Annonse

Oslo Internasjonale Teaterfestival

NORSKTALENDE RUSSISKE STUDENTER: Tatiana Yuryeva fra Irkutsk og Nina Zelenkova fra Moskva studerer begge i Norge. De håper begge på jobb i Norge etter studiene.

Russerne invaderer Norge

Antallet russiske studenter i Norge har eksplodert det siste året. Selv norgesglade svensker og tyskere må se seg slått av vår folkerike nabo i øst.

In English

– Jeg har aldri hatt en drøm om å reise til Norge, men det var lett å få seg visum hit. Tatian Yuryeva, russisk norskstudent

Siden 2009 har antallet russiske studenter i Norge økt med 33 prosent, og russerne er nå den største gruppen internasjonale studenter i Norge.

Den største veksten i russiske studenter har, ikke overraskende, skjedd i nord, særlig ved Høgskolen i Bodø (HiBO). Anatoli Bourmistrov er professor ved HiBO og programkonsulent på et av de første norsk-russiske akademisk samarbeidsprosjektene som startet allerede i 1991. Han tror det er to grunner til at så mange russere velger seg til Norge.

– For det første har Norge hatt et økt fokus på Russland og det er mye akademisk samarbeid her i nord. For det andre er Norge attraktivt fordi det ikke koster mye å studere her. Det er klart at levekostnadene er høye, men jeg tror flere og flere russere skjønner at de ikke trenger å bruke så mye. Man må ikke dra på puben hver dag, sier Bourmistrov.

– Norge er mitt hjem

De to russiske studentene Nina Zelenkova fra Moskva og Tatiana Yuryeva fra Irkutsk er overrasket over tallene.

– Jeg begynte på en norsk-russisk videregående skole i Moskva fordi jeg syntes Norge var eksotisk. Skolen hadde et samarbeid med Høgskolen i Ålesund, så da jeg fikk tilbud om å dra dit, gjorde jeg det. Nå tar jeg en master på Senter for Utvikling og Miljø og ser på Norge som mitt hjem, sier Zelenkova.

For Yuryeva var det mer tilfeldig at det ble Norge.

– Jeg har aldri hatt en drøm om å reise til Norge, men det var lett å få seg visum hit. Jeg begynte som au-pair hos en fransk familie her, og likte meg så godt at jeg bestemte meg for å bli, sier Yuryeva, som nå studerer norsk ved Universitetet i Oslo.

Var flink, kom til Norge

Inna Bespalaya er andreårsstudent ved Handelshøgskolen i Bodø (HHB). Hun valgte å studere i Norge fordi hennes universitet har gode kontakter med HHB.

– Jeg fullførte en master ved Baltic State Technical University i St. Petersburg, som har hatt et samarbeid med HHB siden 1991. Som en av de seks beste i mitt kull fikk jeg tilbud om å komme til HHB for å ta en master til.

Inna vurderte på et punkt å dra til England, men fant ut at hun ikke hadde råd. Samtidig hørte hun mye positivt om Norge.

– Norge er dyrt, men på grunn av samarbeidet som mitt tidligere universitet har med HHB, får jeg fullt stipend og lån fra Lånekassen. Det gjør det lettere å komme hit, men den viktigste årsaken er at jeg hørte mye bra om både studiet og Norge. De som hadde vært her tidligere hadde bare gode ting å si, og de fikk gode jobber da de kom hjem igjen, sier Bespalaya.

Hovedsatsning i nord

Statssekretær Kyrre Lekve i Kunnskapsdepartementet (KD) er noe overrasket over at russerne er den største gruppen utenlandske studenter, men ikke at økningen har skjedd i nord.

– I nord har vi felles forskningsagendaer med russerne. Det finnes en mengde utvekslingsprogrammer og det er generelt mye samarbeid. Det er ikke sånn at vi gjemmer bort russerne nord i Norge, men det er der hovedsatsingen er nå. Vi håper at et sterkt norsk-russisk forskingsmiljø i nord vil skape forgreninger sørover med tiden. Den største utfordringen for oss nå er å få flere nordmenn til å studere i Russland. I 2009 var det bare 75 nordmenn som var på utveksling i Russland, sier Lekve.

– Dette er topp!

Seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk institutt (NUPI) Jakub M. Godzimirski mener det er flere grunner til økningen i antall russiske studenter i Norge.

– Det viktigste er nok at Norge har et godt rykte i Russland, som studieland, men også som et land med mange muligheter generelt, sier Godzimirski.

Daglig leder i Norsk Russisk Handelskammer Jarle Forbord er veldig positiv til utviklingen.

– Dette er topp! Vi setter stor pris på at flere russere velger å studere i Norge. Det er en stor fordel for utviklingen av et økonomisk samarbeid, sier Forbord.

Fakta

Russiske studenter i Norge:
  • I dag er russere den klart største gruppen internasjonale studenter i Norge.
  • De tre største gruppene er: russere (1035 personer), svensker (814) og tyskere (777).
  • Fra 2009 til 2010 økte antall russiske studenter i Norge med 33 prosent.
  • Økningen har i all hovedsak skjedd på høgskolene og universitetene i nord. Fra midtnorge og sørover har antallet russere hold seg stabilt.
Kilde: Database for høyere utdanning

Annonse

Debattmøte

61 kommentarer

Gogol

Men hvordan kommer de hit? Det eksisterer nesten ikke utvekslingsprogrammer, og individuelle norske studenter i Russland må betale skolepenger. Helt ubegripelig ordning.

