OPTIMISTISK: Utenriksminister Jonas Gahr Støre mener det er en vekst i antall engasjerte som vil og evner å arbeide for økt respekt for folkeretten.
OPTIMISTISK: Utenriksminister Jonas Gahr Støre mener det er en vekst i antall engasjerte som vil og evner å arbeide for økt respekt for folkeretten.

Støre om klasevåpen

Oslo Røde Kors studentlag håper på fullt hus når utenriksministeren gjester Blindern for å snakke om forbud mot klasevåpen.

ARRANGEMENT: Oslo Røde Kors studentlag og Internasjonal humanitær rett-gruppa (IHR) har invitert utenriksminister Jonas Gahr Støre til Universitetet i Oslo (UiO) for å snakke om den historiske muligheten til å fremforhandle et klasevåpenforbud. Norge tok i fjor initiativet til Oslo-prosessen for et internasjonalt forbud mot klaseammunisjon. Om en måned skal over hundre regjeringer sluttforhandle i Dublin.

Mulig historisk avtale

Jusstudent Sigmund Aas er leder for Røde Kors sin IHR-gruppe, og tror det er stor interesse for temaet.

–⁠ Mange var veldig pessimistiske før forbudet mot miner ble en realitet. Nå er det gode muligheter for at verdens ledere enes og lager en historisk avtale som forbyr klasevåpen, sier Aas.

–⁠ Jeg tror det er stor interesse for dette temaet i norsk utenrikspolitikk og internasjonal rett, fortsetter han.

Aas tror studentene vil lære om grunnleggende spørsmål innen humanitær rett, beskyttelse av sivile og klasevåpen-problematikken.

Arrangørene håper Støre vil fokusere på krigens folkerett og Røde Kors’ fokusområde, nemlig Genèvekonvensjonen.

–⁠ Det er viktig å skape en bevisstgjøring rundt temaet og Oslo Røde Kors studentlag ønsker å lage et forum for slike diskusjoner, sier Ida Berg-Johnsen, leder for Oslo Røde Kors Studentlag.

–⁠ Det er nyhet i seg selv at Støre kommer til UiO for å snakke om krigens folkerett. Han er en tung aktør som studentene kan lære mye fra, sier Tine Wigernes, nestleder for Oslo Røde Kors studentlag.

Viktig for studenter

–⁠ Internasjonal humanitær rett og krigens folkerett er et alvorlig tema som jeg i min tid som generalsekretær for Røde Kors Norge var engasjert i, og som jeg fortsetter med som utenriksminister, sier Støre til Universitas.

Han gleder seg til å snakke med studentene og oppfordrer til større engasjement for temaet. Han mener folkerett er en bærebjelke i norsk politikk.

–⁠ Oslo Røde Kors studentlag er en av de mest aktive foreningene som jeg arbeidet tettest med i Røde Kors. Alle studenter, og spesielt studenter innen samfunnsvitenskap og humaniora, burde være opptatt av dette emnet, sier Støre.

Han er optimistisk foran forhandlingene i Dublin, men presiserer at det vil bli krevende spørsmål.

–⁠ Det er fortsatt en del avstand mellom aktørene, men vi er ambisiøse og jobber for å få til et realistisk forbud mot klaseammunisjon med store humanitære konsekvenser, sier Støre.

Støre skal holde sitt foredrag torsdag 24. april klokken 16.30 i Auditorium 1, Georg Sverdrups hus.