SAI oppklarer feil i Universitas-artikkel

Ingen studenter tvinges til å utsette innleveringen av masteroppgaven med ett år.

Universitas sin utgave 27. oktober inneholder en artikkel om at masterstudenter ved Sosialantropologisk institutt (SAI) ikke får permisjon for å jobbe som praktikant. I artikkelen er det flere uklarheter som SAI ser seg nødt til å oppklare.

Universitas skriver: «Studenter med praksisplass ved Sosialantropologisk institutt får masteroppgaven sin registrert som «ikke levert til normert tid». Dette er ikke korrekt.

Dette er saken: Masterstudenter straffes for praktikantopphold

Som vi opplyste i epost til journalisten 21. oktober, er det tvert om ikke oppført på vitnemålet om man har fullført på normert tid eller brukt lenger tid.

Permisjon fra studieprogrammet gjelder studieretten til programmet, og registreres heller ikke på vitnemålet når graden er fullført. En programstudent kan beholde studieretten ved forsinkelser dersom det er avlagt et minimum antall studiepoeng etter gitt tid, som angitt i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Oslo, §7.3, punkt 3.

Vårt masterløp er slik at emner gis enten høst eller vår. Dersom man går glipp av ett semester, vil man ikke kunne følge det anbefalte løpet før året etter, fordi de emnene man gikk glipp av, ikke tilbys i begge semestre, og enkelte utgjør forkunnskapskrav for emner senere i studieløpet. Enkelte emner har også krav om obligatorisk deltakelse. Ingen studenter tvinges til å utsette innleveringen av masteroppgaven med ett år. Hvis man ser at man ikke rekker å levere innen normert tid, kan man få innvilget utvidet studierett i henhold til forskriftene. Uavhengig av årsak til forsinkelse kan det innvilges utvidet studierett i inntil to aktive semestre til ett år utover de normerte to årene. Et semesters innvilget permisjon vil kunne forskyve antall semestre og man kan utvide studieretten tilsvarende.

Ved søknad om en stipendiatstilling vil det ikke telle positivt hvis man har brukt lang tid på mastergraden uten å ha gjort noe annet relevant. Dersom man har brukt ett eller to semester lenger enn normert tid fordi man har lært seg et språk før feltarbeid, eller som en av disse studentene har gjort; vært praktikant ved en ambassade, er det ikke grunnlag for å si at dette vil telle negativt. Det kan tvert imot tale til kandidatens fordel at han/hun har opparbeidet seg kompetanse som de mener er relevant for videre karriere. Dette ble også opplyst til journalisten.

Med tanke på arbeidslivet vil praktikantoppholdet kun fremkomme på studentens CV, og de fleste arbeidsgivere vil nok anse slik relevant praksis i løpet av studiene som positivt.

Vi synes det er flott at studentene våre er engasjert i arbeidslivsrelevans og oppsøker relevant praksis. Vil vil derfor oppfordre studenter til å ta kontakt med oss hvis de lurer på noe rundt permisjoner og videre karriereløp.