Rune Tirpitz

De bosetter seg i Norge og tar akademikerjobbene våre. De bidrar ikke med noe som helst annet enn å berike seg selv og Jarle Forbord synser og driver med tåkeprat. Vi kan vel handle med andre land uten å fylle opp UiO med utlendinger? Merkelig logikk han har.

Karen Contreras

De er selvfinansiert gradstudenter, som jobber mye for å finansiere studiene sine og betaler skatt til Norge. De får ingenting gratis her, jeg har truffet flere på SV. De har blitt tatt inn på Universitetet p.g.a. de er veldig flinke studenter og de får ikke hjelp fra den norske stat.

wtf

De betaler ikke skolepenger her, noe norske studenter må i Russland. De fleste er lykkejegere som studerer sitt morsmål i Norge med støtte fra bl.a. Lånekassen

wtf

De betaler ikke skolepenger her, noe norske studenter må i Russland. De fleste er lykkejegere som studerer sitt morsmål i Norge med støtte fra bl.a. Lånekassen

kaia berg

Lykkejegere er de åpenbart. Men de er også supersmarte, har jeg inntrykk av.

Karen contras: ingen studenter i norge er "selvfinansierte". Staten betaler. Ikke husleie og mat, men kostnadene ved å ha studenter ved universitetene.

karen contreras

Kjære Kaia,

Jeg har selv vært selvfinansiert student både i Chile og i Norge.

Det er flere land hvor man betaler ikke skole penger, og selvfinansiert betyr at du får ikke økonomiske støtte av andre. Det er ikke gratis å studere i andre land, det koster å reise ditt, helse forsikring, visum, osv.

Jeg vet selv hvordan det er å ha to jobb ved siden av studiene for å finansiere de. Så du kan være sikkert at det er selvfinansiert studenter både i Norge og andre land.

kaia berg

Karen. Også vi norske studenter har deltidsjobber/ heltidsjobber/ sommerjobber for å finansiere studietiden vår.

Men det endrer ikke det faktum at norske universiteter ikke tar skolepenger.

Norske universiteter finansiers av staten. Også studieplassene til feks russiske studenter betales av norske skattebetalere.

kaia berg

Forresten: Med din logikk: Hvilke studenter vil du si at ikke er "selvfinansierte"?

wtf

kaia berg: De fleste russiske studenter i Norge har en eller annen form for norsk finansiering når de studerer i Norge. Hvis vi snakker Lånekassen, får de i stipend det samme som norske studenter får i lån+stipend, dersom de etter endt studium returnerer til hjemlandet. Ingen dårlig deal, spør du meg. Er det rettferdig overfor norske studenter? Neppe. Det ville hjulpet noe dersom det forelå gjensidig avtaler med russiske universiteter. Det gjør det ikke, og derfor er det også grunn til å spørre hvordan studenter fra byer som Syktyvkar og "Muhasransk" kan komme hit og bli her i årevis. De som vet litt om prosessene bak et studium i Norge, kan ikke annet enn å undre seg. Selv holder jeg en knapp på at det er "agenter" som er operative i Norge, og som har gode nettverk på innsiden av det norske systemet. Altså en form for korrupsjon. Det er helt unaturlig at det er flere russere her enn svensker og tyskere.

kaia berg

wtf: det er ikke så unaturlig at det er flere russere her. grunnen til at de kommer hit for å studere er vel stort sett at de ønsker å flytte hit permanent. det samme gjelder ikke for tyskere og svensker, som ikke ønsker å bli norske. Og det trenger ikke være noe galt i det? dersom de er kompetente, og bidrar til samfunnet?

wtf

kaia berg: Gitt at både Sverige og Tyskland står oss historisk, geografisk, språklig, kulturelt, økonomisk og politisk mange lysår nærmere enn Russland, samt at det er mye lettere for svenske og tyske statsborgere å etablere seg i Norge, er det unaturlig at det er flere russere her enn tyskere og svensker. Det er derimot IKKE unaturlig at det er flere russiske asylsøkere enn svenske og tyske, men det vi snakker om her er studenter. Jeg vet ikke i vilken grad russere bidrar til det norske samfunnet, hvor kompetente de er osv. Det vet vel heller ikke du. Det jeg påpeker er at det er påfallende (kansje til og med mistenkelig) mange russiske studenter i Norge, mens det er påfallende få norske studenter i Russland. Er dette i Norges interesse? Neppe, i alle fall ikke utenfor Gahr Støres noe vridde univers.

kaia berg

wtf: Jeg vet ikke mye om russere i norge generelt. Men jeg vet at de jeg har møtt gjennom høyere utdanning virker veldig motiverte, oppegående, språkmektige etc. Og dersom de har lyst til å bli boende i Norge etter endt utdanning, og slik bruke sin kompetanse i det norske arbeidsmarkedet - så er vel ikke det et problem for oss andre?

Eller mener du det først og fremst er et problem når de studerer her for så å reise tilbake til russland?

