfordring, men kan løses, og er ikke et argument mot podcast

FLERE MOTFORESTILLINGER. Ja det finnes argument mot podcast av forelesninger, men argumentene for har så stor tyngde. Noen forelesere liker ikke å høre sin egen stemme, noen er redd for at den spesielle atmosfæren som de skaper i en forelesning blir ødelagt og noen liker ikke at kollegaer kan høre dem og noen er redd for at studentene skal utebli.

Øyvind Svendsen

Hiver meg på diskusjonen som er intresang. Tilgjengelighet til undervisning er viktig, det er det mange universitet som har oppdaget og gjort noe med. Resultatet er fornøyde "kunder" og at de kan ha flere elever enn de har plass til med ny teknologi. For 5 mill som det sies kunne vi hatt installert automatisk opptak av forelesninger i 35 klasserom. Lærer velger opptak med å krysse av i timeplan og elever kan se opptakene live eller i etterkant på sin elevportal, søkbart både på fag og innhold i presentasjoner holdt. Opptakene gir video og presentasjoner i god kvalitet Elev kan bla i presentasjon underveis og enkelt hoppe til der han sovnet i forelesning :)Eksempel sofo.mediasite.com/Mediasite/Play/d9c08eb3c100469ab4d0149d9230d69d1d Opptak kan være kombinasjon av forelesning og lukkede rom sendinger der lærer setter sge ned (foran PC)og tar små spesifikke emner for å klargjøre viktige elementer. Det er heller ikke nødvendig å legge ut på podcast for hele verden. Det er enkelt å gi bare aksess til elever som skal følge undervisning ut fra inlogging. Dette er et system som mange høgskoler og universitet i Norge og utlandet i dag bruker med godt resultat.

Jackpot

Blir VELDIG meningsløst å diskutere for/mot podcast hvis hele valg-sirkuset er en False Flag Operation. Det er åpenbart noe som ikke stemmer her, når en 23-åring stiller som motkandidat i et så autoritært og konservativt system som UiO.

Simon S.

Noen tillegg til alle de gode poengene til Bent som taler for podcast:

 • mulighet for tids -og stedsuavhengig læring (f.eks. fjernundervisning, tenk "brevkurs")
  • studentdemografien er ikke det den engang var; mange flere som tar etterutdanning for å endre karriere.
 • forbedring av teknologi som på sikt vil kunne automatisk legge til undertekster
 • mulighet for live overføring, noe som betyr at undervisning kan deles på tvers av campuser/institusjoner i sanntid - inkludert toveiskommunikasjon
 • markedsføring av universitetet i inn og utland (det er nå engang slik at universiteter konkurrerer om å få studentene til sin institusjon)
 • økt integrasjon med biblioteksystemer som muliggjør arkivering av "verdifulle" foredrag på lik linje med andre digitale og analoge medier
 • studenter kan også gjøre opptak (f.eks. innlevering av oppgaver i kreative fag som musikk, teater, dans, etc.)

At noen forelesere vegrer seg for å bli lagt ut på nett er forståelig, og disse skal ikke tvinges til noe som helst. Men for å snu litt på flisa så finnes det også veldig mange forelesere og forskere som virkelig brenner for sitt fag og som ønsker å dele kunnskap med så mange som mulig.

Lykke til med valgkamp; måtte den beste vinne :)

Simon S.

Hei Jackpot,

Jeg tar ingen stilling til om valget er et sirkus eller ei, men gir det ikke en fin mulighet til å flagge saker som studenter mener er viktig på en måte som kanskje ellers ville fått mindre oppmerksomhet?

Torkil Vederhus

Jackpot: Jeg seiler ikke under et falskt flagg. Jeg har lyst til å bli UiO-rektor, med Sunniva Rose som prorektor. Underskriftene er samlet inn og det formelle forslaget skal leveres inn neste uke.

Når UiO-studenter og ansatte skal stemme på rektor i april vil jeg være et av alternativene.

Jackpot

Ikke misforstå: Jeg tviler ikke på at du har "lyst til å bli UiO-rektor," som du sier. Problemet er ikke at, men hvordan og hvorfor. Du har allerede sagt at en valgseier er urealistisk. Hvorfor delta når du ikke kan vinne? Du er med på å legitimere et Apartheid-liknende valgsystem, der en "overklasse-minoritet" i realiteten avgjør alle valg.

