SiO-styreleder om nedleggelse av fotballbane: «Alle kan ikke vinne hver gang»

«Det er ingen automatikk i at særinteresser blant studentgrupper skal få viljen sin i alle saker», skriver styreleder i SiO, Gabrielle Legrand Gjerdset

Jeg vil begynne med å være klar på én ting: SiO kan alltid bli bedre. Tilbakemeldinger fra studentene, og debatt om våre tilbud, hjelper oss med å utvikle SiO. Studentene, og deres forventninger, er i stadig endring, det må våre tilbud tilpasse seg. SiO skal skape en bedre hverdag for alle studenter, da må vi være tilgjengelige og attraktive.

Bakgrunn: OSI i banestrid med SiO

Over 10 000 studenter bor i en SiO-bolig, og etterspørselen har aldri vært høyere. 6700 stod i kø i august. Samtidig som vi bygger stadig flere studentboliger, 3000 nye enheter innen 2021, må tilbudet til de som alt bor i boligene forbedres. En SiO-bolig skal være mer enn en seng å sove i, det skal være et sted der man trives. Studentboligen må være et hjem. Vi har satt i gang et arbeid for å gjøre det enda bedre å bo i studentboligene til SiO. Vi skal være en profesjonell, men også studenttilpasset utleier. Strengere krav til service, respekt for privatliv og mer individuell tilpasning, sammen med arbeid for å øke trivselen i fellesområdene er viktige stikkord fremover.

Kommentar: Rødt kort til Velferdstinget

Men å nærmest erklære samskipnadsmodellen død, slik Universitas gjør i forrige ukes leder, er å ta hardt i. I Oslo bor det 65 000 studenter som er tilknyttet SiO. Det er mange studenter, med ulike interesser og behov som skal dekkes. Det er ingen automatikk i at særinteresser blant studentgrupper skal få viljen sin i alle saker. SiOs formål er å tjene studentene. Det er ulike hensyn som skal vektes, og alle kan ikke vinne hver gang. Tusenvis av studenter benytter hver dag SiO-tilbud innen helse, trening, mat og drikke, barnehage og bolig, for å nevne noe. Tilbud som hadde vært langt dyrere og mindre tilgjengelige uten en samskipnad. At vi har en billig, lavterskel helsetjeneste, med gratis psykolog, er for eksempel mulig fordi andre deler av SiO kan subsidiere dette.

Får uventet hjelp: Velferdstingsrepresentant vil gjennopta fotballbanesaken

Å forvalte verdiene på en god og langsiktig måte er vårt ansvar som studentvalgte styrerepresentanter. I tillegg til å levere et best mulig tilbud i dag skal vi også legge grunnlaget for at en stadig økende studentmasse skal ha et studentvelferdstilbud i fremtiden. Tilbudet vi har i dag er mulig fordi studenter siden 1939 har bygget, endret og tilpasset samskipnaden etter den skiftende studentmassens behov.

SiO er til for studentene. Og SiO er studentstyrt. Vi som er valgte av studentene har tett dialog med studentenes demokratiske organ, Velferdstinget. Det er bra at studentene stiller krav til kvaliteten på tjenestene samskipnaden tilbyr – i studentavisa, gjennom demokratiske kanaler og i fokusgrupper og undersøkelser. Dette er innspill som lyttes til og som brukes som grunnlag for beslutninger. Vi jobber hele tiden med å innrette SiO for framtida, og i det arbeidet er studentenes tilbakemeldinger helt avgjørende.