Kjenner til fenomenet: – Det er mulig man må jobbe hardere dersom noen får fordeler gjennom familien. Men på medisin må man jo være et supermenneske uansett, sier Stine Dreyer (venstre).
Hun og medisinstudentene Mia Røer (andre fra venstre), Nora Heidsve og Mona Johannesen (høyre) forteller at de kjenner til fenomenet.
Kjenner til fenomenet: – Det er mulig man må jobbe hardere dersom noen får fordeler gjennom familien. Men på medisin må man jo være et supermenneske uansett, sier Stine Dreyer (venstre). Hun og medisinstudentene Mia Røer (andre fra venstre), Nora Heidsve og Mona Johannesen (høyre) forteller at de kjenner til fenomenet.

Når eplet faller for nærme stammen

«Alle» har hørt om noen som fikk kremjobben gjennom venner eller familie. Og hva er galt med det?

– En i klassen vår har fått jobb fordi han kjente noen der, forteller medisinstudent Stine Dreyer.

Mia Røer har selv erfaring med hvor viktig det er med nettverk.

– Jeg fikk en jobb gjennom kontakter i en mentorordning jeg var en del av, sier hun.

De er medisinstudenter på fjerde semester, og er sikre på at urettferdig favorisering forekommer.

– Det tror jeg nok. Det er viktig å ha gode kontakter, sier Dreyer.

Lang historie

Jobb ved fars sykehus eller innpass i advokatfirmaet der mor er partner er uttrykk for samme fenomen: Nepotisme. Nepos er latin for nevø, og uttrykket stammer fra middelalderens barnløse paver og kardinalers vane med å gi nære slektninger fordeler.

– Nepotisme er helt enkelt at man favoriserer venner og familie, forteller Gro Skaaren-Fystro, spesialrådgiver i Transparency International Norge (TIN), en internasjonal organisasjon som jobber mot korrupsjon.

Ikke kartlagt

Det finnes ingen oversikt over omfanget av nepotisme i Norge i dag.

– Vi kan anta at dette er en utfordring også i Norge. Små miljøer som akademia kan være utsatt for denne type risiko fordi alle kjenner alle, sier Skaaren-Fystro.

Tall fra BIs arbeidsmarkedsundersøkelse viste at 18 prosent av deres respondenter hadde første kontakt med sin arbeidsgiver gjennom bekjente eller familie i 2013. Men det er langt i fra det samme som nepotisme.

En av grunnene til at fenomenet er så vanskelig å måle er at det ofte er problematisk å si hva som faktisk er nepotisme.

Viktigheten av habilitet

For det er overhodet ikke alltid et problem at sønner og døtre jobber i samme miljøer som sine foreldre. I mange tilfeller kan det være en fordel å bli sosialisert inn i kulturen rundt et krevende yrke, forklarer Skaaren-Fystro.

– Samtaler om et fagfelt rundt frokost- og middagsbordet gjennom oppveksten kan gjøre mange særlig kvalifiserte, sier Skaaren-Fystro.

Det er dette som gjør nepotisme så vanskelig å avsløre og formelle habilitetsregler så viktige for alle parter. Det kan særlig lønne seg å kunne bevise at man faktisk er den best kvalifiserte, og ikke bare noens barn eller venn.

Store konsekvenser

Nepotisme finnes både i politikken og i arbeidslivet.

– En brun konvolutt med penger under bordet er det tydeligste eksempelet på korrupsjon. Nepotisme er bare en annen variant av dette. Det er en interessekonflikt der man velger bort objektive kriterier til fordel for venner og familie, sier Skaaren-Fystro.

Nepotisme har også store konsekvenser for samfunnet, forteller korrupsjonsjegeren. I det offentlige får man mindre igjen for skattepengene, og det private blir mindre effektivt når kvalifiserthet blir satt til side for vennskaps- og familiebånd.

Medisinstudentene er enige i at det er problematisk.

– Det er mulig man må jobbe hardere dersom noen får fordeler gjennom familien. Men på medisin må man jo være et supermenneske uansett, sier Dreyer.

– Siden det er så klare fordeler ved å kjenne noen vil det kunne gå utover alle uten godt nok nettverk, sier Røer.

Et lite land

Oslo Unge Høyre-leder Jenny Clemet von Tetzschner ble nylig satt på topplass av Oslo Høyres nominasjonskomité. Hennes mor, Kristin Clemet, leder komiteen og trakk seg fra behandlingen, i tråd med alle habilitetsregler.

Allikevel var slektskapsforholdet hovedpoenget i mediedekningen av nominasjonen. Von Tetzschner er imidlertid ikke bekymret for hvordan det oppfattes.

– Jeg er sikker på at folk tar meg på alvor for den jeg er og det jeg gjør, sier hun.

Det er heller ikke ofte hun og politikerforeldrene må forholde seg til habilitetsspørsmål.

– Vi møter hverandre på møter og den slags forholdsvis ofte, men det er sjeldent at habilitet er en reel problemstilling, sier hun.

Von Tetzschner mener Norge er så lite at det uansett er uunngåelig med kontakt familie og bekjente. Hun får støtte av Skaaren-Fystro i TIN.

– Noen snakker om vennskapskorrupsjon som et fenomen i Norge. Med små og tette miljøer er det mye lettere å havne i en situasjon hvor det er fare for nepotisme, sier hun.