Team Stølen: Gro Bjørnerud Mo og Svein Stølen. Arkivfoto: Adrian Nielsen
Team Stølen: Gro Bjørnerud Mo og Svein Stølen. Arkivfoto: Adrian Nielsen

Nok er nok – gi oss automatisk begrunnelse!

Tiden er inne for automatisk begrunnelse, mener leder av Studentparlamentet ved UiO, Hans Christian Paulsen.

Prorektorkandidat i rektorvalgkampen fra team Stølen og Mo, Gro Bjørnerud Mo, skriver i Uniforum 16. februar at automatisk begrunnelse på eksamen må evalueres ytterligere før det kan innføres. Jeg mener derimot at vi allerede har mer enn nok erfaringer med automatisk begrunnelse til å kunne innføre det nå. Studentene har ønsket seg automatisk begrunnelse i en evighet, og UiO har snart evaluert det i et tiår. Hvis det noen gang skal bli automatisk begrunnelse på eksamen så må noen si klart og tydelig at de vil innføre det, og det har rektorkandidat Hans Petter Graver gjort.

Bjørnerud Mo skriver at studentparlamentet i september fattet et vedtak om at vi ønsker oss automatisk begrunnelse, og at det vedtaket har preget debatten i rektorvalget i det siste. Vårt krav om automatisk begrunnelse er ikke en ny sak, men derimot et krav vi har hatt i vår handlingsplan siden 2012. Det viser hvor viktig det er for studentene, og det er grunnen for at vi tar det opp igjen og igjen.

Allerede i 2010 var automatisk begrunnelse oppe i UiOs utdanningskomité. Studentrepresentant i komitéen, Kim Kantardjiev, sa noe som fortsatt treffer spikeren på hodet: «Jeg tror mange av de vitenskapelige ansatte ikke skjønner verdien dette har for studentene, og bare ser mer arbeid for seg selv.»

Bakgrunn: Krever at karaktersettingen begrunnes

Argumentene fra ledelsen den gang var at det var feil sted å sette inn innsatsen for bedre læring, og at det burde evalueres skikkelig. Det er som å høre den nåværende ledelsen, og det er det samme Bjørnerud Mo skriver i Uniforum.

Tone Vold-Johansen, administrativ studieleder ved SV-fakultetet, skrev i høst at både studentene og sensorene var positive i etterkant av prøveprosjektet i 2010 (Universitas 23.11.2016). I tillegg har vi sett at ordningen med automatisk begrunnelse på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning gjør at alle involverte sparer tid.

Det må være mulig å heve kvaliteten på undervisningen, samtidig som vi sikrer alles studenter begrunnelse og tilbakemelding. Jeg er overbevist om at hvis alle studenter får skikkelig begrunnelse vil det også gjøre studiekvaliteten bedre.

Den vanlige responsen på kravet om automatisk begrunnelse er å sende det i en evig runddans av evalueringer. Derfor er team Gravers tydelige standpunkt forfriskende. På et eller annet tidspunkt må man bare bestemme seg for å gjennomføre dette. Etter flere runder med evalueringer mener jeg at det ikke er for mye forlangt at tiden er inne. Nok er faktisk nok, vi vil ha automatisk begrunnelse på eksamen nå.