Studentene er ikke misfornøyd med at Sophus Bugge skal pusses opp, slik fakultetsdirektøren ved Det humanistiske fakultet (HF), Torbjørn Nordbø, ser ut til å tro. Vi er misfornøyd med at fakultetet ik

Anniken Huitfeldt skriver på NRK Ytring om synkende fødselstall, og reflekterer rundt årsakene. Et stort problem er alder. Mange venter for lenge før de prøver å bli gravide – og da kan det hende at d

Mange steder i dag, i denne verden, kjemper unge demonstranter fortsatt for ytringsfrihet og venter på overgrepene fra en brutal statsmakt. Likevel har de motet til å fortsette. La oss leve etter dere