STERKT UENIG: – Den største feilen til Christian Anton Smedshaug er å glemme at høyere utdanning er en investering, mener Marianne Andenæs.
STERKT UENIG: – Den største feilen til Christian Anton Smedshaug er å glemme at høyere utdanning er en investering, mener Marianne Andenæs.

Skolepenger er et middel for isolasjonisme

Vi håper Senterpartiets landsmøte stemmer ned programkomiteens forslag om stenge verden ute med en betalingsmur, skriver NSO-leder Marianne Andenæs.

«Fordi alle andre gjør det» – et argument som er så dårlig at det er blitt en klisjé, men likevel hovedargumentet Senterpartiets Christian Anton Smedshaug slår i bordet med for å innføre skolepenger for internasjonale studenter.

Smedshaug har klart å overbevise seg selv om at man «tar vare på gratisprinsippet ved å hindre overbelastning av systemet». Enten er man for gratisprinsippet, eller så er man imot. Å ville bevare gratisprinsippet, og samtidig ta til orde for skolepenger for studenter utenfor EØS, er en selvmotsigelse. Og for øvrig; samtlige europeiske land som hadde skolepenger for internasjonale studenter før 2006, har i dag skolepenger for alle studenter.

Bakgrunn: Innfør studieavgift for utenlandsstudenter

Smedshaug bruker også et helt feil tall i argumentasjonen sin. Han hevder at 25 000 internasjonale studenter koster nær 5 milliarder kroner; penger som Norge kan «spare». Men i virkeligheten er det under 10 000 studenter som ikke er fra et EØS-land, og dermed omfattes av forslaget. Dessuten inngår mange studenter i utvekslingsprogrammer, eller bor i Norge av helt andre årsaker. Smedshaug glemmer også de administrative kostnadene det hadde medført å kreve inn skolepenger fra disse studentene. Dette koster mer enn det smaker.

Men den største feilen til Smedshaug er å glemme at høyere utdanning er en investering. Norge bruker penger på utdanning fordi det er verdifullt for samfunnet. Ellers hadde utdanningen på alle nivåer krevd egenbetaling. En utdannet befolkning skaper ikke bare store økonomiske verdier for samfunnet; med de internasjonale studentene får vi i tillegg nye perspektiver og bånd til andre nasjoner og kulturer.

Da Sverige innførte studieavgift sank antall internasjonale søkere med 79 prosent. Med denne lærdommen kan Norge heldigvis velge å ikke gjøre samme feilen. Vi skal bli en enda større kunnskapsnasjon. Da er vi er avhengig av nytenking og ulike perspektiver. Derfor håper vi at Senterpartiets landsmøte stemmer ned programkomiteens og Smedhaugs forslag om stenge verden ute med en betalingsmur.