Kari Toverud Jensen må gå.

Rektor uten tillit

«Toverud ignorerer studentenes meninger, og avslører dermed at hun gir blaffen i deres interesser.»

Den siste utviklingen i sagaen om høgskolefolket rullet videre forrige uke da studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) sa nei til høgskoleledelsens universitetsplaner. Studentenes tillitsvalgte gjør helt rett i å gå i mot disse planene. Det er ingenting som tilsier at de to største gruppene ved høgskolen, bachelor- og profesjonsstudentene, kommer til å få en bedre studiehverdag hvis de går på et universitet i stedet. Snarere tvert i mot. Studentparlamentets nei er i tråd med interessene til studentene de representerer.

I en kommentar sier HiOA-rektor Kari Toverud Jensen at hun tar vedtaket alvorlig, men at det ikke kommer til å få noen betydning for ledelsens planer. Toverud ignorerer studentenes meninger, og avslører dermed at hun gir blaffen i deres interesser.

I tillegg angriper HiOA-rektoren legitimiteten til sitt eget studentparlament. Parlamentet består i følge henne bare av bachelorstudenter (noe som er direkte feil), og hun vil heller høre hva masterstudenter og doktorgradsstipendiater mener om universitetssatsingen. Studentenes innvendinger avfeier hun altså med den begrunnelsen at studentene ikke har lang nok utdannelse til å være meningsberettigede.

Svaret viser en tvers gjennom udannet rektor, en rektor som ikke har lært akademias første bud: Det er argumentets kraft som avgjør debattene, ikke vitnemålsutskrifter.

På spørsmål om hun har tillit til rektoren sier studentparlamentsleder Liv-Kristin Korssjøen at «Jeg har tillit til at Jensen tar beslutninger som er til det beste for institusjonen og studentene, og at hun tar studentenes ønsker, behov og krav på alvor.» Den tilliten fortjener ikke rektoren. Toverud Jensen viser nettopp at hun verken tar studentenes ønsker, behov eller krav på alvor. Den lojaliteten studentpolitikerne viser HiOA-rektoren blir på ingen måte gjengjeldt. Da bør studentene ta av silkehanskene og svare med samme mynt.

I valgkampen som gjorde henne til rektor stilte Toverud Jensen med parolen «akademisk frihet, åpenhet, raushet og respekt». De lovordene kan studentene på Høgskolen i Oslo og Akershus se langt etter. Ledelsen har ikke gitt noen gode svar på studentparlamentets spørsmål. Da er det nærliggende å tro at rektoratet rett og slett ikke har gode svar.

Studentparlamentet ved HiOA må gå i front for å stoppe prosessen som truer med å kjøre som en dampveivals over bachelor- og profesjonsutdanningene. I det minste burde de gå rett ut og si at Toverud Jensen ikke er den riktige personen til å være rektor for studentene ved landets største høyskole. Det viser hun helt tydelig selv.

Toverud Jensen har tidligere vist at hun er ute av stand til å håndtere høgskolens problemer. I fjor høst forsøkte hun å bløffe seg ut av anklager om forskningsjuks med en tilsvarende arroganse. Både når det gjelder anklagene om forskningsjuks og universitetssatsingen mangler Toverud Jensen «fingerspitzgefuhl». Verken hun eller ledelsen rundt henne klarer å legge fram overbevisende argumenter for hvorfor de gjør som de gjør. For eksempel er det ingen som har svar på hvor mye universitetsplanene kommer til å koste, eller hvor mye de har kostet hittil. Det er vanskelig å forutse hva det å gå på «Universitetet i Oslo sentrum» vil bety for dagens høgskolestudenter. Men det er ingenting med den nåværende satsingen som tilsier at studietilbudet vil bli bedre.

Toverud Jensen sitter som rektor på landets største høyskole. Der sitter hun blottet for enhver tillit. Studentene bør mobilisere for å få henne kastet.

Annonse

Debattmøte

2 kommentarer

Bjørn Smestad

Rektor Kari Toverud Jensen har tillit. Hun fikk tillit av studentene og av de ansatte da hun vant rektorvalget for mindre enn ett år siden. Universitetsambisjonen var en del av programmet hun gikk til valg på. Ville virkelig Universitas hatt mer tillit til henne som rektor hvis hun hadde gått bort fra sine løfter etter et halvt år i jobben?

Mer her: Universitas på ville veier

Forhåndsvisning

Felt merket med * er obligatoriske.

Formateringskoder

**feit**
Gjør teksten feit
*utheving*
Uthever teksten
[ordbok](http://s0.no/1/)
Lager lenka ordbok
> Tekst
Siterer teksten

Skriver du inn epost-adresse, får du epost ved svar. Adressa blir ikke publisert.

Sett deg inn i våre debattregler før du skriver en kommentar.

10 siste saker i kommentar

Kommentar:

Sensorer til stryk

Dagens sensurordning er en oppskrift på vilkårlighet.

Høgskolens argumenter for Niqab-forbud bygger på fordommer.

Ikke forby niqaben

Høgskolen bør vise at de støtter mangfold, ved å tillate niqab i alle studieprogrammer.

Dagens bistandsturisme fungerer mot sin hensikt. Turisme er alltid lønnsomt. Men for hvem?

De som trenger det mest, får minst

Det er ikke nok å være glad i å arbeide med mennesker og dyr for å redde verden.

Studenter trenger ikke å forsvares mot seg selv:

Mester i eget hus

Siden 2012 har Sosialistisk venstreparti og Senterpartiet funnet ut at å ha mistillit til 240 000 studenter er en dårlig idé, og har snudd i saken. Det er på tide.

Effektivitet er ikke alt

Produktivitetshysteriet

Et universitet er ikke en bedrift, men en institusjon med dype historiske røtter. Det bør regjeringen ha i mente når de avgjør hvordan de vil gå fram for å fremme Norge som kunnskapsnasjon.

Det er på tide å ta en for de andre lagene

Feilslått streik

En lavere terskel inn til studierelevant arbeid er akkurat det studenter trenger. Det er få ting studenter hører oftere på et jobbintervju enn frasen «dette ser fint ut, men så var det det med erfaring da.»

Mastergraden er blitt et unødvendig pliktløp:

Mastersyken er ikke kurert

Du trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at halvstuderte hjernekirurger er en dårlig idé. Men for mange av dagens studenter er mastergraden blitt en unødvendig plikt.

Ikke alle kan være best i klassen

Verdiløse karakterer

Den elleville toppkarakterbonanzaen gjør hele karaktersystemet ubrukelig.

Et fagmiljø er mer enn bare forskning:

Korttenkt langtidsplan

Regjeringen fortjener ros for sin offensive satsing på forskning, men de må ikke glemme at forskning og utdanning hører sammen.

Mobbing er en del av oss:

Alle leker ikke med alle

Som barn var vi så opptatt av hvem som var sterke og svake at mange mobbet nærmest for å overleve. Hvis man mobber noen andre, kan man i hvert fall unngå å bli et offer.


Flere saker fra kommentar »

Annonse

Konserter på Norges Musikkh&oring;gskole.

Annonse

Annonse

Forbrukslån
OPP Finans Forbrukslån OPP Finans anbefaler deg å være forsiktig med bruk av kredittkort og forbrukslån. Eff.rente 17%, 65.000kr o/5 år, etabl.geb. 825kr, totalt: 94.478kr