OPPGITTE: En nåværende medisinstudent Universitas har vært i kontakt med er oppgitt over måten hun blir behandlet på av administrasjonen på MED. Flere studenter og tidligere studenter Universitas har pratet med forteller det samme.

Maktesløse medisinstudenter

Ifølge mange studenter ved Det medisinske fakultet gjør administrasjonen og ledelsen på fakultetet studiene svært vanskelige for dem. Dekanen mener fakultetet følger regelverket.

De tror at de ikke er i Norge. Det er ingen lover eller regler som gjelder der. tidligere stipendiat, Medisinsk Fakultet, UiO

For to uker siden meldte Universitas om en student som fikk trusler om utkastelse fra utdannelsen sin om hun ikke sluttet å kontakte studieadministrasjonen.

Universitas har siden blitt kontaktet av studenter som forteller om uhyggelige møter med administrasjonen og ledelsen ved Det medisinske fakultet (MED).

– Hvis du er likt av folkene på toppen på fakultetet kan du gå gjennom studiene uten å kunne så mye, men hvis du kommer i ulage med dem, får du problemer, sier en tidligere profesjonsstudent i medisin til Universitas.

Hjelpesløs

Den nevnte studenten forteller at hun følte seg helt hjelpeløs i sitt møte med administrasjonen og ledelsen ved fakultetet.

– Da jeg var medisinstudent gikk jeg på alle obligatorisk timer og kurs. Forelesningene som ikke var obligatoriske, dro jeg ikke på – jeg leste i stedet. På grunn av dette meldte noen medstudenter fra til administrasjonen, noe som gjorde at jeg ble overvåket, forteller den tidligere studenten.

At denne særlige overvåkingen fant sted ble ikke studenten informert om før et møte hun hadde med administrasjonen i 2006.

– Da jeg møtte denne personen i administrasjonen, påsto hun at jeg hadde kranglet med lærerne mine og ikke møtt opp til obligatorisk undervisning. Da jeg spurte lærerne mine om de hadde sagt noe sånt om meg, sa alle nei, sier den tidligere medisinstudenten

Konflikten eskalerte, hun kom i flere konflikter med administrasjon og ledelsen og følte seg overvåket av sine medstudenter. Til slutt bestemte hun seg for å la saken ligge.

– Jeg ville ikke miste mer tid. Jeg var jo maktesløs. Hva skulle jeg liksom gjort, spør hun oppgitt.

– Helt texas

En tidligere stipendiat som forsket ved MED opplevde ifølge ham selv at veilederen brukte resultatene hans på en konferanse. Dette gjorde hun etter sigende uten tillatelse og før han selv hadde publisert resultatene.

Stipendiaten klagde til dekan ved MED, Frode Vartdal.

– Han tok aldri klagen seriøst, og tok aldri saken videre, forteller den tidligere stipendiaten.

Veilederen til den tidligere stipendiaten ønsket hele tiden å stå som medforfatter av hans resultater, noe den tidligere stipendiaten mener reglementet forteller at hun ikke har rett til.

– Vartdal mente likevel at veilederen kunne stå som medforfatter. Slik jeg oppfattet det ut fra det han sa, var at regelen bare var en mal, mens sedvaner ved MED var langt viktigere enn enhver lov og regel, sier han.

Forskningen hans er ennå ikke blitt ferdigstilt, noe han mener i stor grad skyldes konflikten med Universitetet, og han forteller at han har hatt flere uhyggelige samtaler med dekanen.

– Det er helt texas. De tror at de ikke er i Norge. Det er ingen lover og regler som gjelder der, mener den tidligere stipendiaten ved fakultetet.

Konfliktfylt fakultet

Studentene Universitas har vært i kontakt med beskriver arrogante holdninger hos ledelse og administrasjon ved medisinsk fakultet.

En student som nå er halvveis i sitt profesjonsstudie i medisin, og forteller om det hun kaller en årelang kamp med administrasjonen på fakultetet.

