Massiv motstand mot SiO

Vi kan ikke nå fjerne en sentral kunstgressbane uten å erstatte den med minst en ny.

Oslo og studentene trenger flere studentboliger, og vi i Nordre Aker trenger idrettsanlegg og flere fotballbaner. Det er svært uheldig at det ene gode formålet ødelegger for det andre. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) svekker nå idrettsmulighetene, og dermed også studentvelferden. Bydel Nordre Aker har en stor frivillig idrettsaktivitet som mangler idrettsanlegg og kjemper om ledige tider. Både Oslostudentenes idrettsklubb (OSI) og Bydel Nordre Aker har protestert kraftig mot bygging av studentbyggene på kunstgressbanen ved Domus Athletica fordi SiO ikke har planlagt en erstatningsbane i nærheten.

Bydelsutvalget har foreslått Gaustadbekkdalen som et mulig sted for ny kunstgressbane, og det er sikkert andre mulige arealer opp mot Gaustad og Sognsvann. Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler heller ikke planforslaget uten at dagens kunstgressbanen erstattes med en ny. Bymiljøetaten, Norges Studentidrettsforbund og Bedriftsidrettslaget ved UiO støtter kravet om en erstatningsbane. OSI har nylig påpekt at dagens drift av kunstgressbanen strider med bestemmelser for tilskudd til idrettsanlegg. Motstanden mot planforslaget fra SiO er altså massiv.

Bystyret må derfor gjøre et vanskelig valg mellom to gode formål for byen. Vi mener at idrettens og bydelens interesser her må tas mest hensyn til! Det blir bare viktigere og viktigere med gode idrettsanlegg hos oss ettersom flere store utbyggingsprosjekter blir realisert rundt i bydelen. Mange nye boliger med tusenvis av beboere vil trenge nok friarealer og idrettsanlegg. Derfor er det bra at byrådet har satset så sterkt på vedlikehold av kunstgressbaner og bygging av nye. I tillegg er det blitt bygget nye flerbrukshaller på Kjelsås og Grefsen skoler, og det skal bygges ny idrettshall på Korsvoll etter mange års kamp fra idrettslaget. Nå ventes det visstnok bare på en bestilling fra byrådet for at Kultur- og idrettsbygg kan starte planarbeidet. Da kan vi ikke nå fjerne en sentral kunstgressbane uten å erstatte den med minst en ny.

SiO bør kunne lage et planforslag som både gir nok studentboliger og en fullverdig kunstgressbane. Da vil de også ivareta velferdsoppdraget de har for studentene i Oslo. På saksinnsynet til PBE foreslår SiO nå to mindre erstatningsarealer som kan flyttes sammen til en stor bane ved at plassering og volum av byggene endres. Kanskje kan det gi en løsning som vi kan akseptere. Det vil både gi økt studentvelferd og opprettholde idrettsarealet i bydelen.  Vi trenger flere, ikke færre, gode idrettsanlegg i Nordre Aker.