Arkivfoto: Skjalg Bohmer Vold
Arkivfoto: Skjalg Bohmer Vold

NRK og Senterpartiet peker ut feil mistenkte

At norske studenter reiser ut, og kommer hjem med nye erfaringer og kunnskap, beriker Norge. Det samme gjør internasjonale studenter som kommer til Norge.

I forrige uke kunne vi både lese, se og høre i NRK at ‹‹utlendingene tar studentboligene››. Det ble tegnet et bilde av internasjonale studentene som kommer og tar noe de ikke har rett på, og de tar det vekk fra oss. Senterpartiets Ola Borten Moe bet på og ropte ‹‹skolepenger›› som svar.

La oss gå to skritt tilbake. Internasjonalisering i utdanning og innvandring er to ulike ting. Internasjonalisering er et mål både fra politisk ledelse, utdanningsinstitusjoner og studentbevegelsen. Vi ønsker å være et attraktivt land, både å studere og forske i. At norske studenter reiser ut, og kommer hjem med nye erfaringer og kunnskap, beriker Norge. Det samme gjør internasjonale studenter som kommer til Norge.

Problemstillingen med få studentboliger er et resultat av at det i mange tiår omtrent ikke har blitt bygget studentboliger. Vi er på etterskudd fordi studentboligbyggingen ikke har holdt tritt med veksten i studentmassen. Den siste perioden til de rødgrønne, og den sittende regjeringen med samarbeidspartiene, har snudd trenden og gir tilskudd til rekordmange boliger. Så Borten Moe, ikke pek fingeren på de internasjonale studentene, ta heller selvkritikk som folkevalgt, som over lengre perioder har ignorert problemet med få boliger.

Borten Moe vil fjerne boliggarantien for internasjonale studenter. Vi spør: Vil du at norske studenter ikke skal få tilbud om ‹‹dorms›› i USA eller studenthybel Storbritannia? Vi er ikke så unike som du tror. Universiteter over hele verden har bygget studentboliger siden de ble opprettet og internasjonale studenter er førsteprioritet flere steder.

Økningen av innreisende studenter er ikke bare fordi vi har gratis utdanning og gode ordninger for studentbolig, men fordi vi er del av det europeiske utdanningssamarbeidet. Dette ser ut til å ha blitt glemt både av NRK og Senterpartiets Borten Mo.

Internasjonalisering handler ikke om tall, kroner og øre. Det har en samfunnsverdi det er vanskelig å sette en prislapp på. Å innføre skolepenger vil redusere antall internasjonale studenter, og det er rimelig å anta at de som vil ha råd til å komme til et Norge med skolepenger er de som allerede hadde god råd. Nei, lånekassen finnes ikke overalt.

NRK og Senterpartiet peker ut feil mistenkte. Det er det politiske Norge som altfor lenge lukket øynene til mangelen på studentboliger. Heldigvis har trenden snudd. Venstre går nå inn i forhandling med regjeringen og KrF om å bygge 3000 boliger årlig. Det er veien man bør gå.