Sjokkert: – Når sensor ikke klarer å lese store deler av besvarelsen, er det jo ikke rart at sammenhengen faller bort og at det blir dårligere. Men jeg føler jeg har fått karakterer i faget basert på håndskriften min og ikke selve innholdet, sier Diego Alexander Salazar (22).
Sjokkert: – Når sensor ikke klarer å lese store deler av besvarelsen, er det jo ikke rart at sammenhengen faller bort og at det blir dårligere. Men jeg føler jeg har fått karakterer i faget basert på håndskriften min og ikke selve innholdet, sier Diego Alexander Salazar (22).

Skrifte­målt

Håndskrift er en døende kunst. Diego måtte betale prisen for sin slurvete penn.

–⁠ Jeg satt med en veldig god følelse etter eksamen. Jeg ble derfor mildt sagt overrasket da jeg fikk en E, forteller en oppgitt Diego Alexander Salazar (22).

Han ba om begrunnelse og fikk følgende sjokkbeskjed fra sensor: Dette er en besvarelse der skriften er helt på kanten av det leselige. Sensor forstår ikke alt, men har basert sensuren på det han forstår.

Alle har hørt formaningene om å skrive tydelig på eksamen. Leselig skrift er vårt ansvar. Men så sitter man der og tiden renner ut. Sirlig løkkeskrift blir til mystiske hieroglyfer. Makter ikke sensor å tolke dem henger eksamenskarakteren din i en tynn tråd. Det kan ende med stryk.

Ønsker digitalisering

For hvor mye betyr håndskriften din for karakteren? Sensor Tarald Laudal Berge ved Universitetet i Oslo (UiO) mener det er avgjørende.

–⁠ Når du retter eksamen nummer 89 av 125, og får 25 sider med ekstremt rotete håndskrift foran deg, så er det klart at man blir frustrert, sier Berge, stipendiat ved Institutt for statsvitenskap.

Han mener håndskrevne eksamener kan føre til forskjellsbehandling mellom de som har fin håndskrift og de som ikke har det.

–⁠ Det er urimelig å forvente at studenter skal skrive lengre tekster for hånd, når de aller fleste bruker PC til notater og til semesteroppgavene. Spesielt når det ofte er slik at det eneste som karaktersettes er det som håndskrives, utbroderer Berge.

Ifølge Berge har instituttet hans både programvaren som trengs og digital eksamen har vært prøvd ut med stort hell. Han håper datamaskinene vil gjøre sitt inntog snarest.

–⁠ Det vil gjøre jobben mye lettere for både sensor og student, sier han.

Sensorer forteller at det er et problem at studentene skriver styggere og mer uleselig enn før

Ragnhild Hennum, prorektor ved UiO
For digitalisering: Tarald Laudal Berge, stipendiat på institutt for Statsvitenskap og sensor, mener den generasjonen som nå går på universitetet har skrevet de fleste av sine VGS-eksamener på PC, og har liten erfaring med å skrive lange tekster for hånd.
For digitalisering: Tarald Laudal Berge, stipendiat på institutt for Statsvitenskap og sensor, mener den generasjonen som nå går på universitetet har skrevet de fleste av sine VGS-eksamener på PC, og har liten erfaring med å skrive lange tekster for hånd.

Ingen digitalisering i sikte

Ledelsen ved UiO er klar over problemene håndskreven eksamen skaper.

–⁠ Sensorer forteller at det er et problem at studentene skriver styggere og mer uleselig enn før, antagelig fordi de ikke er vant til å skrive for hånd, skriver Ragnhild Hennum, prorektor ved UiO, i en e-post til Universitas.

Hun kan fortelle at det har vært flere tilfeller hvor studenter ved UiO har fått innvilget PC under eksamen på grunn av uleselig håndskrift. Hun minner om at i kandidatinstruksen til eksamen står det at kandidaten har ansvar for at teksten er leselig.

På tross av slike problemer, og gode tilbakemeldinger fra de som har innført digital eksamen, har UiO ingen planer om et heldigitalisert universitet med det første.

