Foto: Sveinung Bråthen.
Foto: Sveinung Bråthen.

Smakløs kollektiv avstraf­felse

På samme måte som vi kanskje aldri vil finne en måte å sikre oss helt mot at det snikes på trikken, kan vi kanskje heller ikke sikre oss helt mot at noen utgir seg for å være studenter for å få prisavslag, skriver Julianne Ferskhaug.

I en kommentar i Universitas irriterer nettredaktør Markus Slettholm seg over gratispassasjerene som snylter til seg studentgoder. Han ønsker å øke studieavgiften, slik at det ikke blir noe å spare på å få studentpriser, med begrunnelsen at det er samfunnet som må betale for dette. Slettholm slenger rundt seg med omtrentligheter og skyter spurv med kanon.

Dette er saken: Falske studenter sparer tusenlapper

Slettholm peker på at det er 3000 studenter hvert semester som ikke avlegger studiepoeng. Å legge til grunn at alle disse er snyltere er en lite tålerant måte å se på en sammensatt gruppe. Sykdom, fysisk og psykisk, studenter med store eksamener og få gjentaksmuligheter som utsetter eksamen, eller krevende verv, er alle andre grunner enn å snike til seg goder fra samfunnet. Slettholm må gjerne kjempe for å oppheve gratisprinsippet i høyere utdanning, selv om jeg er uenig. Men la oss ikke fordumme en debatt om et grunnleggende prinsipp i den norske utdanningsmodellen til å handle om en liten gruppe snyltere.

Slettholm slenger rundt seg med omtrentligheter og skyter spurv med kanon»

Gratisprinsippet er et av de viktigste tiltakene for sosial mobilitet og utjevning i Norge. Utdanning er en viktig bærebjelke i velferdssystemet og å øke studieavgiften vil kunne svekke den utjevnende effekten den har i dag.

Slettholm mener at en studieavgift på 3000 kroner ikke er en så stor del av de 53.000 kronene man får i lån og stipend. Jeg er uenig. Fulltidsstudenten er et mål i Norge, men de fleste studenter må jobbe ved siden av studiene. Dette går ut over studiet og kunnskapen en sitter igjen med. En økning i studieavgiften på omtrent 2400 kroner vil, med en timelønn på 120 kroner, tilsi at studenter må jobbe nesten 20 timer ekstra hvert semester. Vi kan ikke straffe de studentene med dårlig økonomi med en ekstra arbeidsuke i semesteret for å straffe et ukjent antall snyltere.

Mimir Kristjansson var en av jukserne: Tar fag for billig trening

Frafallet fra høyere utdanning koster samfunn og enkeltindivider mye penger. Å innføre nye tiltak som hever terskelen for å gjennomføre utdanningen er både kontraproduktivt mot gjennomføringsprosessen og lite samfunnsøkonomisk.

På samme måte som vi kanskje aldri vil finne en måte å sikre oss helt mot at det snikes på trikken, kan vi kanskje heller ikke sikre oss helt mot at noen utgir seg for å være studenter for å få prisavslag. Det er ikke ideelt. Men det er heller ikke ideelt å pålegge alle studenter et straffegebyr for å stanse de få som gjør det. Så la oss ikke ty til kollektiv avstraffelse av alle studenter på grunn av noen få gratispassasjerer. Det kler akademia svært dårlig.

Fikk du med deg? Derfor har semesteravgiften på UiO økt dette semesteret