Olje og gass er en uansvarlig bærebjelke

Kjære alle norske partier. Som dere er klar over: nå er det snart valg og tid for deres landsmøter. Jeg vil gi dere en oppfordring: fokuser på fremtiden! Deres avgjørelser og stemmeskilt på landsmøtene har en enorm makt.

Vi står overfor enorme samfunnsomveltninger. De skjer ikke i morgen, men i dag. Tiden vi lever i tvinger oss til å anerkjenne dette. Det er på tide at vi tar tak før det er for sent. Høyre og Arbeiderpartiet, dere vil krangle om hvem som stod ansvarlig da arbeidsplassene forsvant fra Vestlandet. Resten vil presse hverandre opp i hjørner, og opposisjonen vil spørre «hvor var dere da X skjedde?».

Tenk om 240 000 norske studenter stemte for samme parti.

Alt dette er politikk. Men ikke la retorikk overstyre politikken. Akkurat nå skal vi møte fremtiden, og vi, studentene er de som er rustet til dette. Så, kjære partier, i valgkampen: fokuser på høyere utdanning. Jeg forstår det er enklere å selge budskapet deres om de små barna – en trygg barndom, barnehage og skolepolitikk, men ikke glem de voksne barna deres. De som skal ta over din kontorstol.

Dersom Norge ønsker å være en kunnskapsnasjon må vi ta norske studenter alvorlig. Og vi må stille høye krav til universitetene og høgskolene våre slik at deres uteksaminerte kandidater kan ta over stafettpinnen. Hele vår økonomi bæres nå av en primærnæring som ansetter kun et fåtall prosent av befolkningen. Og det gir velferd til oss alle. Men vår livskvalitet kan ikke være avhengig av én sektor. Da er vi dømt til å feile.

Per 2015 hadde 415 av 428 kommuner i Norge arbeidsplasser tilknyttet petroleum. At en så utsatt bransje som olje og gass skal være bærebjelken for 5 millioner mennesker er uansvarlig. Tiden er inne for at Partiene må tørre å ta et standpunkt og diversifisere økonomien vår. Vi skal tross alt leve her og vi skal tross alt redde klima og følge forpliktelsene fra Paris-avtalen.

Da sier jeg, kjære partier: bruk denne valgkampen godt. La den handle om våre nye bærebjelker: de skarpe hodene som studerer og forsker ved norske utdannelsesinstitusjoner. Vi må innse at oljealderen er døende. Olje er det, ikke la oss bli fossiler. Appeller til norske studenter i valgkampen. Ta de tillitsvalgte seriøst og lytt til sektoren, politikere. Det er veien til god oppslutning. Tenk om 240 000 norske studenter stemte for samme parti.