Det er urimelig å forvente at studenter skal skrive lengre tekster for hånd

Tarald Laudal Berge, stipendiat ved UiO

–⁠ Vi har ingen planer om å digitalisere for digitaliseringens skyld, men å gjøre det hvor det er hensiktsmessig. Det er opp til fakultetene å melde inn de fagene de vil ha digitalisert, skriver Hennum.

Juridisk fakultet ved UiO har allerede innført digital eksamen på alle eksamene sine. Studiedekan Erling Johan Hjelmeng sier de er fornøyde og han mener eksamen og sensur har blitt lettere for alle parter.

Ikke bedre karakterer

De fleste studentene Universitas har snakket med er for innføring av digital eksamen, men ikke alle. Psykologistudent Noora Bellemkhannate (20) sier hun foretrekker eksamen for hånd.

–⁠ Jeg mener du får vist frem hvor klart du tenker når du skriver for hånd. Din akademiske stil vises bedre, mener Bellemkhannate. Hun er redd kravet til innhold vil bli enda høyere enn det allerede er, om man går fra å skrive for hånd til å skrive på datamaskin.

Tall fra Det juridiske fakultet Universitas har fått tilgang til viser at karakterene ikke har blitt bedre med dataskrevne eksamener. Det kan være en trøst for alle de som fortsatt må skrive for hånd.

–⁠ Det kan jo se ut som sensorene er strengere nå som de endelig forstår hva studentene skriver og slik nøytraliserer statistikken, sier Hjelmeng.

I mellomtiden venter studenten Diego på svar fra ny sensur. Han var ikke klar over at det var mulig å søke om å få bruke pc.

–⁠ Neste gang jeg skal ha eksamen skal jeg definitivt søke om å få bruke PC. Det er veldig kjipt når karakteren din baseres på håndskriften din, og ikke selve innholdet, sier han.

Fire på plassen

1. Skriver du for hånd i din studiehverdag?

2. Hvordan vil du karakterisere håndskriften din?

3. Foretrekker du digital eller skriftlig eksamen?

Jennifer Noblet (19)

Kriminologi

 • Jeg skriver på pc når jeg gjør notater. Jeg skriver raskere på pc enn jeg gjør for hånd.
 • På videregående skole skrev jeg en eksamen en gang hvor læreren ikke forsto halvparten av det jeg hadde skrevet. Jeg måtte lese opp det jeg hadde skrevet. Jeg foretrekker digitaleksamen.
 • Eksamen på kriminologi er elektronisk, det er bra.
 • Olav Faller (24)

  Exfac

 • Jeg skriver for hånd i forelesning.
 • Jeg skriver ganske utydelig. Jeg prøver å skrive tydeligere på eksamen, men jeg tror det kan påvirke karakter om man skriver uleselig.
 • Jeg vil helst ha digital eksamen. Det er lettere å strukturere besvarelse. Det er litt rart at det ikke er innført enda, vi hadde elektronisk eksamen på videregående.
 • Sigrid Strand Stiberg (20)

  Musikkvitenskap

 • Jeg skriver for hånd i min studiehverdag.
 • Skriften min er helt grei, men jeg tror nok at leselighet har noe å si for eksamenskarakteren.
 • Digital eksamen er klart å foretrekke. Jeg blir veldig sliten i hånda når jeg skriver, og jeg har erfart at jeg har blitt forhindret i å skrive så mye jeg ønsker. Jeg håper digital eksamens innføres snart.
 • Julia Natasza Gundersen (24)

  Materialer, energi og nanoteknologi

 • Jeg skriver både på pc og for hånd. Jeg går på realfag og mange oppgaver gjøres for hånd.
 • Jeg har aldri vært fornøyd med håndskriften min, men den er leselig. Jeg tror det har veldig mye å si for karakteren.
 • Jeg foretrekker å skrive på pc. Det er slitsomt å skrive for hånd. Det kommer jo litt an på faget, men det er rart å ha informatikk eksamen hvor vi må skrive programmer (koding) for hånd.