Torkil Vederhus

Jackpot: Jeg deltar fordi jeg mener jeg er en bedre kandidat enn Ole Petter.

Du har rett i at det er systemet og kulturen som gjør at utdanningsoppgaven til UiO blir nedprioritert, men jeg er ikke med på at det er Apartheid-liknende.

Å stille som kandidat synliggjør akkurat denne kulturen hvor forskning er alfa-omega og utdanning er redusert til en plikt. Det er lenge igjen til valget, selv om det er urealistisk at jeg vinner kan alt skje.

Jackpot

Sist jeg sjekket var det over 10-20 ganger så mange studenter som vitenskapelig ansatte ved UiO. Sistnevntes stemmer teller 53 prosent, førstnevntes teller 25 prosent. Dette er Apartheid, riktignok etter sosiale, ikke etniske, kriterier.

Kanskje er det positivt at du stiller, men jeg forstår fortsatt ikke hvordan du ble godkjent som kandidat og hvorfor du stiller. Men ikke ta det personlig, er du snill. Dette går på systemet, ikke på deg personlig.

Tesli

Jackpot: Hvem som helst kan stille til valg som rektor. At han blir godkjent som kandidat er da ikke rart.

Og det er da ikke rart å stille på den måten han gjør, spesielt ikke om valgsystemet er så kritikkverdig som du synes? At en student som ikke har sjanse til å vinne stiller retter jo søkelyset mot den udemokratiske valgprosessen.

Om noen synes det er forkastelig at en student stiller til valg som rektor så får man heller argumentere for å endre valgsystemet eller å gå over til å ansette rektor, i stedet for å kritisere kandidaturet/stuntet/hva man skal kalle det.

Og om Vederhus stiller til NSO-leder seinere i år så er vel ikke det å seile under falskt flagg, det er mer som å sende inn flere enn én jobbsøknad fordi man tviler på at man får drømmejobben, men prøver seg fordi man ikke kan la sjansen gå fra seg.

Stå på, jeg synes dette er veldig kult! Håper dere får satt dagsorden litt under valget :)

Jackpot

Hvem som helst, Tesli? Jeg tviler. Hvorfor har i så fall ikke dette skjedd tidligere?

Kanskje har du et poeng mht. så sette søkelys mot den udemokratiske valgprosessen, men dette er i så fall en indirekte konsekvens, ikke et uttalt mål.

Jeg mener ikke det er forkastelig at en student stiller til valg, tvert imot. Jeg mener bare det ville vært enklere å ansette rektor, så lenge valgprosessen ikke er reelt demokratisk.

Det samme gjelder NSO, falskt flagg m.m., ettersom dette er å føre velgerne bak lyset ved ikke å spille med åpne kort. Som Martin Toft har skrevet i Uniforum, ser det veldig lite imponerende ut med èn eneste kandidat. På denne bakgrunn er det ikke så merkelig om det blir stilt kritiske sp.mål mht. bakgrunnen for den nye kandidatens kandidatur.

Tesli

Jeg vet ikke hvorfor ingen andre har hatt like mye guts som Vederhus tidligere, men «Det foreligger ingen begrensning i hvem som er valgbar til rektor og prorektor, jf. universitets- og høyskoleloven § 10-2, nr.1.» (UiOs valgreglement)

Det er jo ikke godt å si hva Vederhus' faktiske mål med å stille som rektor er når han ikke har en reell sjanse til å vinne, men man må jo regne med at målet er å sette fokus på valgprosessen, hva Ottersen har utrettet (siden det så ut til at Ottersen kom til å bli eneste kandidat er det jo ikke rart om man ønsker å skape litt debatt rundt hans forrige periode i stedet for å la ham vinne på walk over, som jeg i likhet med Martin Toft (?) synes er grunn nok i seg selv), utdanningspolitikk og andre ting studenter ved UiO bryr seg om (Vederhus sier jo selv at UiO er flinke på forskning, men ikke på utdanning og formidling), osv. Jeg synes ikke det er vanskelig å synes det er kult at han stiller selv om jeg ikke kjenner hans konkrete motivasjon.

