Kritikken mot NIH handler ikke om å prøve å skade lærestedet, dette handler om å ta vare på studentene. Og ikke minst de stemmene som tør å si at ikke alt er bare greit.

Debatten om profesjonskravet ved PSI har dreid seg bort fra sakens kjerne, og blitt fremstilt som en profesjonskamp. Begrunnelsen for at et krav om å være autorisert som norsk psykolog ble fremmet, ha

Universitas' katastroferetorikk når det kommer til masterutdannede i Norge hører ingen steder hjemme. Universitas går langt i å svartmale fremtiden til studenter ved egen institusjon på lederplass.