Studentene er ikke misfornøyd med at Sophus Bugge skal pusses opp, slik fakultetsdirektøren ved Det humanistiske fakultet (HF), Torbjørn Nordbø, ser ut til å tro. Vi er misfornøyd med at fakultetet ik

Anniken Huitfeldt skriver på NRK Ytring om synkende fødselstall, og reflekterer rundt årsakene. Et stort problem er alder. Mange venter for lenge før de prøver å bli gravide – og da kan det hende at d

Mange steder i dag, i denne verden, kjemper unge demonstranter fortsatt for ytringsfrihet og venter på overgrepene fra en brutal statsmakt. Likevel har de motet til å fortsette. La oss leve etter dere

Kunnskap er makt, heter det. Kanskje er dette forklaringen på at kunnskapsinstitusjoner blir mål i væpnede konflikter, og hvorfor søken etter kunnskap kan resultere i trusler mot eget liv.

I et stadig presset leiemarked blir kollektiver desto mer vanlig. Husleieloven er tilsynelatende taus når det kommer til leieforhold av denne boformen.

Stadig flere tar høyere utdanning, men klasseskillene er fremdeles store. Har vi nådd utjevningens yttergrense?