Når arbeidsgiver stjeler fra deg

Vet arbeidsgiver at du har muligheten til gratis advokathjelp, vil det fungere som et intensiv til å følge arbeidsavtalen og arbeidsmiljøloven.

Hver eneste dag arbeider studenter i Norge i tro om å få lønn. I tro, fordi det å få lønnen sin utbetalt ikke er en selvfølge for alle. Jussbuss jobber for at ordningen med gratis rettshjelp også skal omfatte lønnsinndrivelse, slik at blant annet du som student gis mulighet til å drive inn lønnskravet ditt.

Altfor mange arbeidsgivere holder tilbake hele eller deler av lønna til folk. Vi i Jussbuss behandlet hele 333 saker om lønnsinndrivelse bare i 2015, og Arbeidstilsynet anslår at de har 2-3000 henvendelser om manglende lønn årlig. En del av sakene vi behandler gjelder studenter som ikke får utbetalt det de har krav på. Med en allerede skral økonomi er en slik opplevelse et brutalt første møte med arbeidslivet. Når useriøse arbeidsgivere urettmessig holder igjen lønn er det ikke bare tyveri fra deg som arbeidstaker, det er reinspikka økonomisk kriminalitet.

Som student har man som regel ikke mulighet til å betale i dyre dommer for advokatbistand. For mennesker med dårlig økonomi har vi i Norge en offentlig ordning med fri rettshjelp. Dette betyr at man innenfor visse saksområder får gratis advokatbistand i et visst antall timer. Lønnsinndrivelsessaker er imidlertid ikke omfattet. Det er flere fordeler med utvidelse av denne ordningen.

Ved å utvide ordningen slik at også lønnsinndrivelsessaker omfattes, gir man studenter de rettslige hjelpemidlene han eller hun trenger for å drive inn kravet sitt.

Utvidelse av ordningen vil dessuten bidra til å luke ut useriøse arbeidsgivere fra arbeidsmarkedet. Dersom arbeidsgiver vet at du har muligheten til gratis advokathjelp, vil det fungere som et intensiv til å følge arbeidsavtalen og arbeidsmiljøloven.

En utvidelse er også en samfunnsøkonomisk no brainer. Advokatregningene vil være små sammenlignet med inntektene staten får inn gjennom skatt og arbeidsgiveravgift. Det vil også kunne skape trygghet og større lyst til å delta i arbeidslivet, slik at den totale arbeidsdeltakelsen øker.

Lønn er en grunnleggende rettighet i ethvert arbeidsforhold, og det er viktig å huske på at også studenter trenger rettssikkerhet.