Foto: Skjalg Bøhmer Vold/NSO
Foto: Skjalg Bøhmer Vold/NSO

NSO: Naivt å tro at studenter ikke blir mobbet

Et forskningsprosjekt gjennomført av Universitet i Agder viser at nesten én av ti studenter har opplevd en form for mobbing på sitt studiested. Det er uholdbart og må få større oppmerksomhet, skriver Marianne Andenæs, leder i Norsk studentorganisasjon.

Mobbing slutter ikke i skolen. Det skjer på universiteter og høyskoler i hele landet, både mellom studenter og mellom ansatte og studenter. Det er naivt å tro noe annet!

Vi trenger en langt større bevisstgjøring rundt mobbing i høyere utdanning. Nå må alle, rektorer, undervisere, ansatte ved institusjonen og studentene løfte blikket og ta mobbing på alvor. Spør dere selv, er vi inkluderende? Har vi egentlig et godt læringsmiljø? Hva kan vi forbedre?

Bakgrunn: Forskningsprosjekt avdekker utbredt mobbing i høyere utdanning

I dagens lovverk er kravene som skal sikre studentene et godt læringsmiljø altfor vage. En styrking av lovverket er et viktig for å sikre at studenter ikke skal utsettes for diskriminering, trakassering, forskjellsbehandling, mobbing eller noen former for vold eller trusler. Retten til studentombud for alle studenter må lovfestet!

For å kunne forebygge, men ikke minst følge opp mobbing , må det være mulig som student å si fra om mobbing. Institusjonene må ha varslingssystemerer som gjør at studenter som opplever mobbing får øyeblikkelig bistand og at saker følges opp på riktig måte, på riktig sted. Det må være et trygt system, som sikrer at vern for studentene som varsler.

Mobbing i høyere utdanning kan ikke ignoreres. Politikerne må starte arbeidet med å styrke lovverket. Rektorene må sørge for at arbeidet med et inkluderende læringsmiljø settes på dagsorden. Og kjære medstudenter, inkluder hverandre og ta et felles ansvar for å si ifra om mobbing!

Kommentar: Det snakkes nesten aldri om mobbing i høyere utdanning