Foto: Privat

Noen du kan snakke med

Flinke piker kan absolutt bli gode psykologer. Men at flinke piker alltid blir de beste psykologene, dét tror jeg ikke noe på.

Stine Bergo og Aili Røtterud Løchen debatterer hva som vil være gode opptakskriterier til profesjonsstudiet i psykologi. Løchen har fullstendig rett i at snittkarakterer fra videregående predikerer suksess i høyere utdanning. Det er ikke så rart. Er du god til å gå på skole i videregående er sjansen tålelig stor for at du blir god til å gå på skole på universitetet. Skole predikerer skole. Men så skal vi ut å jobbe, og det er vel strengt tatt dette aspektet Stine Bergos kronikk retter seg mot. Predikerer videregående-resultatene våre hvorvidt vi blir gode psykologer?

Dersom vi verdsetter suksess i terapi over suksess i høyere utdanning, er forskningen ganske klar på at teoretisk kunnskap ikke er nok. Den viktigste prediktoren for en vellykket terapi er terapeutisk allianse – samarbeidet og relasjonen mellom terapeut og klient. Problemet er: hvordan måle og predikere kandidatens evne til å bygge samarbeid og relasjon? Karakterene i kjemi 1 og 2?

Aksepterer man at tallsystemet kommer til kort på en god del menneskelige områder, står vi igjen med subjektive vurderinger. Subjektive vurderinger er ikke feilfrie, men å overse de kanskje viktigste egenskapene til blivende psykologer fordi de ikke kan måles på en skala fra 1 til 6, synes jeg er den dårligste løsningen.

Jeg vil sette opp tre enkle punkter:

  • 1. Relasjonell kompetanse er avgjørende for å utøve psykologisk kunnskap som klinisk terapeut.
  • 2. Relasjonell kompetanse kan vanskelig tallfestes.
  • 3. Det følger av 1 og 2 at inntaket til profesjonsstudiet i psykologi burde basere seg på mer enn tallkarakterer fra videregående.
  • Jeg ønsker subjektive inntaksvurderinger utført av våre meget kompetente faglærere. I tillegg ønsker jeg meg poenguttelling for relevant arbeidserfaring, ikke bare for R2. Jeg tror det teoretiske læringsutbyttet fra universitetet blir bedre om man har en egen referanseramme å knytte det til.

    Jeg vil også påpeke for Løchen at forskningen på inntakskriterier for høyere utdanning ikke er entydig. Her på UiO testet medisinstudenter en pilot for alternativ opptaksprøve til medisinstudiet, senest i januar i år. På fakultetets nettsider uttaler prosjektleder at man med alternative kriterier kan forvente mer motivert studentmasse, mindre frafall, og utjevning av skjev kjønnsbalanse, basert på erfaringer fra Danmark.

    Personlig hilser jeg medisinstudiets alternative kriterier velkommen. Flinke piker kan absolutt bli gode psykologer. Men at flinke piker alltid blir de beste psykologene, dét tror jeg ikke noe på. JA til andre inntakskriterier.