En samlet studentbevegelse

«Uansett hvem som kjører statsrådbilene neste år: De må kjenne studentbevegelsen», skriver lederkandidat til NSO, nåværende nestleder i NSOs arbeidsutvalg, Pål Adrian Ryen.

Uansett hvem som kjører statsrådbilene neste år: De må kjenne studentbevegelsen. Hver og en av dem må kjenne til Norsk studentorganisasjon (NSO) og hva som er viktig for studentene.

Studentbevegelsen har de senere årene opplevd gjennomslag av historisk art. Det kommer til syne blant annet gjennom den store økningen av tilskudd til studentboliger. Bare i 2017 er det bevilget penger til bygging av 2500 nye studentboliger, og det er også året vi får merke opptrappingen til 11 måneders studiestøtte.

Det er flere årsaker til at studentene får gjennomslag. Som organisasjon har NSO klart å stå samlet på tvers av politiske og geografiske skillelinjer. Vi har formidlet vårt budskap på en måte som har overbevist mange til å stille seg bak studentbevegelsens prioriteringer.

Er det nok med 3000 studentboliger i året når studenttallet øker med om lag det tredobbelte?»

Selv om #studentkravet (3000 studentboliger og studiestøtte på 1,5 G fordelt over 11 måneder) ikke er nådd, og det vil nok ta noen år til før vi er der, er vi nødt til å være i forkant. For er det nok med 3000 studentboliger i året når studenttallet øker med om lag det tredobbelte?

Slik jeg opplever NSO så jobbes det målbevisst og systematisk med å påvirke politikere og beslutningstakere i alle ledd. Det er et langsiktig arbeid som har resultert i valgprogrammer som er full av god politikk for studentene. Ikke bare takket være NSO, men også takket være den jobben våre medlemslag har gjort på lokalt og regionalt nivå. Dette legger et godt grunnlag for de kommende årene.

I det kommende stortingsvalget vil det være et trangt nåløye for å få oppmerksomhet både fra politikere, media og samfunnet. Dette gjør at vi må være enda mer på i alle ledd av organisasjonen, vi må jobbe sammen for å finne de gode sakene, slik at vi får satt norsk høyere utdanning på dagsorden.

Under stortingsvalget til høsten må vi løfte de store og små sakene rundt om i student-Norge. Det være seg suksesser, kjedelige hendelser eller kontroversielle temaer. Sammen setter vi dagsorden og sørger for at studentene blir vinnerne både i det kommende stortingsvalget og stortingsperioden.

Nå som det tilsynelatende ser ut til at fusjonene i sektoren begynner å sette seg, vil vi møte nye utfordringer. Universiteter og høyskoler har flere studiesteder spredt over større avstander. Disse vil ha forskjellige utfordringer, og noen ganger motstridende behov. Vi må alle trekke i samme retning, kjempe for det som er best for oss alle. Vi må tørre å ta de debattene, slik at alles behov, ønsker og visjoner kommer opp i dagens lys og vi fortsetter den reisen vi er i gang med. En samlet studentbevegelse med plass til alle.