HiOA skal ha universelt utformede læremidler

For å oppfylle lovkravene og legge best mulig til rette for at alle studenter kan bruke våre læringsressurser, har HiOA satt av strategiske midler til å tekste de av våre undervisningsfilmer som ennå ikke er tekstet.

Universitas skriver 3. november at «HIOA bryter loven». Saken dreier seg om at ikke alle filmer publisert i HiOAs filmarkiv er tekstet og dermed ikke tilgjengelige for hørselshemmede studenter. Dette er en sak vi tar svært alvorlig. Med økende grad av digitale læringsverktøy blir arbeidet med å sikre at de læremidlene vi tilbyr er tilpasset alle våre studenter, stadig viktigere.

Dette er saken: Hørselshemmede Tor Magnus må se undervisningsfilmer uten tekst

Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger krever at nettløsninger laget etter 2014 skal være universelt utformet. Nettløsninger som er laget tidligere skal være oppgradert til universell utforming innen 2021. I juni 2017 ble det bestemt at skole- og utdanningssektoren skal være omfattet av regelverket. Denne regelendringen trer i kraft 1. januar 2018, med en innføringstid på ett år. Lovens krav om universell utforming gjelder altså for høyere utdanning fra 1. januar 2019. For å oppfylle lovkravene og legge best mulig til rette for at alle studenter kan bruke våre læringsressurser, har HiOA satt av strategiske midler til å tekste de av våre undervisningsfilmer som ennå ikke er tekstet.

Kritiske til NAV: Døve og hørselshemmede studenter får ikke tolketilbudet de har krav på

Vi har lagt en plan for det videre arbeidet. I dag er i underkant av 200 av de 770 filmene i vårt arkiv tekstet, men dette øker raskt. I løpet av november vil alle filmer produsert i 2017, med varighet på inntil 10 minutter, bli tekstet. Filmene fra 2016 vil trolig være klare i løpet av desember. Deretter tar vi for oss tidligere filmer. Planen er å være a jour i løpet av 2018.

Signe Rosenlund-Hauglid kommenterer: Døve studenter diskrimineres

Teksting innebærer en merverdi for alle – enten de har en funksjonsnedsettelse eller ikke. Vi vet at mange brukere foretrekker å se filmer uten lyd, for eksempel i kontorlandskap eller på kollektivtransport. Vi garanterer at vi jobber intensivt med saken, og at de aller fleste filmene på vil være tekstet innen utgangen av neste år. Dersom det er filmer det er prekært behov for, finner vi løsninger på dette.