Akademisk boikott av Israel nå!

Norges diplomatiske dør til Israel har stått vid åpen helt siden Oslo-avtalen på 90-tallet, men det har ikke bidratt til å gjøre slutt på okkupasjon og apartheidstyre, tvert imot.

Fredsprisvinner, apartheidmotsdander og erkebiskop Desmund Tutu karakteriserer den akademiske situasjonen i Israel og Palestina slik: «Mens palestinerne ikke har tilgang til universitet og skolegang produserer israelske universiteter teknologi, argumenter og ledere for å opprettholde okkupasjonen». Hva har dette å gjøre med akademia, tenker du kanskje? Burde vi ikke bygge bro og skape dialog heller enn å kutte alle bånd med den israelske staten? Nei, ikke nødvendigvis.

Israelske universiteter samarbeider tett med landets krigsindustri. Derfor vil også et samarbeid med slike institusjoner fra Norge sin side være en de facto støtte til den israelske okkupasjonsmakten.

Tidligere student ved UiO: –⁠ Israel har en akademisk boikott mot meg

Studentparlamentet vedtok i 2012 at UiO burde etablere etiske retningslinjer for innkjøp av varer og tjenester, på bakgrunn av samarbeidet man hadde med sikkerhetsselskapet G4S som hadde kommersiell aktivitet i okkuperte områder, blant annet sikkerhetssystemer til fengsler for palestinske politiske fanger i Israel og på Vestbredden. Etter press fra studentene valgte UiO i 2014 ikke å fornye kontrakten. Dette står igjen som en av de viktigste seirene til studentbevegelsen i nyere tid på UiO, og ga et kraftig signal om at UiO ikke vil sponse menneskerettighetsbrudd gjennom sine innkjøp. Men har vi kommet langt nok?

Les mer: –⁠ Boikott tjener ingen

Norges diplomatiske dør til Israel har stått vid åpen helt siden Oslo-avtalen på 90-tallet, men det har ikke bidratt til å gjøre slutt på okkupasjon og apartheidstyre, tvert imot. Retningslinjene til UiO sier blant annet: «UiOs faglige virksomhet bygger på prinsippet om akademisk frihet. Dette skal også ligge til grunn for samarbeid med eksterne aktører.». Men hva når palestinere sin akademiske frihet blir krenket av israelske myndigheter, som i tillegg blir støttet av israelsk akademia? Studenter i palestinske områder må daglig gjennom kontrollposter og akademikere har blitt nektet inn- og utreise til Palestina.

Selv med en akademisk boikott er det fullt mulig å føre dialog og samarbeid med organisasjoner, studenter og professorer i Israel. Boikotten vil gjelde Israels akademiske institusjoner og representanter for disse institusjonene. Etter press fra studentene har UiO styrt unna tjenesteytere som profiterer på okkupasjonen tidligere, og vi har fått på plass etiske retningslinjer. Nå må studentene samle seg bak et krav om akademisk boikott, og vise at vi ikke aksepterer en systematisk undertrykking av et helt folk.

Husker du? Universitetsavstemning over pro-israelsk hummus