Mitt inntrykk er at de russerne som kommer hit som studenter gjør det fordi planen på sikt er å flytte hit permanent. Det sier seg selv at nordmenn ikke har den samme motivasjonen for å studere i russland.

wtf

Jeg har også hatt en del kontakt med russere i Norge, og har også studert i Russland (ikke utveksling). De russerne som kommer til Norge tilhører generelt ikke "kremen" av den russiske intelligentsiaen (de emmigrerte til USA/Canada, Israel, UK m.m. på 90-tallet). Dersom norske myndigheter ønsker stor innvandring fra Russland, må de gjerne åpne grensene for meg. Mange - inkl. meg selv - vil imidlertid hevde at et vilket som helst lands myndigheter primært er forpliktet til å ivareta sin egen befolknings interesser.

I denne sammenhengen vil det innebære å inngå gjensidig forpliktende, bilaterale avtaler med russiske universiteter. Dette er så langt ikke tilfelle, såvidt meg bekjent. Det er unaturlig mange russiske studenter i Norge. Det er unaturlig få norske studenter i Russland. Det er lett å se at denne assymmetrien ikke er i Norges interesse. Norge er ikke forpliktet til å finansiere utenlandske studenters studier i Norge, til sin egen befolknings disfavør.

guest

dear wtf!

"Hvis vi snakker Lånekassen, får de i stipend det samme som norske studenter får i lån+stipend, dersom de etter endt studium returnerer til hjemlandet. Ingen dårlig deal, spør du meg"

Please, don't disinform others. Russian students have no right to study loans. This arrangement you're talking about is Quota. www.uio.no/english/studies/admission/quota-scheme/ It says there - "as admission is extremely competative, applicants should have excellent academic records (minimum B+/Upper second/GPA 3.3/4)" - which means that only best students from universities with which UiO has cooperation agreements can hope to get this "scholarship". Previously in the FAQ section about Quota it was said that only 5% of all applicants get admission. Now, that means that Russian students studying here without loan (and they are in majority) work in Norway to survive. They pay taxes and therefore I can't see why you're so worried about Norway giving them something for free. As taxpayers they have the same rights to the benefits the state offers them.

wtf

Både via kvoteordninger, familiegjenforening, ekteskap/samboerskap etc., er det fullt mulig å få støtte fra Lånekassen for ikke-norske. Når det gjelder karakternivået har det forlengst gått inflasjon i å gi 5-ere (A-er) i det russiske systemet. Synes du det er rasjonelt eller rettferdig at russere kan komme hit og studere sitt eget morsmål på vår regning, samtidig som vi må betale i dyre dommer når vi ønsker å studere i Russland? Sikkert en god deal for dere, men ikke for oss. So much for equal "partnership".

guest

Look, familiegjenforening is a completely different case, isn’t it? Has nothing to do with exchange programs. Or are you trying to say that foreign citizens married to Norwegians have to be deprived of the access to education? That sounds like a very creative solution to integration problems. Today these people can get a loan, so what? They will pay it pack just like you. What is exactly the problem?

Let me ask you – what did you do in Russia? Did you go there as an exchange student and had to pay? If not, how much do you in fact know about UiO exchange problems with Russia? Did you perhaps come to Russia as a self-financing student and worked? Say, the Russian state is willing to pay for your studies in Russia. Are you willing to work there to make a living? Have you ever tried it? Note, that it has to be a shit job coz you probably don’t speak fluent Russian while most jobs imply communication of some kind. All I’m saying – it’s damn hard to live in a foreign country, make money without loan and be a full time student at the same time. Not ANYONE can easily come and manage that. And if someone does, believe me, no-one’s suffering: your professors don’t get paid less because of these “invaders”, and all Norwegian students get study places they deserve and are always in priority (check the lists of stipendiater annually, say at HF, and you’ll see that there would always be 1 foreign name out of 20 names on the list, while there is usually a great deal of foreign applicants).

When it comes to characters “inflation” – it’s ridiculous to even argue about it. Studying in Russia in my experience was 10 times harder than here (we always had from 10 to 15 courses per semester while here we have 3).

Remember the following:

  1. Russia opened itself for the world not so long ago. Most universities simply haven't developed study programs taught in English yet. As a result, Norwegians who go to Russia are mostly language students. Things are changing and in 10 years we will discuss quite a different situation.

  2. Russia has certain economical problems. Today, the country can’t offer free study places even to their own citizens, and on my faculty only 20 students studied for free, others had to pay. Russia is though not alone here, I can name a great number of countries around the world where education is not free. In Norway it is, it’s your state policy. If you feel sad about it, don’t attack Russians, attack your own government. Next time you vote, make sure you vote for a party that intends to forbid free education for foreigners. Kanskje Fremskrittspartiet er noe for deg? ;))

I sense a very bitter tone and a generally negative attitude to Russians in your comments. Perhaps you didn’t have the best experience with the Russian education system. In that case I hope you’ll get over it soon and make friends with Russians instead of feeling frustrated and deprived of something.

forsker

Guest: Jeg antar at du forstår norsk, siden du svarer på norskspråklige innlegg. Så vidt jeg kan se har ”wtf” en rekke gode poeng mht til en ny bølge med russere som har kommet de siste 5 - 10 år, og som hovedsakelig har vært motivert av merkantile/pragmatiske hensyn i sitt valg av studieland. Din glorifisering av nivået på universitetsstudier i Russland virker noe virkelighetsfjerne. Dagens postsovjetiske master- og forskerutdanning kan generelt ikke sammenliknes med en norsk MA eller PhD.

