UiO har et omfattende studietilbud på engelsk

Vi ønsker en internasjonal og inkluderende campus og et mangfold av perspektiver.

Vi setter stor pris på SAIHs engasjement for inkludering av utenlandske ansatte og studenter ved UiO, og for deres støtte til vår akademiske dugnad. I Universitas 20. oktober argumenterer lokallagsleder i SAIH Blindern, Maja Fjellvær Thompson, for at UiO, i forlengelsen av vårt engasjement for akademisk inkludering, må innføre en engelskspråklig bachelorgrad. Dette er et godt innspill til en viktig diskusjon. Vi ønsker en internasjonal og inkluderende campus og et mangfold av perspektiver.

UiO har allerede et omfattende studietilbud på engelsk. På bachelornivå er det over 200 emner som undervises på engelsk. På masternivå er det i dag om lag 650 emner med engelsk som undervisningsspråk, i tillegg til at det er 54 engelskspråklige masterprogrammer (hvor flere delvis foregår på norsk). I tillegg kommer emner som undervises på engelsk ved behov. For studenter som ønsker å følge undervisning på engelsk, er det altså et omfattende tilbud i dag.

Thompson argumenterer for at en engelskspråklig bachelor er nødvendig for å «gi flere muligheter til akademikere som ønsker å undervise på engelsk». Når godt over 800 emner går på engelsk ved UiO mangler det ikke på muligheter for ansatte som ønsker å undervise på engelsk. Dagens tilbud legger ingen hindringer i veien for UiOs deltakelse i Students at Risk eller Scholars at Risk.

Hvis et av fakultetene ved UiO ønsker å opprette en engelskspråklig bachelorgrad – i tillegg til alle tilbudene på masternivå – er dette mulig innenfor dagens regelverk. Det sittende rektorat ville stille seg positiv til et slikt forslag, men initiativet må selvsagt springe ut fra et fagmiljø og være faglig begrunnet. Ledelsen kan ikke opprette nye grader uten at disse er godt forankret i et fagmiljø, og vi er avhengig av at myndighetene tildeler oss nye studieplasser.

Internasjonalisering er et sentralt satsingsområde for UiO, og engelspråklige studietilbud og internasjonal rekruttering av ansatte er viktige komponenter på et internasjonalt universitet. UiO har i dag et rikt studietilbud til internasjonale studenter. Kommer det nå et initiativ fra fagmiljøene om en ytterligere styrking av dette tilbudet, vil vi vurdere dette med stor interesse.