Menings­løst niqab-forbud

Leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Hans Christian Paulsen, er totalt uenig med Frps forslag om niqab-forbud.

Bente Thorsen og Lill Harriet Sandaune, stortingsrepresentanter for Frp, skrev i Universitas 18. januar at de ønsker et forbud mot «islamistplagget» niqab i høyere utdanning. Ifølge dem er god kommunikasjon i undervisningen umulig hvis ansiktet er tildekket. I tillegg mener de at niqab hindrer god integrering. Slik jeg ser det varierer spørsmålet om niqab påvirker undervisningen fra fagmiljø til fagmiljø, det er derfor meningsløst med et forbud som gjelder alle utdanninger. Jeg tror også at forbudet vil skade integreringen av minoritetskvinner istedenfor å gjøre den bedre.

Les også: –⁠ Alle vet at Frp er imot niqab

Jeg ser ikke problemet med at en medstudent bruker niqab

Frem til nå har hvert enkelt fagmiljø selv bestemt om de vil tillate niqab i undervisningen. Det balanserer behovet for utildekkede ansikter i noen utdanninger, samtidig som det ivaretar at så mange som mulig har tilgang til høyere utdanning. Det burde bevares. I en forelesning eller i en seminargruppe ser jeg ikke problemet med at en medstudent bruker niqab, det er trist hvis Thorsen og Sandaune får gjennomslag for en lovendring som forbyr dekkende ansiktsplagg.

Høyere utdanning er en viktig del av integreringen av minoritetsgrupper i det norske samfunnet, tilgangen til utdanning bør derfor holdes så åpen som mulig. Forslaget gjør det vanskeligere for en gruppe å ta høyere utdanning, og jeg tror det vil virke negativt på integreringen av niqab-brukere. Det er mye viktigere at alle har tilgang til høyere utdanning enn å sikre det meningsløse prinsippet om åpen kommunikasjon. Ønsket om å forby niqab overalt på høyere utdanningsinstitusjoner er vanskelig å forstå, og vil først og fremst ha negative konsekvenser.