I tredje semester strøk hun på en såkalt OSCE-eksamen (stasjonsbasert eksamen) fordi hun ikke fikk innvilget tilrettelegging, og dermed ikke fikk nok tid til å besvare spørsmålene. Hun måtte derfor gå om igjen et semester.

– Jeg har aldri blitt behandla på den måten som jeg ble av konsulenten vi må forholde oss til på MED før. Jeg føler han ikke tar noe av det jeg sier seriøst, og om vi ønsker å klage på måten vi blir behandlet på, vil ingen høyere opp i systemet høre på oss. De henviser oss bare tilbake til konsulenten. Det vil i praksis si at samme person som vi klager på må behandle klagen vår, forteller studenten.

Studenten går fortsatt på profesjonsstudiet, og vet at hun må forholde seg til administrasjonen på fakultetet.

– Jeg vet at jeg må kontakte dem igjen, men det er noe jeg virkelig kvier meg for. Jeg utsetter det hele tiden.

Mener de bistår studentene

Universitas spurte hva dekan ved MED, Frode Vartdal, synes om at studentene opplever at flere av konsulentene avviser dem, er lite behjelpelige og at noen studenter har strøket på eksamen av grunner de mener kunne vært løst med hjelp av konsulentene.

Vartdal ønsket ikke å snakke med Universitas på telefon, men sendte en e-post med følgende svar:

– Studieseksjonen ved Det medisinske fakultet gjør sitt beste for å bistå våre studenter. Det er ingen, så vidt vi vet, som har måttet gå om igjen et semester på grunn av manglende assistanse fra våre studiekonsulenter.

På anklagen om at han har avvist klage om plagiat, forteller han at den gjeldende saken ble avsluttet for mange år siden.

arews@universitas.no

Annonse

Debattmøte

31 kommentarer

Monica hval

Jeg kan bekrefte at dette er riktig,og det kan mange av mine medstudenter. Jeg har studert medisin i Oslo og blitt godt kjent med studieadministrasjonenn der. Jeg har medstudenter som har vært innlagt for alvorlig sykdom på sykehus og andre som har mistet nære familiemedlemmer, men de fikk bare klar beskjed om at ingenting er godkjent fravær fra obligatorisk undervisning, av de som jobb er i studieadministrasjonen. De har hele veien fått slett behandling av flere av de som sitter i administrasjonen. Det har ikke vært mye hjelp eller forståelse å få. Mens andre igjen har fått tatt igjen tapt obligatorisk undervisning,dersom du er heldig at de iker deg godt eller du har foreldre med et kjent navn. Jeg kan nevne flere saker med stor forskjellsbehandling, og jeg kan nevne flere navn på de som har mye makt i systemet.Det er ikke dekanusførst og fremst en konkrete konsulenter som sitter med makten og avgjør din skjebne.det meste blir hysjet ned

Monica hval

Det er et helt forferdelig system, jeg er skuffet over at enkeltpersoner sitter med så mye makt. Det er nærmest et korrupt system og iallefall et svært konservativt og lite tolerant system. Ikke rart vi leger blir kyniske, vi studerer i seks år innenfor et system med lite forståelse og. Lite empati og lite behjelpelighet. De nærmest fostrer opp leger med lite empati. Dersom du selv blir møtt med nulltoleranse, blir du selv intolerant og lite empatisk. De konsulentene som sitter der og forvalter så viktige spørsmål er utrolig usympatiske. Dette gjelder særlig de som har ansvar for klinisk undervisning og pbl de første semesterne,og særlig hun som har ansvar for 5 og6 semester og ikke minst 7 og 8. Triste greier.

Student

"Forelesningene som ikke var obligatoriske, dro jeg ikke på – jeg leste i stedet. På grunn av dette meldte noen medstudenter fra til administrasjonen, noe som gjorde at jeg ble overvåket, forteller den tidligere studenten. "

Jeg er virkelig sjokkert - både over administrasjon og "medstudenter". Glad for at jeg ikke leser medisin ved UiO...

