Det er godt å være student i Danmark

Det er mange gode grunner til at norske studenter trives i Danmark, skriver student Elise Waardal Nilsen.

Å studere i et annet land er supert dersom man ønsker å utfordre seg selv. Man lærer seg selv å kjenne når man blir plassert i et helt nytt og ukjent miljø. Av den grunn vil man ikke bare ha en faglig utvikling, men også utvikle seg på et personlig plan. De fleste utenlandsstudenter vil nok si at de har hatt en opplevelse for livet. Her er noen av fordelene ved å studere i Danmark.

Sykkelforholdene i Danmark er fantastiske. Å gå til innkjøp av en sykkel i Danmark er en av de første tingene man må gjøre etter å ha funnet et sted å bo. Den andre er å lese gjennom sykkelreglene i Danmark. Dersom man bryter sykkelreglene kan budsjettet ditt allerede være sprengt etter den første uken. En bot på 700 danske kroner svir godt i en studentlommebok, i hvert fall når det enkelt kunne vært unngått. Noen av reglene tenker man ikke normalt over – som å løfte føttene av pedalene for å unngå en vannpytt. Hvis man leser gjennom reglene kan man enkelt unngå å gå i fellene. Sett bort fra reglene, så finnes det nesten bare positive ting med sykling i Danmark. Man sparer fort noen hundrelapper i måneden ved å bruke sykkel i stedet for kollektiv transport. Det flate terrenget og det fine været gjør at det på sommerdager er fantastisk å dra på dagsturer sammen med venner.

Det finnes mange jobbmuligheter for norske studenter i Danmark. Dette er fordi mange bedrifter i Danmark trenger ansatte som har norskspråklig kompetanse og en oversikt over det norske markedet. Ettersom jeg studerer markedsføringsøkonomi var min viten om det norske markedet essensielt for å finne en praksisplass. Som en del av utdannelsesforløpet mitt ved VIA UC, er det obligatorisk med et semester som praktikant for å tilegne seg praktisk kunnskap. Man kan velge mellom å fullføre praksisen i Danmark, eller i et annet land. Dette gir mulighet for mer reising og muligheten til å oppleve enda mer! På grunn av den store etterspørselen etter nordmenn fikk samtlige nordmenn tilbud om praksisplass. @tingo:Trendhim var et av firmaene som kontaktet meg direkte for å tilby meg en praksisplass hos dem. De var interessert i mine kunnskaper om det norske markedet og ønsket meg velkommen som en del av teamet deres. Dette ble en helt ny opplevelse for meg – det har vært kjempegøy å få innsikt i arbeidslivskulturen i Danmark. I tillegg har jeg lært meg noen danske gloser, så nå går kommunikasjonen veldig enkelt sammenliknet med helt i begynnelsen. Det har vært både lærerikt og interessant å få se det norske markedet gjennom «danske briller».

Konklusjon: Det er godt å være student i Danmark!