HiOA skal ha universelt utformede læremidler

For å oppfylle lovkravene og legge best mulig til rette for at alle studenter kan bruke våre læringsressurser, har HiOA satt av strategiske midler til å tekste de av våre undervisningsfilmer som ennå ikke er tekstet.

Universitas skriver 3. november at «HIOA bryter loven». Saken dreier seg om at ikke alle filmer publisert i HiOAs filmarkiv er tekstet og dermed ikke tilgjengelige for hørselshemmede studenter. Dette er en sak vi tar svært alvorlig. Med økende grad av digitale læringsverktøy blir arbeidet med å sikre at de læremidlene vi tilbyr er tilpasset alle våre studenter, stadig viktigere.

Dette er saken: Hørselshemmede Tor Magnus må se undervisningsfilmer uten tekst

Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger krever at nettløsninger laget etter 2014 skal være universelt utformet. Nettløsninger som er laget tidligere skal være oppgradert til universell utforming innen 2021. I juni 2017 ble det bestemt at skole- og utdanningssektoren skal være omfattet av regelverket. Denne regelendringen trer i kraft 1. januar 2018, med en innføringstid på ett år. Lovens krav om universell utforming gjelder altså for høyere utdanning fra 1. januar 2019. For å oppfylle lovkravene og legge best mulig til rette for at alle studenter kan bruke våre læringsressurser, har HiOA satt av strategiske midler til å tekste de av våre undervisningsfilmer som ennå ikke er tekstet.

Kritiske til NAV: Døve og hørselshemmede studenter får ikke tolketilbudet de har krav på

Vi har lagt en plan for det videre arbeidet. I dag er i underkant av 200 av de 770 filmene i vårt arkiv tekstet, men dette øker raskt. I løpet av november vil alle filmer produsert i 2017, med varighet på inntil 10 minutter, bli tekstet. Filmene fra 2016 vil trolig være klare i løpet av desember. Deretter tar vi for oss tidligere filmer. Planen er å være a jour i løpet av 2018.

Signe Rosenlund-Hauglid kommenterer: Døve studenter diskrimineres

Teksting innebærer en merverdi for alle – enten de har en funksjonsnedsettelse eller ikke. Vi vet at mange brukere foretrekker å se filmer uten lyd, for eksempel i kontorlandskap eller på kollektivtransport. Vi garanterer at vi jobber intensivt med saken, og at de aller fleste filmene på [](4) vil være tekstet innen utgangen av neste år. Dersom det er filmer det er prekært behov for, finner vi løsninger på dette.