Angrep er det beste forsvar

Kritikken mot NIH handler ikke om å prøve å skade lærestedet, dette handler om å ta vare på studentene. Og ikke minst de stemmene som tør å si at ikke alt er bare greit.

Atomvåpen sikrer fred

Atomvåpnene er den sikreste garantien vi har mot nye verdenskriger.

Vi må bedre læringsmiljøet ved UiO

Studenter som trives, presterer bedre. Det vinner alle på.

Flytta på dej!

Det blir ingen studentmakt før studentene selv skaper den.

Din trygghet blir ivaretatt ved UiO

Det er ikke slik at studenter eller ansatte kan bli innesperret i bygningene, verken i tilfeller av strømstans eller når dørene er gått i lås av andre grunner.

Frafall, finansiering og fleksibilitet

Humanistene trenger selvtillit og motivasjon, gode forbilder også utenfor akademia.

Hvem debatterer vi for?

Debatten om profesjonskravet ved PSI har dreid seg bort fra sakens kjerne, og blitt fremstilt som en profesjonskamp. Begrunnelsen for at et krav om å være autorisert som norsk psykolog ble fremmet, har i liten grad kommet til syne i debatten.

Leker vi studentdemokrati?

Som studentutvalgsmedlemmer føler vi oss sett ned på av liste-representanter.

Det må bli enklere å studere når man er syk

Realistlista vil at UiO skal prioritere syke studenter, og gi dem muligheten til å velge obligatorisk undervisning først.

Annonse

Debattmøte

Selvmotsigende samfunnsviterliste

Dersom Samfunnsviterlista virkelig hadde vært så grønne som de gir seg ut for å være, ville de ønsket Grønn Liste velkommen i Studentparlamentet

En offensiv studentorganisasjon

Undervisningsformene har på mange studier stått på stedet hvil siden 50-tallet. Det er ikke akseptabelt.

Et nødvendig onde

Valget står mellom aldri å pusse opp, eller være mer trangbodd i en periode. Vi har valgt det siste.

Si meg, behersker De touch?

Like viktig som at dagens studenter får jobbe på PC under eksamen, er det at de lærer seg å mestre touch-metoden.

Diskriminering på Psykologisk institutt

Hvis en godkjent psykolog skal være ansvarlig for ikke-klinisk forskning og utdanning på instituttet, bør vel også en ikke-kliniker kunne være ansvarlig for klinisk forskning og undervisning?

Mastere - ja takk!

Et samfunn kan rett og slett ikke bli for godt utdannet, spesielt ikke samfunn som har verdens høyeste lønns- og kostnadsnivå.

Slutt med mastersutringen!

Samfunnsviterne mener at mastersykedebatten er misvisende og misforstått.

Start klimajobben nå

Klimapolitikk er egentlig veldig enkelt: Vi må slutte å bruke fossil energi.

Annonse

Studentenes miljøfyrtårn

Hvis jeg skal tillate meg å skryte, tror jeg få arbeidsutvalg tidligere har jobbet så konkret for miljøet som det vi gjør, skriver Marianne Andenæs, leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo.

«Digital eksamen» – fortsatt en vei å gå

Vi setter pris på det engasjementet studentene viser, men vi ønsker at alle våre studenter skal oppleve gjennomføring av eksamen som 100 prosent trygg om du sitter hjemme eller på campus og da vil det ta litt tid.

Stipend for å flytte ut

Lånekassen bør fjerne kravet om at studenter skal flytte ut hjemmefra.

Visjonære mål for digital eksamen

Universitetet i Oslo vil tilby digitale eksamensløsninger, og papirløs arbeidsflyt for studenter, faglærere og eksamensadministrasjon, skriver UiO-rektoren.

Siste kommentarer

 • – Det viktigste er ikke å si at «nå har vi gjort noe»

  • Anine : Hei Hanne! Du kan sende oss en epost på uio@effektivaltruisme.no :-)
  • Hanne: Hvordan kan man bli med? Kontaktinformasjon?
  • MKM: UNICEF, kanskje, ikke UNESCO? Og i følge Effektiv Altruisme er vel ikke egentlig…
  • MKM: UNICEF, kanskje, ikke UNESCO? Og i følge Effektiv Altruisme er vel ikke egentlig…
 • Politisk pantomime

  • Demokrit: >Nå bør for[e]stillingen tas av plakaten. Vel talt! Det er én enkel måte å…
  • Universitas: Hei, Paxel! Du har selvfølgelig rett i at det finnes politiske lister også ved…
  • Paxel: Politiske lister finnes og ved UiB, UiT og UiS. Ved HiL og UiN vurderer man å…
  • Studpil: Satan! Dette er noe svineri. Verste kommentaren i manns minne.
 • Underbetalte 130 studenter

  • Noname: Vil kort og godt si det er dumping. Burde kriminaliseres.
  • Noname: Ltr. 35 tilsvarer en årslønn på 347.000 kr, som gir en årlig opptjening i…
 • Prekær professormangel

  • Jurist: At en som har brukt 20-30 år på å opparbeide den høyeste kompetansen i et fag,…
  • Noname: Bedre betalt som spirrevippsjef i SiO. Det er også derfor SiO nå skal servere…
 • I fengsel for NAV-svindel

  • Thomas: Øk studiestøtta!
  • per: Den verste Nav-svindelen blir utført av Navs egne ansatte. Tusennvis av…
  • per: Den verste Nav-svindelen blir utført av Navs egne ansatte. Tusennvis av…
 • Ikke Monopol?!

  • Pappagutt i dress: Hva skal vi med disse noldusene?
 • Mistet to tredjedeler av søkerne på fire år

  • Megler: Eiendomsmegler burde ikke være en beskyttet tittel. Yrket krever ingen spesiell…
 • Bergensere studerer mest

  • Idiotisk: Det blir helt feil å sammenligne tidsbruken på tunge teoretiske studier…
  • Pappagutt i dress: Bachelor i eiendomsmegling er ikke et studium. Det er et kompetansebevis som…
 • 168 300 kroner for en bachelorgrad

  • Streitinger: Hva skal vi med disse noldusene? Det er bra at prisen holdes oppe slik at…

Annonse

Konserter på Norges Musikkh&oring;gskole.

Annonse

Annonse

Forbrukslån
OPP Finans Forbrukslån OPP Finans anbefaler deg å være forsiktig med bruk av kredittkort og forbrukslån. Eff.rente 17%, 65.000kr o/5 år, etabl.geb. 825kr, totalt: 94.478kr