PSYKEDELIKASKEPTIKER: Mina Gerhardsen er skeptisk til Universitas' fremstilling av LSD-mikrodosering. Foto: Actis.
PSYKEDELIKASKEPTIKER: Mina Gerhardsen er skeptisk til Universitas' fremstilling av LSD-mikrodosering. Foto: Actis.

Trengs LSD for å takle hver­dags­livet?

Vi er bekymret for at rusmidler fremstilles som løsningen på helt vanlige problemer, som at livet i perioder er litt vanskelig eller at man har mye å gjøre.

Universitas proklamerer med noe som ligner begeistring at LSD nå inntar lesesalene på Universitetet i Oslo. Men noe er alvorlig galt dersom unge føler at de må ta psykedelika for å takle studiene eller få en mer givende hverdag.

Bakgrunn: LSD inntar lesesalene

I artikkelen «LSD inntar lesesalene» har Universitas intervjuet flere LSD-brukere som entusiastisk forteller om positive effekter. Motstemmer har ikke fått plass. Heller ikke faktainformasjon om risiko ved LSD-bruk er tatt med. En uinformert og skjev framstilling kan bidra til at noen tar rusvalg som kan skade.

Vi er bekymret for at rusmidler fremstilles som løsningen på helt vanlige problemer, som at livet i perioder er litt vanskelig eller at man har mye å gjøre. Noe er alvorlig galt dersom unge føler at de må ta psykedelika for å takle studiene eller få en mer givende hverdag. Rusmidler er ingen snarvei hverken til innsikt eller en bedre personlighet.

Kommentar: Selv for de mest rusliberale av oss blinker varsellampene når studenter tar LSD for å prestere bedre

Det fremstilles i artikkelen som om bruken av psykedelika er utbredt blant unge. Det er ikke tilfellet. Illegale rusmidler er svært lite utbredt i den norske befolkningen. Ifølge siste rapport fra FHI har under 1,5 prosent av nordmenn brukt LSD noen gang og kun 1 prosent hadde bruk LSD siste år. Ung.no skriver på sine sider at mindre enn 1 prosent av unge mellom 15 og 20 år har prøvd LDS noen gang.

Bruk av LSD og andre psykedeliske stoffer er heller ikke ufarlig, slik man kan få inntrykk av i denne artikkelen. Det finnes en rekke risikoer ved bruk, som «bad trips», psykose og flash backs. LSD er krevende å dosere, og det er derfor lett å få i seg for mye.

Husker du?: EmmaSofias studentlag vil friske opp psykedelika-debatten

Framstillingen av psykedelikabruk som helt uproblematisk er problematisk. Det går bra med de fleste, men noen går det ikke bra med. Vi vet ikke hvem som har den biologiske sårbarheten for for eksempel psykiske problemer. Det å bruke stoffer som påvirker hjernen er en risiko. Hjernen er viktig, og vi bør ta godt vare på den.