Bevar kunstgressbanen ved Domus Athletica

Oslo er byen med desidert dårligst anleggskapasitet i hele Norge. Hver eneste kunstgressbane og idrettshall er så verdifull at vi må gi disse arealene et ekstra sikkerhetsnett så de ikke taper i kampen om knappe arealer. Det var nettopp Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) sine planer om å bygge boliger på kunstgressbanen ved Domus Athletica som var bakgrunnen for at jeg fremmet forslag i siste kommuneplan om at idrettsanlegg skal erstattes dersom de må bygges ned, men at anleggene primært skal bestå der de er i dag.

Bystyret fattet et enstemmig og meget klart vedtak som skulle sikre at ingen skal miste tilgang til idrettsanlegget sitt. Så klart var vedtaket at også rekkefølgen var sikret ved at et nytt anlegg måtte stå klart før idretten flytter ut av det gamle anlegget. Behandlingen av kommuneplanen «Oslo mot 2030» skjedde midt i valgkampen, og Arbeiderpartiets Abdullah Alsabeegh var høyt ute på banen og støttet studentidretten. Det er jeg glad for, og jeg håper at Ap står ved sitt løfte også nå når valgkampen er over.

Nedbygging vil gi økt press på kommunens anlegg og dårligere vilkår for studentene

Fremskrittspartiet kommer helt klart til å si nei til å bygge studentboliger på kunstgressbanen. En nedbygging av banen vil gi økt press på kommunens anlegg og dårligere vilkår for studentene, som således ville måtte kjempe om treningstider på de kommunale anleggene. Vi anser det som nærmest umulig å erstatte en 11-bane med en bane av tilsvarende størrelse med den arealknappheten vi har i Oslo. I stedet for å forsøke å bygge ned gode idrettsarealer, vil jeg oppfordre SiO til å få reparert varmekablene til banen og sørge for vinterdrift slik at studentene får optimale idrettslige tilbud.