UiO gjør mye for oss med barn

Victoria Syslak

Jeg har i dag lest artikkelen «Mener UIO svikter studenter med barn» og synes fremstillingen gir et veldig negativt bilde av å være student med barn. Fremstillingen gir et ensidig bilde om at UIO ikke inkluderer foreldre og det er jeg ikke enig i. Jeg har selv vært student på juridisk fakultet siden 2011 og er mamma til to barn.

I artikkelen forteller en mor i artikkelen at det er en belastning å studere med barn og at familien teller ned til hun er ferdig. Det er slitsomt å ha små barn mens du studerer, men det er slitsomt å ha små barn. Men kravene som stilles til studenter er ikke noe høyere enn i arbeidslivet. Det skal mye søvnløshet til før du kan holde seg hjemme fra jobb med loven i hånd. Det er ingen som er påtvunget å studere i en såpass krevende periode i livet som småbarnsperioden er. Studier er selvvalgt og noe vi gjør for å utvikle oss, det er hverken obligatorisk eller nødvendig at alle tar en master.

Det å studere er vanvittig fleksibelt og spesielt på jussen som trekkes frem i artikkelen. Fire ganger i løpet av studiet møter vi på obligatorisk undervisning eller arbeidskrav på noen få timer. Er barna dine syke på obligatorisk undervisning, kan du få tilbud om nytt kurs i slutten av semesteret. Det er lagt opp til at alle skal komme seg gjennom innenfor rimelighetens grenser. De faglige kravene er de samme for oss som alle de andre og vi får bare leve med at livet er mer uforutsigbart.

Min familie har utrolig utbytte av min studenttilværelse. Jeg kan ta meg en uke fri i høstferien, sommerferiekabalen er ikke et tema og jeg kan fint ta meg fri til påskefrokost og Luciafeiring. Har barna mine en dårlig dag, kan jeg hente dem tidlig. Kanskje jeg må sitte litt ekstra på kvelden eller i helgene, men det gir min familie en vanvittig fleksibel hverdag. At mamma lever en kaotisk tilværelse rundt eksamen, er tross alt en smal pris å betale. Min venninne tok sitt første år på jussen med en liten baby uten fødselspermisjon. Hun reiste rundt i Europa og leste mens ungen sov. Jeg har aldri hørt henne gjøre noe annet enn å rose mulighetene jussen har gitt henne og hennes lille familie.

Kursundervisning er et viktig tilbud og helt nødvendig for å komme i mål til eksamen. Det er også sånn vi kommer i kontakt med andre studenter og som gjør at vi føler oss hjemme i et fagmiljø. Det er viktig at alle kan delta på kurs og den muligheten er godt lagt til rette i dag. Studenter med barn kan bytte kurs som ikke passer med tider for barnehage og SFO. Kursene er som oftest spredt over mange uker og kan tas på dag og kveldstid. Det er vår jobb å rydde plass til den undervisningen vi blir tilbudt. Selv har jeg opplevd mye sykdom og ikke kommet i mål til eksamen. Det er frustrerende og slitsomt, men det er en del av gamet. Vi som er foreldre må heller ikke glemme våre kjære medstudenter. Spør om noen vil dele sine notater eller holde av en plass til deg på kurset. Vi er alle i samme båt og vi kan (til tross for hva du kanskje har hørt) hjelpe hverandre.

Jussen har som jeg har nevnt flere særordninger for oss med barn. Jeg nyter også godt av å ha min egen faste plass hver dag, gjennom hvert semester. Fordi jeg har barn under 11 år kan jeg nyte denne retten i hele min studietid. Generelt for alle studenter med barn finnes SIO. De har leiligheter for familier, barnehager med eksamensgaranti og åpent på lørdager i eksamensperioden. Jeg mener UIO gjør mye for at studenter med barn skal lykkes med sine studier!

Ingenting er perfekt og ingen studier er uten utfordringer. Jeg synes det er fantastisk med engasjerte og kritiske studenter. Vi skal alltid holde universitetet i ørene og kreve at de hører oss og ser våre utfordringer. Å være mamma eller pappa under studier vil alltid være vår største unnskyldning og grunn til å feile. Men til syvende og sist kan vi kun lene oss på egen evne til å presse oss gjennom selv når alt jobber mot oss.

Kjære studentmamma eller studentpappa: Lykke til!