Monica hval

Ja jeg er glad jeg er ferdig med det medisinske fakultet i Oslo. Jeg vet om flere tilfeller der studieadministrasjonen har lagt forholdene kjempegodt tilrette for at man skal ta igjen obligatorisk undervisning, men det er hvis de liker deg godt, hvis du skal være med på vm i ski eller håndball, da kan du være borte flere semester,dersom du spiller håndball i eliteserien eksempelvis,da kan du være så forsinket du bare vil,da ordner de slik at du får ta igjen undervisning og eksamen,og du får bytte pbl og smågruppeundervisning, mens andre som er innlagt med alvorlig sykdom får ikke bytte grupper og blir nektet eksamen, det gjelder å holde seg inne med de på studieadministrasjonen.

Runar

Litt offtopic, men egentlig en reaksjon på det Monica Hval skriver: Synes det er litt merkelig det med at toppirettsutøvere får tilrettelagt såpass mye som de gjør. Et kjent eksempel er jo skiløperen som tar medisin ved UiO over potensielt 12 år (halv progresjon). Andre, og kanskje verre tilfeller, er et par fotballspillere jeg har studert sammen med som har vært tilknyttet lag i Tippeligaen (men aldri spilt på høyere nivå enn tippeligaklubbenes andrelag, dvs. maks 2. divisjon) og som har fått tider for kollokviegrupper, innleveringsfrister, obligatorisk undervisning spesialtilpasset i forhold til når det passer vedkommende, i motsetning til andre som bare har å møte opp når timeplanen sier det. Her snakker vi faktisk ikke om en toppidrettsutøver (skal man se på Olympiatoppens krav til det å kalle seg toppidrettsutøver er det få fotballspillere som kan kalle seg det), selv om de får spesialtilpasning som om de var det.

Det jeg synes er verst er at "toppidrettsutøvere" ofte er svært godt stilt fra før av. Ettersom de driver idrett på et høyere nivå enn hvermansen kan man med god sikkerhet si at de har god helse, og således står de bedre stilt enn mange andre. Men hva med de som sliter med ett eller annet fysisk eller psykisk? Med unntak av spesialordningen etter Utøya som kom i stand i fjor høst så er det etter hva jeg har erfart mye vanskeligere å få en viss grad av tilpasning om man er syk, enn om man driver med idrett. Eventuelt om man har barn som man har omsorg for, mens man studerer.

Spiller man fotball i en tippeligaklubb, så er det snakk om maksimalt 2 timer trening pr. dag, og å spise og restituere bra ellers. I helgene er det kamper, men oftest gjennomføres disse uten eller med opptil 1 reisedøgn. Kvalifiserer dette virkelig til å få sydd puter oppunder armene? Hva med en alenemor som har ungen(e) i barnehagen på dagtid i ukedagene, men som må passe på den ettermiddag/kveld(/natt) og i hele helgene, og sørge for at også den får en normal start på livet? Hvem har mest å stri med? Og hvem er det som får tilrettelagt studiehverdagen lettest?

Monica hval

Utrolig bra kommentert Runar. Mye av forskjellsbehandlingen ligger nettopp i det du skriver. Jeg håper det medisinske fakultet snart begynner å se hvor merkelig system de har. Det hadde vært mer forståelig om de tok hensyn til de som er mer ressurssvake, eksempelvis de gruppene du nevner. De kan ikke lenger forsvare forskjellsbehandlingen.

Stud. med.

Jeg føler meg godt ivaretatt på det medisinske fakultet og synes studiekonsulentene er velvillige og hjelpsomme og gjør en utmerket jobb.

