MISFORNØYDE: Jussbuss kuttes med en fjerdedel. JURK, Jushjelpa i Nord-Norge med en tredjedel. Det får Hogne Huus-Hansen og Vebjørn Wold til å rase.
MISFORNØYDE: Jussbuss kuttes med en fjerdedel. JURK, Jushjelpa i Nord-Norge med en tredjedel. Det får Hogne Huus-Hansen og Vebjørn Wold til å rase.

JussBuss og Jusshjelpa i Nord-Norge: Hjerterå kutt i rettshjelp

Regjeringens vil kutte kraftig i bevilgningene til de studentdrevne rettshjelpsorganisasjonene. Det er like hjerterått som det er uforståelig.

Forrige uke la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. Universitas-kommentator Knut Arne Oseid beskrev forslaget som «lunkent» overfor studentene, og viste særlig til treg bygging av studentboliger og såkalte «turbostipend». Regjeringens drakoniske kutt i studentdrevne rettshjelpsorganisasjoner, som denne avisen også omtalte, er imidlertid en langt større skandale.

Bakgrunn: Regjeringen vil kutte støtte til Jussbuss og JURK

Jussbuss kuttes med en fjerdedel. JURK, Jushjelpa i Nord-Norge med en tredjedel. Jussformidlingen i Bergen kuttes enda litt hardere, mens jushjelpa i Midt-Norge får budsjettet skåret i to og må kanskje legge ned. Disse fem studentrettshjelptiltakene behandler 19 200 saker hvert eneste år. Vi sloss på vegne av dem som ikke har råd til advokat, ofte samfunnets svakeste og mest hjelpetrengende. Om budsjettet blir stående, kan vi hjelpe langt færre.

Vi sloss på vegne av dem som ikke har råd til advokat, ofte samfunnets svakeste og mest hjelpetrengende.

Vi skulle ønske det ikke var behov for oss. Vårt høyeste ønske er en dag å kunne legge ned driften i visshet om at det offentlige tar ansvar gjennom å etablere en skikkelig ordning for fri rettshjelp. Men også det offentlige tilbudet kuttes dypt – etter regjeringens forslag blir for eksempel millioner av kroner borte fra et allerede skralt budsjett hos Kontoret for fri rettshjelp i Oslo.

Opposisjonen raser: Danner felles front mot regjeringens kuttforslag

Studentrettshjelptiltakene, sammen med organisasjoner som NOAS og Gatejuristen, som for øvrig også utsatt for lammende kutt i forslaget, forsøker altså å gjøre en forskjell på et samfunnsområde der staten har neglisjert sitt ansvar totalt. Og takken er altså store kutt.

Man blir stående igjen med et stort spørsmål: hva vil regjeringen egentlig at ressurssvake mennesker skal gjøre når de utsettes for lovbrudd eller møter urettmessige krav? Skal de bare betale fakturaer på penger de egentlig ikke skylder? Skal de bare gå gi avkall på sykepenger de har krav på?

Vekket Velferdstinget sympati: Økt studentstøtte til Jussbuss og JURK

Her må universitetene og de juridiske miljøene i Oslo, Bergen og Tromsø komme på banen. For hvis det ikke finnes organisasjoner som sikrer rettsikkerhet for de har minst – hvem bryr seg da om akademiske drøftelser av grunnlovens paragrafer? Det er på tide at fagmiljøene – og ja, det inkluderer studentene på fakultetene – tar kampen for institusjoner som gjør mye for jussfagets relevans og legitimitet.

For ordens skyld: Vebjørn Wold har tidligere jobbet som journalist i Universitas.