Stressmoment: Masterstudent Jorunn Simonsen Thingnes mener den dårlige nynorsken som skrives i eksamensoppgaver ved UiO kan legge ekstra stein til byrden for allerede stressede studenter.
Stressmoment: Masterstudent Jorunn Simonsen Thingnes mener den dårlige nynorsken som skrives i eksamensoppgaver ved UiO kan legge ekstra stein til byrden for allerede stressede studenter.

–⁠ En skam og en skandale

Flertallet av eksamensoppgavene som ble gitt på nynorsk ved UiO våren 2014 hadde språklige feil. Uholdbart, mener tidligere Språkrådet-direktør Sylfest Lomheim.

–⁠ Det er alvorlig at det ikke finnes et godt system for hvordan eksamensoppgaver blir oversatt, og ikke noe system for å kvalitetssikre språket, sier Jorunn Simonsen Thingnes.

Masterstudenten ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) ved Universitetet i Oslo (UiO) har sett gjennom alle eksamensoppgaver på nynorsk som Universitetet ga våren 2014, og konklusjonen er klar: Språket er gjennomgående dårlig og tekstene fulle av feil.

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Mat-Nat) står det dårligst til med nynorsken. Der fant Thingnes morfologiske feil, altså bøyningsfeil, i 94,7 prosent av de 38 eksamensoppgavene som ble gitt på nynorsk. I 68,4 prosent av oppgavene ble det brukt bokmålsord som ikke er tillat i nynorsk og i 63,2 prosent av oppgavene var det stavefeil.

Ansvarlig for egen tekst

Professor i norsk, og tidligere direktør i Språkrådet, Sylfest Lomheim, mener det er uakseptabelt at Universitetet ikke gjør mer for å sikre at eksamensoppgaver følger gjeldende rettskrivning.

Les også: Milevis unna nynorskkrav

–⁠ Det er en skam og en skandale at det ikke er kvalitetssikring, sier han.

Språknestoren understreker at alt som skrives i statlige institusjoner skal følge norske rettskrivningsregler.

–⁠ Men det har ikke blitt utstedt bøter for språkfeil ennå, sier Lomheim.

Selv om han etterlyser et sterkere system for kvalitetssikring, er han klar på hvor hovedansvaret for korrekt språkføring ligger.

–⁠ De som er ansvarlige for teksten har ansvaret, sier han.

Rødpenn: Thingnes har gjennomgått alle eksamensoppgaver som ble gitt på nynorsk ved UiO våren 2014, på jakt etter språklige feil. Foto: Jorunn Simonsen Thingnes
Rødpenn: Thingnes har gjennomgått alle eksamensoppgaver som ble gitt på nynorsk ved UiO våren 2014, på jakt etter språklige feil. Foto: Jorunn Simonsen Thingnes

Fornøyd med dagens system

UiO er pålagt å følge Forskrift om målform i eksamensoppgåver (se faktaboks), som slår fast at «som hovudregel skal eksamensoppgåver i andre fag enn norsk, gitt på norsk mål, liggje føre i begge målformer.»

Fakultetsadministrasjonene er ansvarlige for at forskriften blir fulgt, men ved Mat-Nat er systemet i dag at de fagansvarlige for de forskjellige emnene har ansvaret for at oppgavetekster oversettes til nynorsk.

Det betyr at når man tar eksamen så er oppgaveteksten skrevet av den som er faglig ansvarlig for kurset man tar eksamen i, på den målformen man selv ønsker. Det finnes derimot ikke noe system for å kvalitetssikre at språket holder mål og at det følger norsk rettskrivning.

–⁠ Aldri fått klager

De har så langt ikke vurdert om det er behov for et slikt system, forteller Øystein Bergkvam, administrativt ansvarlig for eksamensavviklingen ved Mat-Nat.

Thingnes har vært i kontakt med fakultetet i arbeidet med sin masteroppgave, men før hun tok opp språk i eksamensoppgavene, har de aldri før hørt snakk om at det skulle være noe problem.

Les også: –⁠ Eg vil berre ha språket mitt!

–⁠ Vi har aldri fått noen klager på at språket i nynorskoppgavene er for dårlig. Det har aldri skjedd at noen har rettet en formell klage mot oss, forteller Bergkvam.

Siden de ikke har fått noen klager tidligere, har de heller ikke hatt grunn til å tro at deres nynorskoppgaver har vært spesielt dårlige. Bergkvam forteller at de derfor vil vente med å vurdere om de skal endre praksis, til de får satt seg inn i funnene fra Thingnes masteroppgave.

Skandale: Tidligere direktør i Språkrådet, Sylfest Lomheim, mener det er en skandale at UiO ikke har noe system for å kvalitetssikre språket de skriver. Arkivfoto: Ketil Blom
Skandale: Tidligere direktør i Språkrådet, Sylfest Lomheim, mener det er en skandale at UiO ikke har noe system for å kvalitetssikre språket de skriver. Arkivfoto: Ketil Blom

Mener ledelsen bør ta tak

Thingnes er ikke enig i at dagens situasjon holder mål.

–⁠ Konsekvensen bør være at UiO ansetter noen som kan rydder opp i dette, sier hun.

Hun har snakket med flere ansatte, og det gjennomgående inntrykket er at mange synes dagens system er for dårlig, men at få synes det er viktig nok til faktisk å gjøre noe med. Flere sier i tillegg at de ikke vet hvem som har ansvaret for at de språkpolitiske lovene og forskriftene følges ved Universitetet.

–⁠ Hvis noe skal skje, må det skje fra ledelsesnivå. Problemet når det ikke finnes sanksjoner, er at ingenting blir gjort, mener masterstudenten.

Full tillit

Prorektor ved UiO, Ragnhild Hennum, forteller at det overordnede ansvaret for å overholde språk- og mållover og -forskrifter, som andre lover og forskrifter, ligger hos ledelsen. Eksamensavviklingen er delegert til fakultetene, fordi ledelsen mener at de er best kvalifisert til å løse oppgaven.

–⁠ Språk i eksamensoppgaver er fagnært, og det bør være tett kontakt mellom fagpersonene som utarbeider eksamensoppgaver og administrasjonen som bidrar til å avvikle eksamen, skriver hun i en e-post.

Prorektoren skriver at ledelsen har full tillit til fakultetenes eksamensarbeid.

–⁠ Alle stressmomenter er alvorlige

Få av de feilene Thingnes har kartlagt er av en slik karakter at de kan føre til misforståelser om hva oppgaven faktisk spør om. Hun er likevel ikke i tvil om at det har en negativ effekt for studentene når eksamensoppgavene har skrivefeil og dårlig språk.

–⁠ Det har konsekvenser for studenten som sitter der på eksamen. Du kan bli stresset og du kan bli opphengt i det og begynne å lure på hva annet som kan være feil. Alle stressmomenter er alvorlige for studenten på eksamen, sier hun.