Jo Inge Myhre

Jeg sier meg enig med sistnevnte, og jeg synes de gjør en god jobb for å legge til rette for det de har ansvar for. Som studenter i høyere utdanning så har vi ansvar for egen læring, og vi må faktisk forholde oss til obligatorisk undervisning og å søke i henhold til oppgitte frister (som faktisk blir lagt ut i god tid på forhånd). Og jeg synes det er flott at studenter sier fra hvis de ser studenter som de anser til å ikke være skikket i jobben som lege, vi har faktisk et ansvar for å si fra. Når det gjelder saken med forskning, så har jeg ingen forutsetning for å uttale meg.

inger lise stud.med

Fortell meg Jo Inge Myhre, hvorfor er det greit at eksempelvis jeg som medstudent forteller at du ikke er skikket til å være lege? på hvilket grunnlag kan jeg si det? fordi du ikke er å se ofte nok på forelesninger? hva legger man i det å ikke være skikket? dersom medisinstudenter skal begynne å angi hverandre i hytt og pine kan vi få ville tilstander på fakultetet, særlig på medisin hvor konkurranseinstinktet står sterkt, og nå hvor vi i enda større grad konkurrer om jobber.

Ja vi skal forholde oss til obligatorisk undervisning, men hvorfor driver fakultetet å forskjellsbehandler studenter på bakgrunn av sosiale kriterier når det gjelder obligatorisk underv.? Vi har et reglement ja, men studieadm.bedrier i stor grad med skjønnsmessige vurderinger. Hvor står untaksbestemmelsene om at dersom du bedriver idrett på høyt nivå skal du prioriteres? For det er faktisk slik at dersom du er med på landslaget i håndball, ski eller spiller fotball i 2.div.kan du være forsinket med så mange år du vil, du får byttet kurs, pbl og smågruppeundervisning uten problemer. Blir du alvorlig syk og innlagt på sykehus får du ikke tatt igjen oblig.underv. (jeg kjenner flere), det er håpløst å få byttet kurs etc. Da får du beskjed om å møte på fastsatt gruppe og kurs ellers får du ikke tatt eksamen. Det er naivt å tro at de bare følger reglementet, det er skjønn og skjønn og atter skjønn. De svake gruppene møter mostand og de sterke/ressurssterke blir ivaretatt.

n n

Jeg følte det samme som Jo Inge Myhre, helt til jeg av en grunn måtte ha kontakt med studiekonsulenten/administrasjonen. Da skjønte jeg hva det var folk hadde snakket om... For det var neimen ikke lett å få entydige meldinger og det virket som ingen der hadde kontakt med hverandre; selv lenge etter at jeg hadde tatt pause i utdanningen fikk jeg sinte eposter fra kursledere og PBL-veiledere, med kopi til semesterleder, om at jeg ikke hadde møtt opp og at hvis ikke sånn og sånn så kom jeg ikke til å få ta eksamen.

Fredrik J-B

Må si meg sterkt uenig i at studiekonsulentene gjør en god jobb. Etter forskerlinjen måtte jeg ha en del kontakt med konsulentene. Spesielt en person der var helt rabiat. Skulle han kontaktes var det ikke bare, bare. Våget jeg å be om at enkle ting ble igangsatt, var tonen hans av en så hissig art at jeg tenkte vedkommende ikke burde ha en simpel konsulentjobb, men heller drive med renhold og ta det utover golvet. Sterkt kritikkverdig behandling av studenter, men hvem skal man si sånt til? Den andre på studieseksjonen som pleier et godt kameratskap med den samme konsulenten, nei, bevare meg vel. Det går heller over kaffen til medstudenter i lunsjpausene. Historiene er mange. Har gode venner på andre fakultet som ikke gruer seg til å ta kontakt med studieseksjonen sin, som oss studenter på medisinsk fakultet. Odontologiskandalen er ingenting i forhold til hva som skjer på medisinsk fakultet.

Lars Henriksen

Du er en vits Jo Inge Myhre. Etter kommentaren din å dømme er det heller du som ikke egner deg til å være lege, pga ditt snevre syn. At folk ikke går på forelesninger er snarere et tegn på at de vet bedre enn å kaste vekk tiden på utbrente spesialister. Og jeg applauderer dem for det. Og hvem sier at med.studiet utdanner bare leger?

