Arkivfoto: Hanna Hjardar
Arkivfoto: Hanna Hjardar

Få på plass en engelsk bachelor

Kjære rektor. Du skal ha mye av æren for at UiO nesten kan kalle seg et ledende europeisk universitet. Du demonstrerte sammen med oss da regjeringen ville innføre skolepenger for internasjonale studenter, du var en av studentbevegelsens viktigste støttespillere da vi fikk til «Students at risk»-ordningen, og du har gjennom akademisk dugnad vist vei i integreringen av flyktninger med høyere utdannelse. Men UiO mangler et bachelorprogram på engelsk, og jeg håper at du i ditt siste år som rektor vil ta første steg mot nettopp det.

Du har selv sagt at det bare finnes ett akademi: det globale

UiO bør være universitetet som gjøre det mulig for internasjonale studenter som vil komme hit og ta bachelorgraden sin. Uavhengig om det er Students at risk-studenter, som er drevet hit av politisk forfølgelse, eller et ønske om å studere ved Norges eldste og beste universitet. Muligheten for internasjonale studenter til å ta en bachelorgrad på engelsk ved UiO bør være på plass.

Til tross for resultatene i en viss folkeavstemning og et visst presidentvalg, er jeg overbevist om at vi beveger oss mot en verden der høyere utdanning går på tvers av landegrenser. Du har selv sagt at det bare finnes ett akademi: det globale. Jeg håper at bachelorgrad på engelsk settes som et konkret tiltak i årsplanen til UiO, og at dere sender et tydelig signal til resten av universitetet om at ledelsen på UiO ønsker seg det.

Forhåpentligvis fører det til at fagmiljøene, før de oppretter nye bachelorprogrammer, tenker gjennom om graden like gjerne kan gå på engelsk.