Jeg har i likhet med ”wtf” også undret meg over hvordan russiske studenter etablerer seg v/UiO (el. andre universiteter) dersom det ikke foreligger noen bilaterale universitetsavtaler, ingen offisielle utvekslingsprogram med russiske universiteter osv. Dersom det ikke er snakk om kvote, familiegjenforening/ekteskap/samboerskap: kan du forklare meg hvordan ”vanlige folk” kan komme til UiO fra russiske provinsbyer? Det er jo et aldri så lite mysterium, spør du meg.

Når det gjelder din påstand om at studier i Russland er "10 times harder than here”, høres det veldig merkelig ut for personer med innsikt i begge lands utdanningssystemer. I Russland eksisterer for eksempel ikke begrepet ”pensum”. Alle eksamener er muntlige, og ”pensum” er ”anbefalt litteratur” samt det som blir formidlet på forelesningene. Det er ingen tvil om at kravene til pensum og eksamensprestasjon er mye høyere i Norge og andre vestlige land enn i dagens Russland. Et studium i Russland er nærmest en ”siesta” i forhold til det norske systemet (unntaket må være Akademia baleta imeni Vaganovoj).

Når det gjelder det økonomiske er det ingen tvil om at utenlandske (inkl. norske) studenter i Russland må ut med store dollarbeløp pr. semester, spesielt i Moskva og St Petersburg. Russiske studenter har fram til nå kunnet studere gratis i Norge og andre nordiske land. Det er lett å se at dette ikke er en spesielt rettferdig ordning. Russland er ikke et u-land, og bruker mye penger på bl.a. militær opprustning. If you don’t want to be treated as a 3rd-world country, stop acting like one!

guest

Norske studenter paa masternivaa her ved UiO kan ikke gi en definisjon av “ord” og “stil”. Jeg var vitne til dette i hvert fall. Bare det at du paastaar vi ikke har “pensum” sier ganske mye om din “innsikt i begge lands utdanningssystemer”. We don’t have the word “pensum”, but helloo! we have a different language, too. We do have long lists of obligatory reading, don’t worry about that, and if it’s literature – it’s a wide range of authors, not just 5 novels. I don’t see anything wrong with oral exams either. You sit and write for at least 1 hour first, then you go to your professor with your written text and discuss the subject. He might ask you questions and thus evaluate your knowledge much better than in case of some “hjemmeeksamen” which I took so many times here in Norway and it was incredibly easy with all the sources of information at my disposal.

I have the impression that wtf and forsker are the same obsessive person cherishing some sort of “conspiracy theory”, good luck with that, it hardly creates more peace and friendship across nations though. Whoever you are I don’t think you finished at least one year of formal education in Russia, therefore you can’t judge and call our education “siesta”. You’re wondering how Russians come here, ask them! I was a Quota student, now continuing as a self-financing student, working, paying taxes. Personally I’m surprised myself at these statistics, I don’t meet so many Russians here and I’m the only Russian in my “kull”. Maybe up in the North they have special exchange programs and more Russian students. That would be just natural. In general, your conviction about Russians’ (and therefore mine as well) “merkantile hensyn” is simply humiliating. If you’re that hostile and narrow-minded, it’s a dead-end discussion. That’s why for my part I would like to end it. Hope you'll feel a little happier when I leave your wonder land and go back to Russia.

And I repeat my tip – don’t whine about injustice, vote right! Ha en fin kveld!

forsker

To guest: ikke vær fornærmet pga fakta og ikke ta alt personlig. Vær saklig - det har jeg lært i Norge, i hvertfall. Jeg er ikke WTF, Norge er ikke noe "wonderland" og dine henvisninger til FrP er totalt inadekvate; slutt å skrike om at det kun er "best of Russia" som kommer til UiO. Hva pokker vet du om det? Norge (inkl UiO) har aldri vært noen magnet for andre lands talenter og gode hoder. Norge har til og med en tradisjon for å støte fra seg sine egne talenter.

Jeg kan berolige deg med at jeg er født og oppvokst i Russland. Alt jeg har skrevet er basert på mine egne erfaringer fra ulike utdanningssystemer. For å bli kjent med sitt eget land og folk må man ha en viss distanse, utvide horisonten og bli kvitt selv-mytologisk tankegang om at "mu vperedi planety vsej". Slutt å opprettholde myter krydret med stereotypier.

Når det gjelder emmigrasjon fra post-sovjetiske Russland til Norge så kommer du ikke bort fra følgende faktum: den russiske eliten kommer ikke hit. Norge er ikke et atraktivt land for dem (intellektuell, politisk, sosiokulturelt og ikke minst økonomisk).

Slutt å desinformere folk her vedr myter om russisk "gigant-pensum": anbefalte literaturlister inennfor SV-, HF-, og kliniske fag i Russland kan ikke sammneliknes med tilsvarende norske. Derfor sier man ofte om "siesta"-studietiden i Russland: "ot sessii do sessii zhivut studentu veselo, a sessija, vsego dva raza v god", på norsk: fra eksamen til eksamen lever studentene det glade liv: eksamen er bare to ganger i året!"

Dine nysmidde konspirasjonsteorier er bare en beklagelig del av russisk mentalitet: lage myter, stereotyper, konstruere fiendebilder, kvasi-teorier. Hvis det ikke finnes fiender - sdelaem ix. Jeg kjenner alt dette veldig godt. Heldigvis har selv frigjort meg fra denne dogmatismen. Mitt råd til deg: grow up, bli voksen, tune in, vær ærlig og lær å kjenne landet ditt bedre.

wtf

@forsker: takk for dine lærerike innspill i debatten som overensstemmer veldig godt med mine egne observasjoner. Flott å se at det finnes unntaksmennesker som ikke følger strømmen, men kan bryte med sin egen kulturs stereotypier.