Mari

Enig i at studiekonsulentene på med.fak.gjør en slett jobb. Hele det medisinske fakultet er meget konservativt og lite endringsvillig, sammenlignet med andre fakulteter. Dessverre vil de kunne holde på som de vil på ubestemt tid, det er ingen som har myndighet til å gjøre det som vil gripe inn. Det kommer til å bli mange maktesløse medisinstudenter i mange år til før noen tar et oppgjør med ukulturen. Vi stakkarer som har tatt den traurige veien må bare bite tenna sammen :( Ellers er vi jo ikke skikket til å være leger.

Marianne

Hva med Fredrik winsnes i rosenborg som brukte 12 år på å bli ferdig som lege og er først nå etter enda flere år er han i turnus. Det hadde aldri en vanlig medisinstudenter fått innvilget. Også Cecilie Leganger ....helt latterligat de ska få særbehandling

Student

Jeg er selv en legestudent ved UiO, med en langhistorie i begynnelsen fra første semesteret, fra at det er ikke akseptabelt å ta eksamen på engelsk selv om mange kan skrive på svensk eller et annet, til at jeg mistet ett semester pga ikke godkjent pbl på andre semesteret som kunne veldig lett kompenseres og som det ble sagt allerede ingen grunn aksepteres selv om du er selv død, til jeg mistet et annet semester for en exphil oppgave som de syntes ikke godt nok, til den siste saken nå at jeg glemte mobilen i eksamensalen.

Fakultetet anser studenter som robotikker som har ingenting i livet enn å lese lover og regler som ikke alltid er tydelige og krever en advokats forklaring, ingen empati som ble sagt, men jeg er veldig i tillegg sjokkert at det fins også studenter som anser andre som ikke skikket for yrket og hvem er de til å si det!!! kankje når de blir syke eller har dette vanskelig skjønner de om de er skikket eller ikke!!

The The

Jo Inge Myhre, det er svært mange med svært sterke meninger om hva det vil si å være skikket som lege. Sykepleiere, medstudenter, sykehjemsansatte, konsulenter, hjelpepleiere, avdelingsledere, pasienter. Dette har under turnus påvirket behandlingen av mine pasienter slik at jeg har behandlet dem mindre evidensbasert, og mer popularitetsbasert, i form av at jeg alltid tenker "hva vil det være upopulært om jeg igangsetter nå."

Det er ganske påfallende hvor mange det er som har sterke meninger om hva det vil si å være lege, og hvor lite forskning som fins som linker personlighetstrekk og spesifikk adferd opp mot behandlingsparametere. I Norge later det som om det å være høytidelig og påpasselig med skrivearbeid, det å gå stille i korridorene til du får makt, og det å være machiavelli-innstilt, det er synonymt med å være god lege. Tenk om vi skulle bestemt fasongen på jeans etter sentral avstemning og fangevoktere som passet på at blåfargen stemte. Det er Norge i et nøtteskall. Og leger ser seg tjent med det, for å opprettholde statusen og markedsmakten legene har.

Joanne

Akkurat det du skriver er mye av årsaken til at jeg valgte å forlate legeyrket. Jeg orker ikke å være en del av det systemet eller det rådende miljøet blant leger. De som lurer på å bli leger skulle visst hvordan dette fungerer. Du er bare en liten dritt i det store maktspillet i legemiljøet. Verre blir det nå som det ikke er jobb til alle leger...i krig og jobbkamp er visst alt lov.

Kaja B

KORRUPTE Norge på sitt beste. Man kjenner noen som kjenner noen som er på god fot med et familiemedlem osv, så ordner ting seg, på magisk vis. Blah.

Hanna

Er ikke overrasket i det hele tatt, har samme erfaring fra medisin ved UiO.

