Forby islamistplagget Niqab

Frp vil ha rask innføring av lovforbud mot niqab i undervisningen. Frp har flere ganger foreslått å innføre et lovforbud mot heldekkende plagg i det offentlige rom. Dette er 3 av 4 enige med oss i, viser en fersk meningsmåling fra Ipsos. For Frp er det en selvfølge at man skal vise ansiktet på skolene og på de høyere utdanningsinstitusjonene. God kommunikasjon i undervisningssammenheng er en forutsetning både for god læring og for godt klassemiljø. Å kommunisere godt uten å se hverandres ansikter er umulig.

Regjeringen jobber nå med å utarbeide et regelverk for å hindre bruk av heldekkende plagg på utdanningsinstitusjoner. Dette har Frp jobbet for i mange år, og vi er glade for at det nå omsider skjer noe på området, og vi har forventninger om at arbeidet med dette går raskt.

Bruk av niqab signaliserer at man tar avstand til det norske samfunnet, det står i veien for integrering og skaper et uheldig og kunstig skille mellom kjønnene. Kjønnssegregering er forkastelig, og godtar vi som storsamfunn det sørger vi for at liberale krefter blant innvandrerbefolkningen får det stadig vanskeligere. Forbud mot islamistplagget niqab er et viktig verdispørsmål, som det haster med å få innført.

FrP vil understreke den signaleffekten et slikt forbud gir. For det første gir det et klart signal om at ytterliggående islamisme ikke godtas i Norge. For det andre viser det at Norge er et samfunn der åpenhet og likestilling mellom kjønnene er grunnleggende verdier. For oss som Fremskrittsparti-kvinner er dette særlig viktig å få frem.