På barrikadene: Venstrealliansen har lenge vært uenig med høyresiden i at skolepenger er en god idé. Her prøver Venstrealliansen å gjøre studentene bevisst på hva forslaget om skolepenger innebærer. Arkivfoto fra 2009: Stéphane Lelarge
På barrikadene: Venstrealliansen har lenge vært uenig med høyresiden i at skolepenger er en god idé. Her prøver Venstrealliansen å gjøre studentene bevisst på hva forslaget om skolepenger innebærer. Arkivfoto fra 2009: Stéphane Lelarge

Venstre­al­li­ansen: Nei til skole­penger for alle studenter

Er det ikke på tide å innse hvilken berikelse internasjonale studenter er, spør Tobias Lund i Venstrealliansen ved Universitetet i Oslo.

Tobias Lund, Foto: Privat
Tobias Lund, Foto: Privat

I sitt leserbrev til Universitas 11. april skriver Blå liste sin 2. kandidat Pia. O. Danielsen om hvorfor hun mener at Norge skal innføre skolepenger for studenter utenfra EØS. Det mener Venstrealliansen er å ta høyere utdanning i feil retning.

Bakgrunn: Vi bør kreve skolepenger for studenter utenfor EØS

Danielsen spør om det ikke er på tide å innse at vi ikke nyttiggjør oss med kompetansen internasjonale studenter har. Er det ikke på tide å innse hvilken berikelse de er? Jeg har selv vært på utveksling ett år i England når jeg gikk på videregående. I sekken hadde jeg med meg oppfatninger og perspektiver på det norske samfunnet som jeg delte med mine nye engelske venner, men når året var omme var sannelig sekken tyngre enn når jeg kom. Jeg hadde lært meg engelsk flytende. Jeg hadde fått god innsikt i engelsk kultur, samfunnsliv og politikk. Jeg hadde fått meg venner. Internasjonale studenter er i seg selv en berikelse, og det uten det akademiske tatt i betrakting.

Blå Liste er tydeligvis også misfornøyd med at utdanning til internasjonale studenter i mange tilfeller kan betegnes som ren bistandspolitikk. Det er jo kjempebra at de anerkjenner internasjonal utviklings- og bistandspolitikk sitt viktigste redskap- utdanning. Det at Universitetet i Oslo er en åpen og gratis utdanninginstitusjon der alle har like muligheter for opptak uansett nasjonalitet bidrar til utvikling i de internasjonale studentene sine respektive land når de vender hjem igjen.

Gratis utdanning eller velferdsstaten forøvrig er noe vi fort tar for gitt her til lands. Til opplysning har hver norsk nittenåring i gjennomsnitt «kostet» samfunnet 2,2 millioner kroner i form av statsborgerskap i AS Norge ifølge skatteetaten. Det at vi i verdens rikeste land også bruker litt av midlene våre på å bidra til at internasjonale studenter, særlig fra det globale sør, får tilgang på gratis skolegang ser jeg på som en riktig og viktig solidarisk handling.

NSO: Skolepenger er et middel for isolasjonisme

Avgående rektor Ole Petter Ottersen skriver selv i sin blogg «Faktisk er vi helt avhengige av perspektivene fra det globale sør for å kunne ivareta det samfunnsoppdraget vi er pålagt».

Ja, for hvordan skal vi forstå oss på verdens problemer og løsninger om vi ikke får den innsikten fra de som har opplevd erfaringene på nært hold?

Resultatet av å innføre skolepenger for internasjonale studenter utenfor EØS er god, hvis Blå liste i realiteten ikke ønsker dem her. Da Sverige innførte studieavgift sank antall internasjonale søkere med 79 prosent.

HiOA-rektor Curt Rice: Advarer studenter mot å komme til Norge

Som vi EU-motstandere bruker å si- verden er større enn EU. Det er synd at Blå liste sin «solidaritet» med internasjonale studenter ikke når lengre enn ved EØS og Schengen sine grenser. For oss i Venstrealliansen spiller det ingen rolle om du er fra Sveits eller Swaziland. Så vil jeg gi Danielsen riktig i at vi studenter har for lite å rutte med. Det brukes helt klart for lite penger på studenter, men så hjelper det heller ikke at vi har en regjering som velger å gi 25 milliarder i skattekutt, hvorav Norge sine 50 rikeste mennesker har fått én milliard kroner til sammen.

I Venstrealliansen ønsker vi et mangfoldig universitet. Derfor sier vi også nei til skolepenger for alle studenter.

Fra arkivet: Høyres Studenterforbunds forslag om å innføre skolepenger har fått venstresiden på barrikadene