Inger

Dette er jo bare en forberedelse til den tøffe holdningen du møter i legeyrket. Du kan ikke påregne mye empati der heller fra verken nærmeste leder eller kolleger dersom du skulle bli syk eller få syke barn eller du er sliten og ikke orker 19 timers vakt fordi det mangler personell. Du er ikke menneske du er lege!!

student

Inger er du så tøff :-)

Inger

Nei "student", egentlig ikke, men enten må man lære seg å overleve på et vis, eller finne seg noe annet å gjøre. Foreløpig holder jeg på med det førstnevnte:-)

student

All respekt til deg :-)

Inger

Takk for det, men føler det ikke er så mye å ha respekt for. Ha heller respekt for de som tør å bryte opp og gjøre det som er best for seg selv ikke bare det som er fornuftig og forventet. Håper jeg kommer dit en dag.

Kristian

Fakultetet er en vernet bedrift. De ansatte verner om hverandre og ikke studentene. Sosialpsykoligsk veldig interessant å ha fått innblikk i systemet, det kunne jeg skrevet bok om. Kulturen må endres, men det må gjøres innenfra. Desverre tror jeg ikke det kommer til å skje, ikke med det første iallefall. Å servere konstruktive tilbakemeldinger om endringer i praksis til det potensielt bedre møter en usympatisk og forutinntatt vegg. I mellomtiden må vi søke støtte hos hverandre.

Inger

Godt sagt Kristian. Endring må vi nok se langt etter på en stund, en inngrodd arrogansekultur er ikke lett å gjøre noe med. Dessverre er jeg redd for at den støtten du snakker om som burde vært blant oss kolleger/studenter ikke er der. Det kan være ganske ensomt der ute, også når man er ferdigutdannet lege.

Kristian

Ja, kulturen man blir en del av er vel ikke mindre kynisk og hierarkisk på den andre siden av studiet. Det tror jeg faktisk resulterer i at systemet til en viss grad selekterer ut og kvitter seg med de beste legene. Og med de beste tenker jeg på de med for eksempel gode interpesonlige egenskaper, ydmykhet i forhold til egen kunnskap og kollegaer fra alle disipliner, samt med en åpenhet for endring. Det starter på dag 1 i studiet, når man blir servert: "dere er kremen av norsk ungdom", og derfra får frøet spire og bli et tre med spisse greiner og så sterke røtter at det ikke er til å rikke.

Inger

Helt enig, akkurat det du skriver har jeg tenkt mange ganger. Måten studiet og kulturen i fagmiljøet fungerer selekterer på mange måter bort de beste legene ja. Kjenner til flere i den kategorien som enten sluttet på studiet eller valgte seg bort fra klinikken da de opplever at dette går på integriteten løs. Det er fryktelig synd. Men samtidig så blir man sliten dersom man skal jobbe dag ut og dag inn i et sterkt konkurransemiljø (med mindre man har personlige egenskaper som drives av spisse albuer). Man skal ha det bra selv opp i dette her, og man slal kunne stå i jobben til man blir pensjonist. Vi fikk også høre at vi var kremen av kremen, de beste i landet og at vi ville tilhøre eliten, for mange tar dette helt overhånd og de lever i takt med dette resten av sin yrkeskarriere.

Med.stud.

De fleste medisinstudenter slipper særlig kontakt med fakultetets ledelse og administrasjon. Fakultetets sære regler og retningslinjer sikrer fakultetet at studentene "gjør som de skal"; ikke minst gjelder dette studieprogresjon, hvor fakultetet bruker disse særreglene som grunnlag for en sosial styringsmekanisme. Alle som er / har vært medisinstudenter ved UiO kjenner til frykten for å stryke og hvor gjennomgripende dette påvirker hverdagen. Stryker man og rykker ned, eller tar man pause fra studiet og begynner på et nytt kull, så er det ikke bare fakultetet man må forholde seg til; man blir også i stor grad sett ned på av medstudenter på det nye kullet. Man er rett og slett ikke god nok. Jeg får ikke satt ord på hvor overrasket jeg ble da jeg ble oppmerksom på denne ukulturen, men nå er det lite som overrasker meg lenger. Arrogansen antok jeg ville vise seg etter studiet, men den gang ei.

