Nesten all forskning på Afghanistan-krigen er oppdragsforskning for norske myndigheter. – Forskningen er for opptatt av norske forhold, sier Afghanistan-forsker Ståle Ulriksen

Norske universiteter ansetter sine egne doktorgradsstipendiater som forskere. – Konkurransen om stillingene er rigget, sier UiO-professor Kristian Gundersen.

Sosiologiprofessor Ottar Brox’ utspill om at for mange tar høyere utdanning, vekker kraftige motreaksjoner. Leder for Akademikerne mener påstandene er tatt ut av løse lufta.

Sosiologiprofessor Ottar Brox mener altfor mange tar høyere utdanning. Konsekvensene er svekket studiekvalitet og store økonomiske kostnader for samfunnet.

Ei rekkje universitets- og høgskuletilsette har skrive under på at dei vil gjennomføre akademisk boikott av Israel. Leiinga ved UiO tek fullstendig avstand frå initiativet.