@guest: Det er mange russiske studenter som kommer til Norge på en eller annen familiegjenforeningsordning. Krivizna ne znaet granits. I Russland har russiske statsborgere rettigheter som utlendinger ikke har, og landet opererer fortsatt med et slags apartheid-system, der utlendinger hele tiden blir melket for penger, mens russere får alt gratis eller til redusert pris. Dersom en utlending skal publisere en artikkel i et russisk tidsskrift må vedkommende betale, mens russere får honorar for samme jobb. Det samme gjelder på boligmarkedet, i museer, teatre, osv. osv. I Norge har utlendinger fra land med ”stakkars-status” (en status Russland egentlig ikke kvalifiserer til) privilegier som nordmenn ikke har. Det mener jeg er feil, mens du mener det er bra (kanskje ikke så overraskende, ettersom du selv nyter godt av disse privilegiene). Jeg har bodd, jobbet (betalt skatt) og studert i Russland i flere år enn jeg liker å tenke på, og jeg er skriftlig og muntlig flytende i russisk. Jeg var ikke utvekslingsstudent (norske utvekslingsstudenter i Russland kan telles på en hånd). Jeg måtte ut med ca. 6000 USD pr. år for en utdanning som for russere i de fleste tilfeller er gratis.
Du ynker og klager over at du jobber i Norge for å finansiere dine studier, men hadde du vært i Russland ville du gjort nøyaktig det samme – for en lavere lønn. Russiske stipendier (forbeholdt russere) er en dårlig spøk. Don’t lecture me. Jeg måtte også jobbe for å finansiere mine studier i Russland. Lånekassen finansierer ikke skolepenger i Russland. Det første man legger merke til mht utenlandske studenter i Norge er situasjonen på boligmarkedet. Kringsjå studentby er f.eks. en utenlandsk ghetto. Der er leiligheter (som ofte står tomme, mens norske studenter fortvilet leter etter et sted å bo) reservert utenlandske studenter. Din påstand om at studier i Russland er ti ganger hardere enn i Norge er rett og slett latterlig. Forsker har allerede kommentert dette, men jeg vil legge til at de muntlige eksamener foregår i regi av kursansvarlig professor, som kjenner hver kandidat personlig. Det sier seg selv at ”trynefaktoren” blir avgjørende i et slikt system. Glem anonymisering, kandidatnummer, objektiv vurdering av eksamensprestasjonen osv. I tillegg kommer naturligvis en ENORM korrupsjon som gjennomsyrer alle nivåer i systemet. Din påstand om eksistensen av noe som tilsvarer ”obligatorisk pensum” i det russiske systemet har jeg verken selv opplevd eller noensinne hørt om. Det du nevner om Russlands svake økonomi er bullshit. Her er det snakk om prioriteringer. I likhet med Norge, prioriterer ikke regimet i Russland utdanning og forskning, og resultatet blir deretter.

Det virker også som om du har misforstått en del grunnleggende pedagogiske forskjeller mellom våre to systemer (ne x.ja ne znaesh). Poenget med det norske systemet (du nevnte hjemmeeksamen) er ikke å reprodusere kunnskap som i barnehagen eller i grunnskolen, men å stimulere til selvstendig, teoretisk-analytisk tenkning. I Russland kan du få 5-ere (=A) dersom 1) professoren liker trynet ditt, 2) dersom du er flink til å repetere det professoren har sagt på forelesninger med professorens egne ord (m.a.o. en idiotoppgave).

Avslutningsvis vil jeg si at jeg hverken stemmer FrP, eller vil stenge russiske studenter ut av det norske utdanningssystemet. Det jeg støtter er bilaterale avtaler, der også våre studenter har tilsvarende rettigheter i det russiske systemet. Den primitive FSB-apekatten som har makten der borte skriker stadig om at han ønsker at Russland skal være en ”equal partner”. På tide han begynner å la handling følge ord.

russisk student :o)

Man kan ikke ha så mye negative følelser bare fordi russiske studenter er flinkere. Men det finnes mange studenter som er også flinke :)

Alex

Det var virkelig morsomt for å lese forsker’s og wtf’s mening om det som de har absolutt ingen peiling på – russisk høyre utdanning. Jeg gjorte master program både her i UiO og i Moskva Statsuniversitetet og kan med 100% sikkerhet si at det er i Norge studier er ”siesta” (forskers sin utrykk) i forhold til virkelig hard jobb ved studier i Russland. Og det er ingenting å gjøre med ”pensium” eller ”eksam”, hele systemet er forskjellige. Og vi kan diskutere dette for lang tid, men verdens student konkurranser viser for seg selv hvem er bedre ;) Og jeg er svært overrasket over forsker’s og wtf’s holdning mot russerne. Er det bedre for å ha folk fra Afrika - dere skal ikke konkurrere med dem på universitetet?