Noe av problemet er alt vernet fakultetet har - ikke bare rent juridisk sett, men også konkurransemessig. Jeg har flere ganger lurt på om dette vernet og ukulturen hadde latt seg stå hvis vi hadde hatt private (konkurrerende) medisinske utdanninger i Norge.

Ettersom de fleste studenter slipper særlig kontakt med fakultetet, og dermed ikke bryr seg om ukulturen, vil denne fortsette å leve i all overskuelig fremtid.

Liberalisten

Det er ikke bare utdanningsinstitusjoner som burde konkurranseutsettes, hele utdanningsinnholdet burde konkurranseutsettes ved at krav om legelisens forsvant, og sykehusinstitusjoner ble selv pålagt å innhente informasjon om utdannelse fra universiteter, enten det var private eller offentlige.

Med.stud.

Helt enig med deg, Liberalisten.

Forhåndsvisning

Felt merket med * er obligatoriske.

Formateringskoder

**feit**
Gjør teksten feit
*utheving*
Uthever teksten
[ordbok](http://s0.no/1/)
Lager lenka ordbok
> Tekst
Siterer teksten

Skriver du inn epost-adresse, får du epost ved svar. Adressa blir ikke publisert.

Sett deg inn i våre debattregler før du skriver en kommentar.

10 siste saker i nyhet

Ukas student:

Deltidsstudent og heltidsforfatter

Amalie Kasin Lerstang tar pause fra litteraturstudiene for å jobbe med en ny roman. Debuten Europa skrev hun på lesesalen.

SiO lager perler av svinn

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus renvasker seg selv når det kommer til matsvinn, og klinker til med gourmetmat laget av datovarer.

Stemmer over utmeldingsrett

På helgens landsmøte skal det stemmes over enkeltstudenters rett til å melde seg ut av Norsk studentorganisasjon.

Valg i Norsk studentorganisasjon:

Lerøen mot Aarethun

I helgen skal det avgjøres om det er komitéfavoritten eller lokalutfordreren som sikrer seg ledervervet i NSO.

Studenter taper på blind sensur

På UiO har blind klagesensur mangedoblet sjansene for å gå ned i karakter, og gjort karaktersystemet mindre forutsigbart.

Taper titusener på KD-somling

Kunnskapsdepartementet (KD) legger utdaterte rangeringer til grunn når de vurderer tilleggsstipend til eliteuniversiteter i utlandet.

Krever sykkel-løft

Svært få studenter i Oslo bruker sykkel. – Skyldes dårlig tilrettelegging, mener bystyrerepresentant Abdullah Alsabeegh (AP).

Vellykket foreningsførstehjelp

I 2013 hadde Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) bare 20 studentforeninger. Etter ett års intensiv satsning på Operasjon HiOA har tallet nå doblet seg.

Studentparlamentsvalget ved UiO:

Hva skal du stemme?

I mylderet av lister som stiller til valg til Studentparlamentet på UiO kan man lett miste oversikten. Derfor har vi bedt toppkandidatene fortelle hva som er viktigst for deres lister.

Raser mot høyskole-knebling

KDs mediemunnkurv fikk Nesna til å avlyse møte med folkevalgte representanter. – Helt vanvittig, mener SV-topp.


Flere saker fra nyhet »

Annonse

Konserter på Norges Musikkh&oring;gskole.

Annonse

Annonse

Annonse

Forbrukslån
OPP Finans Forbrukslån OPP Finans anbefaler deg å være forsiktig med bruk av kredittkort og forbrukslån. Eff.rente 17%, 65.000kr o/5 år, etabl.geb. 825kr, totalt: 94.478kr