UiO nekter å oppgi pris på rektor­por­trett

Å vite hvor mye penger universitetet bruker på et rektorportrett er av betydelig offentlig interesse, mener Kristine Foss i Presseforbundet.

Kunstdebatten har rast etter flere kritikere slaktet Vebjørn Sands portrett av tidligere rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo. I et kraftfullt leserinnlegg tok Sand et nådeløst oppgjør med det offentlig finansierte kunstlivet i Norge.

–⁠ Dette føles som et gufs fra marxist-leninistenes kontrollkultur, skrev han.

Bakgrunn: Kunstkritikere om rektorportrettet

Til tross for en forrykkende debatt holder UiO kortene tett til brystet. Da Universitas etterspurte prisen på portrettet fikk vi et blankt nei. Etter behandlet klage har universitetet besluttet å opprettholde avslaget på innsynsbegjæringen. Begrunnelsen er den samme som i det opprinnelige avslaget: UiO betrakter prisen på dette oppdraget som en såkalt enhetspris, noe som normalt vil være unntatt offentlighet fordi det vil være av konkurransemessig betydning for den aktuelle leverandøren å unnta opplysningen fra offentlighet. Det er altså av hensyn til Sand at at de ikke ønsker å gå ut med prisen på oppdraget.

Sands svar på kritikken kan du lese her: Et gufs fra marxistleninistenes kontrollkultur

Universitas har ikke lyktes å komme i kontakt med Sand for å høre om kunstneren selv mener at prisen bør holdes hemmelig.

Lest denne? Kontroversiell kunst på Blindern

Jurist i Norsk Presseforbund Kristine Foss, mener imidlertid at dette er opplysninger som samfunnet og studentene ved UiO har en opplagt rett til å få ut, da dette handler om kontroll av pengebruken til ledelsen ved UiO.

–⁠ Jeg kan ikke se at argumentasjonen om at dette er forretningshemmeligheter, holder mål. Betaling av en kunstner fastsettes først og fremst ut i fra hvem som er kunstner, ikke oppdraget. Jeg har problemer med å tro at Vebjørn Sands konkurranseposisjon svekkes ved at det offentliggjøres hva UiO måtte betale for dette portrettet.