– Forholdene på bibliotekene er blitt verre

Biblioteksleder Kongshavn hevder at «dette er et bibliotek og ikke en lesesal». Det er en lek med ord.

Kongshavn hevder at «dette er et bibliotek og ikke en lesesal». Det er en lek med ord.

En takk til journalist Gard Oterholm for hans artikkel om støy på lesesalene i Georg Sverdrups hus. Forholdene er blitt verre og ansvaret ligger hos biblioteksleder Kongshavn som ble intervjuet. Tidligere var det et oppslag ved inngangen der det ble presisert at brukere ikke måtte spise, bruke mobilen eller prate med sidemannen mens de satt på sin lesesalsplass. Dersom noen likevel gjorde dette, kunne en plaget nabo vise til denne plakaten.

Før sommerferien ble denne plakaten erstattet med en ny der det står «Vis hensyn til de som leser og studerer rundt deg». Hva det vil si å vise hensyn blir da opp til hver enkelt å vurdere. Dersom en ber en nabo om å gå ut for å spise frokosten eller lunsjen, har en ikke lenger noe oppslag å vise til, og kan oppleve å bli involvert i en ubehagelig samtale.

Kongshavn hevder at «dette er et bibliotek og ikke en lesesal». Det er en lek med ord. Enhver som går inn i HumSam-biblioteket vil se at det der er flere lesesaler i et bibliotek, og at det normalt sitter flere hundre studenter der som forsøker å konsentrere seg om å tilegne seg pensum. Dessuten sier Kongshavn at «ut ifra de rapportene jeg har fått og undersøkelsene vi har gjort, hvor vi blant annet har intervjuet brukere av biblioteket, er de fleste fornøyde med arbeidsplassen på Georg Sverdrups hus». De intervjuene bør dokumenteres. Jeg nekter å tro at Kongshavn har spurt om de synes det er OK at folk spiser, snakker med sidemannen eller har høretelefonene høyt på. Intervjuene journalisten i Universitas gjorde konkluderer med at de aller fleste syntes dette ikke er OK.

Studentene skal lære å tilegne seg tungt teoretisk stoff gjennom konsentrert lesning. Lesesalene på UB skal skape rammebetingelser for slik læring. Dersom ledelsen trekker seg unna den plikten, gjør de ikke den jobben universitetet og det store flertallet av seriøse studenter forventer av dem.

Tidligere hadde lederne av HumSam bibliotekene ofte solid forskererfaring. I dag trenger jurister og BI-folk inn også her. Resultatet blir deretter.