Fredrik

Jeg ser at det blir gitt flere ukorrekte framstillinger av de to brukerne (eller er det samme person?) som kaller seg "wtf" og "forsker". Faktum er at russiske studenter ikke har rett til å motta lån og stipend via Lånekassen - de må selv forsørge studiene sine gjennom arbeid.

russisk student :o)

Au-pair job gir muligheter å lære norsk språk, og det gir gode muligheter for å søke student visum for å studere i Norge. Det gjelder de som kommer fra Russland som har ikke nok penger å betale for sine studier. De som har nok penger prioriterer ikke ta utdannelse i Norge, de velger "årntlige universiteter" i andre land (sory). Jeg er selv student i mastergrad her i Norge og har rett til lån og stipend fra Lånekassen mens jeg er utenlandsk student. Jeg syns at norsk utdannelse er okey for å finne job etterpå her i Norge, men jeg vet ikke om det godkjennes i Russland. Jeg bare kan si at jeg vil gjerne å få job i Norge, betale skatt og betale tilbake min studielån. Men spørsmål er om jeg finner job her eller skal reise tilbake for å finne job i Russland. Kan si at jeg har sent 120 søknader og fikk bare en invitasjon for intervju. Morsomt, ikke sant? Innvandrere med høyutdannelse har dårlige tilgang på arbeidsmarkedet gjennom nettvekk enn norske (Ifølge SSB det er ca. 60 prosent av sysselsatte får job gjennom sine venner og bekjente) Og det er oftere at norske med lav utdannelse tar stillinger som forutser høyere utdanning... (paradoks..?). ;-).

P.S. Her i Norge har kvinner utenfor utenlandsk bakgrunn samme prosent sysselsetting som russiske kvinner - det er 64 prosent (fakta fra SSB). Men problemet her i Norge er at 40 prosent av norske kvinner har deltidsjobb, mens i Russland det er bare 7 prosent. Det viser at russiske kvinner er mye sterkere på arbeidsmarkedet både der i Russland og her i Norge, og jeg syns de er sterke konkurenter for etniske norske. Det samme gjelder utdanning. Tidligere undrsøkelser viser at det er cirka 56 prosent russiske kvinner har høyere utdannelse mens norske kvinner har det bare 35 prosent og det er høyeste prosent i hele Europa). ......

Jeg bare tenkte at det er ikke så smart å bruke penger på studenter med innvandrerbakgrunn hvis norske arbeidsgivere har negative holdninger til høyutdannet innvandrere med høy potensial. Det bare skaffer vanskelig tilgang på norske arbeidsmarkedet for selv arbeidssøkere og økonomisk tap for Norge. ...... Hva dere syns om dette?

Russian

Får ikke stipend de første 3 år! Det er helt jævlig

Ifølge Lånekassen Du har tatt utdanning i Norge i minst tre år like før undervisningsåret begynner og du har bestått utdanning som tilsvarer minst tre års fulltidsutdanning. Du kan i denne perioden ikke ha fått støtte til utdanningen fra Lånekassen.

russisk student :o)

jo, jeg jobbet i 3 år før jeg begynt med utdannelsen på høgskole, og fikk lov for stipend og studielån fra den første år, ifølge regler. Det er ingentin som var ulovlig :). Må betale tilbake ca. 400 000 nok. Ufta! håper at jeg skaffer en god job.

Russian

Lurer på en ting. Hvis mann skal reise tilbakke til hjemlandet sitt ska man alikevel nedbetale studielån?? Eller kansjke får man ikke gå over grense og skjebnebestemt å bo i Norge.haha Kan lån bli slettet?

forsker

Jeg vil bare si jeg elsker russere. God natt alle sammen=)

Norsk hardtarbeidende

Russerne som kommer til Norge er etter min erfaring veldig flinke. Vi har noen på jobben som leverer veldig bra. Vi behøver utenlandsk arbeidskraft, fordi mange nordmenn har allergi mot hardt arbeid. Det har ikke russerne.

Folk fra Somalia derimot, er en last for det norske samfunnet. Lyset bør helles kastes på denne gruppen som ikke bidrar en dritt til det norske samfunn.

Skeptisk

Nja, for de fleste er det vel mulig med to eller flere tanker i hodet samtidig, eller?

Dersom russere er slike arbeidsnarkomane som du hevder, er det jo litt merkelig at det ikke er merkbart i selve Russland. Russere er som kjent ikke tyskere.

Ekaterina

Det er litt morsomt å lese at universitetsutdannede folk klarer å generalisere på en måte 'russere er /ikke er hardarbeidende', 'nordmenn er/ikke er det'. Jeg er russer og er arbeidsnarkoman, men flere av mine både russiske, norske og andre venner er mye mer avslappet. Noen av dem, derimot, jobber veldig mye. Jeg er takknemlig for utdannelsen jeg har fått i Norge og vil gjøre mitt beste for å forbedre dialogen mellom landene. Det er klart at nordmenn skal få mulighet til å studere gratis. Er ikke det tilfelle ved utvekslingsavtaler? I januar 2012 starter en i en ny stilling ved norsk ambassade i Moskva. Stillingen dreier seg on høyere utdannelse og utvekslinger.

Skeptisk

Ekaterina: Kan du nevne noen (utvekslings-)avtaler med Russland som gir norske studenter adgang til gratis studier i Russland? Jeg tviler.

Dersom en russisk student ønsker å studere gratis i Norge trenger han/hun ikke engang å søke gjennom programmer eller avtaler. Hvis en norsk student forsøker det samme i Russland, er det både kostbart og byråkratisk slitsomt.

Når det gjelder arbeidsmoralen i Russland, må jeg minne om at Russland er et av verdens mest korrupte samfunn, og at definisjonen av "arbeid" kanskje er en litt annen der enn i Vest-Europa. Jeg sier ikke at russere nødvendigvis "jobber" for lite, men de "jobber" annerledes. Veldig annerledes.