Om det «kritiske spørsmålet» du snakker om vedrørende hans kandidatur er «hvorfor stiller han?» så er det vel like legitimt å spørre «hvorfor ikke?». Det er jo allerede, bare tre dager etter at Vederhus annonserte sitt kandidatur, klart at det kan skape en mer spennende valgkamp enn om Ottersen hadde vært eneste kandidat med sitt gjenvalg.

Jackpot

Du har sannsynligvis rett, Tesli: "Hvorfor ikke"? Vederhus & co fortjener en sjanse. Mye verre enn den sittende tåkefyrsten kan det vel ikke bli.

Askepot

Har Torkil tenkt å avkrefte eller bekrefte at han stiller til NSO?

Jeg stemmer gjerne på han kontra tåkefyrsten i 10. etg. Men hva har Torkil av resultater å vise til? (annet enn at de studenttillitsvalgte synes han er en hyggelig fyr og har valgt han til en rekke verv....)

Dickie

Gode spørsmål, Askepot. Det er for lenge igjen til onsdag (neste avis) til at han kan ignorere dette. Det er for øvrig neppe mindre tetthet av tåkefyrster i Villa Eika enn i 10. etg.

Virkeligheten kaller

I virkelighetens verden er det slik at få eller ingen menn gis høye, ansvarlige toppverv i samfunnet, før de har kone, barn og huslån.

Det sier seg vel også selv at øldrikkende, ølkorkknipsende studenter, som knapt er tørre bak ørene, kan bli rektorer - hverken på et ledende universitet eller et mindre et.

Det som derimot er bra med dette her, er at vi får bedre innblikk i styrings- og valgmekanismene på UiO. (Jeg nekter å kalle det demokrati.)

Følgelig støttes stuntet.

Chloé Beate Steen

Til Virkeligheten kaller:

Gordon Brown, tidligere statsminister i Storbritannia, stilte til rektorvalg som student og ble valgt:

"In 1972, while still a student, Brown was elected Rector of the University of Edinburgh, the convener of the University Court." en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Brow

truebut

Well, one should also take into account that U. of Edinbugh is not UiO. Terminology in Universities there is slightly different (also from English), the "Rector" in UoE (btw. an pretty much elite University) is not the highest representative of the university. Indeed, G. Brown was not the first student rector there

www.rector.ed.ac.uk/history.htm

The chancellor is the highest representative of the University. Currently, Her Royal Highness, Princess Anne. Largely ceremonal involvement there.

Furthermore, for a rector there, no professor or similar is even eligible.

www.bbmms.org/Eng/2012/10/the-constitution-of-the-edinburgh-university/

so the task of the rector there is slightly different of the Rector here and there (despite that they are called rector/rektor). In other Scottish Universities, the Rector is solely elected by the immatriculated students, for Edinburgh, it's not so clear (the English Wikipedia says students and staff (perhaps not factulty), other internet sources say different (I think it's students plus staff). The rektor at UiO is not only is the highest representative overall + represents non-academics/students and their issues but als he also represents the research/academic parts of the university (and contact with industry looking at the job description). Academic leadership and coordination of research of the faculties is not the focus of the Rector of UoEdin, he's the "ombudsman" for student/staff/employee issues.

Tidligere studentpolitiker

Dette er et fullstendig latterlig stunt, som kan få alvorlige konsekvenser. I de rektorvalgene som har vært med få kandidater de siste 20 årene, har studentenes stemmer ofte avgjort i valget mellom 2 kandidater. Flertallet av de vitenskapelige og også mange av de teknisk-administrative stemmer på mer konservative kandidater (som stort sett overhodet ikke er interessert i UiO som utdanningssted, men kun av forskning), mens studentenes stemmer har ført til at mer balanserte kandidater har blitt valgt. Dersom det nå kommer en tredje kandidat på banen, og flertallet av studentene stemmer på Vederhus, så vil det plutselig bli veldig mye jevnere i valget og UiO kan få en rektor som absolutt ikke er interessert i studie- og utdanningssaker. Og da har Vederhus oppnådd nøyaktig det motsatte av det han påstår at han vil. Dessuten må jeg si at han virker nokså arrogant og med lav selvinnsikt dersom han mener at 6 år er nok til å ha "skjønt UiO".

