Annonse

Si meg, behersker De touch?

Like viktig som at dagens studenter får jobbe på PC under eksamen, er det at de lærer seg å mestre touch-metoden.

Diskriminering på Psykologisk institutt

Hvis en godkjent psykolog skal være ansvarlig for ikke-klinisk forskning og utdanning på instituttet, bør vel også en ikke-kliniker kunne være ansvarlig for klinisk forskning og undervisning?

Mastere - ja takk!

Et samfunn kan rett og slett ikke bli for godt utdannet, spesielt ikke samfunn som har verdens høyeste lønns- og kostnadsnivå.

Slutt med mastersutringen!

Samfunnsviterne mener at mastersykedebatten er misvisende og misforstått.

Start klimajobben nå

Klimapolitikk er egentlig veldig enkelt: Vi må slutte å bruke fossil energi.

Studentenes miljøfyrtårn

Hvis jeg skal tillate meg å skryte, tror jeg få arbeidsutvalg tidligere har jobbet så konkret for miljøet som det vi gjør, skriver Marianne Andenæs, leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo.

«Digital eksamen» – fortsatt en vei å gå

Vi setter pris på det engasjementet studentene viser, men vi ønsker at alle våre studenter skal oppleve gjennomføring av eksamen som 100 prosent trygg om du sitter hjemme eller på campus og da vil det ta litt tid.

Stipend for å flytte ut

Lånekassen bør fjerne kravet om at studenter skal flytte ut hjemmefra.

Annonse

Visjonære mål for digital eksamen

Universitetet i Oslo vil tilby digitale eksamensløsninger, og papirløs arbeidsflyt for studenter, faglærere og eksamensadministrasjon, skriver UiO-rektoren.

Studentparlamentets knefall for Statoil

Når studentparlamentet gjør knefall for oljeselskapene, så er det på tide å stå opp. Forskningen ved UiO er altfor verdifull til at vi kan overlate den til oljeselskapene.

Blindsensur – et mer rettferdig system

For en rettferdig behandling skal ikke ny sensur være farget av den forrige.

Digital eksamen er ikkje lenger sci-fi

Studentane bør forvente at dei kan få digital eksamen i 2015. Det er ikkje lenger science fiction, det er rett og slett den naturlege måten å gjennomføre vurderingar.

Svart/hvitt om Muhammad-tegninger

Å tegne eller håne Profeten vil såre hundrevis av millioner muslimer. Hvorfor skal profeten Muhammad, som ikke har noe med disse terroristene å gjøre, bli misbrukt i en kamp mot terrorister?

Godt nytt studieår!

FrP og Høyre ønsker studentene et godt 2015 ved å minne om hva regjeringen gjorde i året som gikk.

Et bysykkeltilbud for studentene

Ved at flere av studentene går over til å sykle, vil trykket på kollektivtransport lette, flere lar bilen stå, det blir mer plass i gatene og vi får renere byluft.

Ungdomshelse blir nedprioritert!

Direktoratets økonomiske argument for å legge ned SUSS holder ikke mål. De får heller si det som det er: de ønsker ikke å satse på helsehjelp til ungdom og unge voksne.

Realiser kunnskapsbyen

For å realisere kunnskapsbyen Oslo må studenter og politikere dra lasset sammen.

Dobbeltmoral

Torgeir Knag Fylkesnes representerer et parti som ikke ønsker tettere integrasjon med EU. Derfor er det også feil å legge skylden på andre i de tilfellene hvor hans eget standpunkt ikke passer overens med virkeligheten.

Stoler på studentene

Høyre/FrP-regjeringen står på studentenes side, og gir dem makten tilbake. Dette er et tilbakeskritt for de rødgrønne, men et fremskritt for studentene.

På studentenes premisser

Skal de store arrangementene som trekker horder med studenter til Neuf krever fungere godt på frivillige studenters premisser, så trengs en solid, velsmurt organisasjon i bunn. Først da vil det bli en suksess både for arrangører og besøkende.

Kan dere ikke bare dra?

«Når man ikke eier talent eller kompetanse til å skape et studenthus som er interessant for noen flere enn et par hundre aktive, så er det en stor fordel om man drar et annet sted.»

Regjeringens politikk hindrer studenter å få barn under studietiden!

Regjeringen har helt tydelig lagt opp til en modell som gjør det nærmest umulig å få barn under studiene.

Bjørnstad, studentenes stortingsrepresentant?

«Jeg håper Bjørnstad holder resten av FrP i ørene fremover og står på som garantist for en satsning på studentene.»

Siste kommentarer

 • Klar for egenkampanje

  • gudrun: ahh Lars...
 • Vil ha felles front mot Psykologisk institutt

  • Mads A. Danielsen: Samfunnsviterlista er en partipolitisk uavhengig studentliste i…
  • Birthe: Foreslår at det kreves mastergrad i psykologi for å være instituttleder og at…
  • kari: Hva slags liste er "samfunnsviterlistaa"? Et politisk parti??
 • Gikk fra B til stryk

  • Daniel: @Teknotrollet: Så det du sier er at vi skal slutte å forske på og studere…
  • Teknotrollet: På tide å legge ned alt som er av pseudovetenskaplige studier og forskning? Så…
  • Olav Nilsen: Har avlagt altfor mange eksamener selv og har de senere år også sensurert både…
  • pst: Er det ikke meningen at karaktersetting skal gjenspeile kandidatens…
  • pst: Er det ikke meningen at karaktersetting skal gjenspeile kandidatens…
  • pst: Er det ikke meningen at karaktersetting skal gjenspeile kandidatens…
  • Tomeito: Klarere retningslinjer tror jeg hadde hjulpet. Som sensor selv har jeg savnet…
  • Vla: Jeg synes det burde vært åpen sensur. Det er mye skjønn i karaktersettingen. Det…
  • anne: Virker utrolig useriøst, med tanke på at det er studier på høyt nivå. Man er…
 • Krever at jødiske studenter utvises

  • fairenough: fair enough to point out that extremists (for instance extreme zionists) call…
  • Torgeir: >But to even imply at jews are the real antisemites is such a bullshitting…
  • omg: the level of discussion, words are failing. I guess it's a rethorical figure,…
  • Birthe: >Antisemittisme er ofte fordekt som antisionisme (benekter staten Israels rett…
  • Birthe: Det er først og fremst arabere som er semitter. De som er tilhengere av den…
  • Noname: Antisemitt = person som er tilhenger av antisemittisme, jødehater.…
  • Birthe: Hva er en antisemetitt? Et antiseptisk middel?