Hvorfor selges det ikke flere russiskproduserte biler i Norge, hvis disse er på nivå med de japanske og tyske? Ikke engang russere selv foretrekker russiske biler.

Sergei

Jeg foretrekker kollektivtransport. I noen tilfeller Niva 4X4

Hva foretrekker du, Skeptisk? Norske biler? lol

Skeptisk

Whataboutism er en typisk russisk form for "argumentasjon". Dette er ikke en Norge vs. Russland diskusjon. Vi kan jo ta en spørrerunde blandt russere om de foretrekker Niva framfor Volvo...

Sergei

Volvo er en god bil, har selv lyst på C70.

russisk student ;)

Høres ut at du - "Skeptisk" bor i 1900... det er 2013 ute.

Skeptisk

Tvertimot: i 1900 var det eliten som kom. I 2013 er det "bidlo" som kommer... Og Norge får ingenting tilbake for sin generøsitet.

Sergei

Skeptisk må ut av landet!

russisk student

Skeptisk er helt ute av dagens kontekst... ... anbefaler å flytte til Cuba

Skeptisk

Hva er "dagens kontekst", da? Hva får Norge igjen for å finansiere russiske studenter?

russisk student

Norge kan få utdannede spesialister. Det trenges på arbeidsmarkedet.Du er rart.

Skeptisk

Norge trenger ferdig utdannede spesialister, ikke studenter som Norge selv må utdanne og finansiere. Det norske systemet har ikke kapasitet til å tilby utdanning til sin egen befolkning en gang (gjelder spesielt leger). Igjen: hva får Norge igjen for å finansiere russiske studenter?

russisk student

Hørte du aldri om landspesifikk human kapital som tilegner seg studenter gjennom utdanning i Norge? Det er det som trenger mest arbeidsgiveren.Det lønner seg mye. Du kan skrive din egen mening men ikke det som gjelder andre norske arbeidsgivere. Det er bare sånn! Jeg skal ikke skrive noe mer , syns det er bare "waste of time" her.

Skeptisk

Mener du at norske arbeidsgivere trenger uutdannede utenlandske studenter? Neppe. Det lønner seg ikke å importere ufaglært arbeidskraft så lenge disse ikke kanaliseres inn i produktivt arbeid (og årelange studier er ikke produktivt, det er en utgift for Norge). Mange av de russiske studentene studerer også sitt eget morsmål i Norge - finansiert av bl.a. Lånekassen. Hvor meningsfull ressursbruk er det?

Og, som tidl. nevnt i debatten, norske studenter blir utsuget av russiske utdanningsinstitusjoner og byråkrati, om de skal ta utdanning i Russland.

Forsker

Til russisk student: не теряй время, иди лучше на мэйл.ру :)Там тебя поймут больше.Та же риторика, тот же ход самомифологического стереотипного мышления.Ничему вы здесь не учитесь,несмотря на то,что UiO не плохая арена (historisk-filosofiske fag) формирования критического и нюансированного мышления,которое никто из вас пока в этом дебате не продемонстрировал.

Mangfold

Xа-ха,... а не скрывается ли под "Forsker" личность великого комбинатора Остaпа Бендера?

russisk student

Til forsker: Les artikkelen i begynnelsen før å "lure på" relevante ting.

RattusTurpis

Diskusjonene i Universitas er i ferd med å havne på samme nivå som dagsavisene.

Jeg har også en mistanke om at Forsker og WTF er samme person. Måten å ordlegge seg på, innblandingen av både russiske og engelske fraser er "forbløffende" lik.

Forsker

Kjære alle sammen! Det er ikke interessant med dogmatiske personangrep(typisk for russiskspråklige online-forum). Det som er interessant er at Putin-russere (i motsetning til Sovjet-russere) som deltar her prøver å være mindre bombastiske og mer nyanserte ift andre meninger som har rot i virkelighet i dagens Norge men ikke dogmaer/stereotypier og selvskryt a la Norge "trenger russere" fordi de "er flinke". Dette er en fornærmelse mot intelligent liv. Det er vel ganske stor avstand mellom Sovjet-russiske emigranter (som ofte tilhørte eliten) og Putin-russiske emigranter. Beste hilsen fra forsker (også russer - ikke wtf) som kjedet seg v/UiO etter ganske mange år med konformitet og middelmodighet satt i system!

Sergei

Я ждал когда прозвучит слово путен

Sergei

Прозвучали ключевые слова путен-совъет-балалайка. Все ребята, расходимся. Всем спасибо

Tore

Russerne er sure, overlegne og hånlige i oppførselen sin. De behandler lokalbefolkningen som dritt (særlig i de arabiske landene er de regelrett rasister, jeg har opplevd spytting på kelnere og russisk banning). De blir kjempesure når folk ikke forstår russisk, men snakker ikke et ord engelsk selv.

Da jeg var på båttur i Thailand, opplevde jeg at russerne okkuperte utdendørsdekket på båten. De nektet andre å oppholde seg på dekk, røyket, skrek og drakk seg drita. De var sure og uspiselige. Andre eksempler: Russere okkuperer hotellets solsenger med et håndkle, og nekter å gi dem fra seg selv om de ikke bruker dem. Jeg spør vennlig en russer om veien, og blir møtt med et surt ansikt som ikke svarer meg. En russer går inn en dør, og smeller døra i ansiktet på meg i stedet for å holde den åpen ett ekstra sekund.