Bent Kure

Til Tidligere studentpolitiker, Dicki og Tesli og andre anonyme. Når dere kaller folk tåkefyrster og påstår at de har så lav selvinnsikt, så burde dere også ha mot til å stå frem, si hvem dere er. Det er lite interessant å diskutere med noen som står med en hette over hodet for å skjule hvem han er. Ta av dere burkaen !

Virkeligheten kaller

Bent Kure har ikke skjønt noe som helst om virkeligheten, og sosialt spill i den. Stå frem med eget navn i en sak som denne, som involverer en sterkt nettverkende person ved UiO?

Har Bent Kure skjønt noe som helst av nytten med tidvis anonymisering, varslere (som for øvrig er særdeles risikofull og selvdestruerende aktivitet i Norge, nettverkslandet over alle nettverksland) og prinsippene bak?

The Economist er et av verdens ledende og mest respekterte aktualitetsmagasiner. Bladet er regelrett toneangivende. Det er også kjent som bladet uten bylines, altså hvor journalistene bak ikke benevnes eller krediteres artiklene. Dette gjør bladet mer uavhengig, og nettopp derfor er det så ledende. (I Norge velger man en annen vri når man lager artikler om folk med store nettverk: Byline blir befolket av 4-10 journalister, slik at den innflytelsesrike personen de potensielt irriterer, ikke skal fristes til å gå løs på en enkeltperson, som revansj for ufordelaktig omtale - og hvor nettverkeren kan være fristet til å statuere et eksempel overfor journalister ved å stelle i stand et glasstak for angjeldende nesevise reporters videre karriere.)

Bent Kure er en lite intellektuelt bevist forsvarer av full navnegivingstyranniet. Bent, det du kom med her - i tillegg til å være særdeles dårlig gjennomtenkt; regelrett latskap - er noe de som mangler gode argumenter ofte langer ut med, når de synes brysomme innspill blir for nærgående og slagkraftige.

(Er i det hele tatt Bent Kure et reellt navn, for øvrig?)

Virkeligheten kaller

Nå mistenkes for øvrig ikke Torkil Vederhus for å være en maktbølle, selv om han antagelig er en suksessfull nettverker og godt likt. Han kan imidlertid ha opptil flere innflytelsesrike støttespillere, som i misforstått iver kunne ha funnet på å handle noenlunde bøllete, med de midler de måtte ha for hånden og i farten falle for fristelsen til å benytte (bakvask, samtaler med arbeidsgiver eller med kommentatorens nettverksnøkkelpersoner ellers, osv. osv.).

Tobias V. Langhoff

Tidligere studentpolitiker: Dersom det er tre kandidater gjøres valget i flere runder, og ingen «stjeler» stemmer fra en annen kandidat, jevnfør UiOs valgreglement: «Dersom det er innkommet to forslag på rektor- og prorektorkandidat, avholdes valget som flertallsvalg. Dersom det er innkommet flere enn to forslag, avholdes valget som preferansevalg.»

Tidligere studentpolitiker

Tobias: Ja, og for de av oss som faktisk har talt preferansevalg, så vet vi hvilke utslag det kan få. Det er mye taktisk stemmegivning blant de som forstår systemet, og mange som bare fører opp "sin" kandidat blant de som ikke gjør det. Dermed kan det få store utslag. Forøvrig synes jeg at det er litt spesielt å se at dere ber om å bli tatt seriøst som en utfordrer, når du selv velger å profilere deg med at Studentparlamentet har kåret deg til årets taper i 2012, og at prorektorkandidaten er rosablogger. Ikke et særlig tungtveiende argument for oss som bryr oss om UiO og som ønsker at ordningen med valgt rektor skal fortsette.

Tobias V. Langhoff

Jeg har også telt opp preferansevalg, og får vel bare si at jeg ikke har den oppfatningen du har. Det blir uansett spennende å se om det dukker opp flere kandidater som ønsker å utfordre Ole Petter.

