Foto: Privat
Foto: Privat

Det enkle er ikke det beste

Styret ved Institutt for statsvitenskap (ISV) foreslo torsdag 19. januar å legge ned masterprogrammet Peace and Conflict Studies (PECOS). PECOS er et populært, tverrfaglig og engelskspråklig studium, og har de siste fem årene har hatt mellom 650 og 850 søkere til 20 plasser. Til sammenligning hadde masterprogrammet i statsvitenskap i fjor 516 søkere til 110 plasser.

PECOS er en av få muligheter på verdensbasis til å studere fred- og konfliktstudier på masternivå uten å måtte betale en formue. Den høye andelen internasjonale studenter bidrar til et unikt mangfold og inspirerende fagmiljø. PRIO, Oslosenteret og Nobellinstituttet er blant de internasjonalt ledende aktørene innen fredsforskning, som gjør UiO spesielt godt egnet for en slik master. Ikke bare tiltrekker PECOS seg et stort antall søkere fra hele verden, det er også ISVs eneste tilbud til internasjonale studenter på masternivå.

En nedleggelse uten å vurdere alternative løsninger er i beste fall uprofesjonelt, og i verste fall uansvarlig.

ISV begrunner nedleggelsen av PECOS med kutt i budsjettet. Prosessen frem mot forslaget om nedleggelse fremstår forhastet og lite transparent. Så sent som i november ble det gjort omfattende endringer i masterprogrammets faglige innhold. Instituttet kan umulig ha foretatt en grundig vurdering av alternative sparetiltak og finansieringsmåter på disse to månedene. En nedleggelse uten å vurdere alternative løsninger er i beste fall uprofesjonelt, og i verste fall uansvarlig.

UiOs langtidsmål, formulert i Strategi 2020, er at UiO skal bli et internasjonalt toppuniversitet. For å nå dette målet vektlegger Universitetet viktigheten av økt internasjonalisering og mer tverrfaglighet. Få masterprogrammer ved UiO oppfyller dette på samme måte som PECOS. ISVs forslag om å legge ned PECOS står dermed i direkte kontrast til Universitetets uttalte mål.

Dersom ISV legger ned sitt eneste tilbud til internasjonale masterstudenter, mister UiO et internasjonalt anerkjent masterprogram. Fagmiljøet for fredsforskning i Oslo mister en kilde til nysgjerrighet, nytenkning og rekruttering. Studentene mister muligheten til å kunne fordype seg i en viktig og aktuell tematikk i et internasjonalt og mangfoldig studiemiljø.

ISV har ikke råd til enkle og dårlige løsninger. Å legge ned PECOS er en altfor høy pris å betale for et begrenset sparetiltak. Det enkle er ikke det beste når ISV vil kutte både internasjonal anerkjennelse og unik tverrfaglig kompetanse.