Hva er det med disse menneskene? Hvorfor er det ingen av dem som kan smile? Hvorfor oppfører de seg som om de eier verden?

russisk gjest

Tore,russerne er veldig forskjellige. Hvis du traff uhøflige russerne, det betyr ikke at alle russerne gjør det. Jeg skulle hjelpe deg, og jeg snakker engelsk veldig bra. Norske og russerne er forskjellige, ja. Men livet i Russland er vanskeligere. Du vet ikke hva skal skje i morgen. Hvis du mister jobb, du skal ikke få dagspenger. Hvis du får et barn mens du er student og har ingen jobb, det er bare dine problemer og du må håpe at foreldrene skal hjelpe deg. Det er flere ting selfølgelig. Russerne har opplevd mye. Mer enn norskene. Men mange vil ha bedre liv og å være sikkert at i morgen skal bli bedre. Så kommer vi til Norge, og gifter oss med norskene (som jeg gjorde og veldig gla at jeg har så snill mann) og får vi jobb og jobber hardt. Jeg forstår du liker ikke det. Men hva er bedre, vi,russerne, eller somalerne? Som får trygd og aldri jobber, kriminalitetet øker og narkotika selges?

André

GOD SOMMER INVESTIGATIVE REPORTER!

Kolja

God sommer alle sammen! Norge og Russland brorskap forever!

Investigative Reporter

Ikke bland meg inn her..

Jeg har stor interesse for saken og har lest samtlige kommmentarer i kommentarfeltet her, over tid, samt har meninger om den - som ikke er helt ferdigbakte ennå.

Men jeg har ikke skrevet et eneste innlegg over her, i tråden. (Antar at André postet sommerhilsenen til meg i feil tråd?)

Ikke rart at det er krig i verden

For noen idioter alle sammen

Lykkelig Gift

Jeg må le..Selv er jeg gift med ei flott russisk dame som var student her for mange år siden, og ikke har gjort annet enn å heve kompetansen i dette landet i sitt felt. Fint at de kommer hit og kanskje får løfta oss traudige smalsynte nordmenn opp fra skyggen av fjellet vi bor under! Vi betaler skatt til verre ting folkens, utdannelse er i alle fall ikke det værste ;-)

Noname

Du verden! Så da er alle normenn smalsynte?

Akk

Da supertrollet "Kynikermann" plutselig forsvant herfra, dukket "noname" opp - med tilsvarende "no brain".

Forhåndsvisning

Felt merket med * er obligatoriske.

Formateringskoder

**feit**
Gjør teksten feit
*utheving*
Uthever teksten
[ordbok](http://s0.no/1/)
Lager lenka ordbok
> Tekst
Siterer teksten

Skriver du inn epost-adresse, får du epost ved svar. Adressa blir ikke publisert.

Sett deg inn i våre debattregler før du skriver en kommentar.

10 siste saker i nyhet

Krever sykkel-løft

Svært få studenter i Oslo bruker sykkel. – Skyldes dårlig tilrettelegging, mener bystyrerepresentant Abdullah Alsabeegh (AP).

Vellykket foreningsførstehjelp

I 2013 hadde Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) bare 20 studentforeninger. Etter ett års intensiv satsning på Operasjon HiOA har tallet nå doblet seg.

Studentparlamentsvalget ved UiO:

Hva skal du stemme?

I mylderet av lister som stiller til valg til Studentparlamentet på UiO kan man lett miste oversikten. Derfor har vi bedt toppkandidatene fortelle hva som er viktigst for deres lister.

Hasjholdninger overrasker forskerne

Studentene ved UiO mener nå at alkohol er farligere enn cannabis. Holdningsendringene betegnes som dramatiske og overraskende.

Lovbrudd på Stavanger Universitetssykehus

Et forskningsprosjekt på Stavanger Universitetssykehus måtte avsluttes etter brudd på helseforskningsloven. – Handlet mer om penger enn kirurgi, mener prosjektleder.

Raser mot høyskole-knebling

KDs mediemunnkurv fikk Nesna til å avlyse møte med folkevalgte representanter. – Helt vanvittig, mener SV-topp.

«Akademi» tilbød falsk master

Addictologi Akademiet har tidligere reklamert for mastergrader uten å være godkjent av NOKUT. Nå krever Kunnskapsdepartementet at de rydder opp.

Rystet over tilretteleggingssvikt

Studenter med lese- og skrivevansker mener tilretteleggingen for dysleksi er altfor dårlig ved UiO, etter at en populær ordning ble fjernet.

Ukas student:

Kvalifisert sexblogger

Etter at SUSS-telefonen ble lagt ned, sørger medisinstudent og seksualblogger Nina Brochmann for å gi ungdom informasjon om sex og samliv.

Krever kjønnspoeng på UiO

Forrige uke ble det innført kjønnsnøytrale utjevningspoeng ved NTNU i Trondheim. Nå håper studentleder Marianne Andenæs at UiO vil gjøre det samme.


Flere saker fra nyhet »

Annonse

Annonse

Forbrukslån
OPP Finans Forbrukslån OPP Finans anbefaler deg å være forsiktig med bruk av kredittkort og forbrukslån. Eff.rente 17%, 65.000kr o/5 år, etabl.geb. 825kr, totalt: 94.478kr