At personbeskrivelsene våre er litt selvironiske får du tolke hvordan du vil, men at vi nevner bloggen som har bidratt til at Sunniva Rose har blitt en av de mest profilerte realfagsformidlerne ved UiO i senere år, synes jeg det er rart at du reagerer på. Kommenter gjerne slike ting direkte på stemtorkil.no i stedet for her, forresten, dette kommentarfeltet har allerede sklidd temmelig mye ut (som nettaviskommentarfelt jo tross alt pleier å gjøre).

Dickie

Ekstremt treffende kommentarer fra "Tidligere studentpolitiker". Tydelig at du har forstått hvor korrupt systemet fungerer. Sett fra 10. etg. er det jo ønskelig med en motkandidat (for syns skyld). Den perfekte motkandidat er naturligvis den som ikke har noen realistisk vinnersjanse. Dette er en vinn-vinn situasjon for systemet. De dummeste blandt stemmekveget tror de opplever ekte demokrati, Ottersen vinner komfortabelt, og Vederhus rykker opp i nomenklatura-strukturene. Alle blir fornøyd.

Bokstav

Godt å se at de som bruker sine ekte navn er de som fremstår som mest reflekterte i denne diskusjonen, og da spesielt rektorlaget(!). Å bruke The Economist som skalkeskjul for anonymitet i et kommentarfelt i et studentorgan blir vel søkt. Uansett, fantastisk å se et slikt engasjement ift et rektorvalg.

Corleone

Hvor ser "Bokstav" "engasjemen ift et rektorvalg"? Valget i seg selv er bare et stort gjesp. Det er (nettverks-)korrupsjonen satt i system som er interessant, både for sosiologer og andre dyr.

Forhåndsvisning

Felt merket med * er obligatoriske.

Formateringskoder

**feit**
Gjør teksten feit
*utheving*
Uthever teksten
[ordbok](http://s0.no/1/)
Lager lenka ordbok
> Tekst
Siterer teksten

Skriver du inn epost-adresse, får du epost ved svar. Adressa blir ikke publisert.

Sett deg inn i våre debattregler før du skriver en kommentar.

10 siste saker i nyhet

Ønsker undervisningsrevolusjon

Påtroppende NSO-leder ønsker nye undervisningsformer og lover enklere språkbruk.

Akademika-salgssummen avslørt

SiOs andel tilsvarer omtrent halvparten av pengene de sprøytet inn i bokhandelen i 2012.

Underbetalte 130 studenter

Studentansatte ved Institutt for Informatikk fikk feil lønn. Fagforeningen tror underbetaling forekommer flere steder.

Vil styrke studentdemokratiet

Krav om studentrepresentasjon i de uformelle beslutningsorganene ble vedtatt på NSOs landsmøte. Organisasjonen mener dagens praksis er udemokratisk.

Prekær professormangel

Skatterettsprofessor Frederik Zimmer gikk av med pensjon i fjor høst. UiO har ennå ikke funnet en erstatter.

I fengsel for NAV-svindel

En kvinnelig student hevdet å være arbeidsledig. Nå er hun dømt til fengselsstraff for dagpengesvindel, og hun er ikke alene.

Ukas student:

Deltidsstudent og heltidsforfatter

Amalie Kasin Lerstang tar pause fra litteraturstudiene for å jobbe med en ny roman. Debuten Europa skrev hun på lesesalen.

SiO lager perler av svinn

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus renvasker seg selv når det kommer til matsvinn, og klinker til med gourmetmat laget av datovarer.

Stemmer over utmeldingsrett

På helgens landsmøte skal det stemmes over enkeltstudenters rett til å melde seg ut av Norsk studentorganisasjon.

Valg i Norsk studentorganisasjon:

Lerøen mot Aarethun

I helgen skal det avgjøres om det er komitéfavoritten eller lokalutfordreren som sikrer seg ledervervet i NSO.


Flere saker fra nyhet »

Annonse

Konserter på Norges Musikkh&oring;gskole.

Annonse

Annonse

Forbrukslån
OPP Finans Forbrukslån OPP Finans anbefaler deg å være forsiktig med bruk av kredittkort og forbrukslån. Eff.rente 17%, 65.000kr o/5 år, etabl.geb. 825kr, totalt: 94.478kr