Dette er Curt Rices ønsker for det nye året

Jeg håper at 2018 skal være året da vi har lært av #MeToo. Jeg håper at vi alle har blitt klokere, og at vi i 2018 blir rausere, mer respektfulle og omtenksomme med hverandre.

I 2017 har vi stått ansikt til ansikt med situasjoner som utfordrer vårt moralske fiber og prinsippfasthet. Trump har gjort Det hvite hus til sin lekegrind, og bekymringsfullt nok med atomknappen alt for nærme. #MeToo har fått mange til å våkne fra aksept og ignoranse, og nyheter og sosiale medier utfordres av mangel på respekt for fakta og kildekritikk. Det kan virke maktesløst å gå alt dette i møte, men vi akademia har en viktig rolle som kritiker, kunnskapsprodusent og dannelsesaktør.

Ved inngangen til et nytt år må vi huske å se på det større bildet og hvordan vi kan bidra til godt i verden. Derfor er mine tre forsett, eller ønsker, sterkt preget av hva som foregår i samfunnet rundt oss, men med den bevisstheten om at vi som studenter og ansette i akademia er en del av løsningen på mange av disse samfunnsutfordringene. Det gir håp, og det gir stolthet!

Pangstart på nyåret! Høgskolen i Oslo og Akershus blir universitet

1. HiOA går inn i et år med feiring og markering når vi nå snart kan åpne dørene til landets neste universitet. Jeg har et mål om at alle studenter og ansatte, samt venner og partnere blir godt kjent med, og glad i, det nye universitetet vårt. HiOA skal fortsette å utdanne strålende dyktige sykepleiere, lærere og ingeniører og bidra med viktig forskning og innovasjon for å løse utfordringer i samfunnet – i samarbeid med samfunnet. Dette er noe vi skal gjøre med et nytt navn og en ny identitet som jeg gleder meg til å stolt vise frem.

Ekspertenes tips: Slik holder du på nyttårsforsettene

2. Jeg håper at 2018 skal være året da vi har lært av #MeToo. Jeg håper at vi alle har blitt klokere, og at vi i 2018 blir rausere, mer respektfulle og omtenksomme med hverandre. Fordi alle fortjener å være, og føle seg, på sitt beste i studietiden og alle fortjener å ha et trygt og raust arbeidsmiljø hvor de gleder seg til å både gå på jobb og julebord med sine kollegaer.

Vi skal ta tak i alt det måtte varsles om på en trygg, effektiv og god måte, og vi skal sørge for at alle vet hvor de kan henvende seg og hvordan vi håndterer slikt ved HiOA.

3. Jeg ønsker at 2018 skal være året da akademia står støtt i kampen om en kunnskapsbasert samfunnsutvikling. At det blir et år hvor debatter er fundert på fakta og ikke påstander og løgn. At det blir et år hvor kildekritikk og kritisk tenkning vinner frem mot fake news og ignoranse. Det er en del av min rolle som rektor å jobbe for, men det ansvaret bærer og deler vi alle som er en del av akademia.

Godt nytt år til dere alle!

Husker du? Nytt år, gamle løgner