UiO trenger engelske bachelorgrader

Universitet trenger en engelsk bachelor om de ønsker å fremstå som et av verdens ledende universiteter.

I september skrev UiOs rektor, Ole Petter Ottersen, et leserinnlegg til Universitas om hvilke tiltak han skal støtte sitt siste året som rektor. Han skriver blant annet om akademisk frihet og universitetets akademiske dugnad. Studentparlamentet har i år inkludert å støtte opprettelsen av minst én engelsk bachelorgrad i sin handlingsplan. Vi i SAIH Blindern mener dette et utmerket tiltak for å forbedre «Akademiske Dugnad» og integrering ved Universitet i Oslo.

Med flotte ordninger som «Akademisk dugnad» ved UiO, som i stor grad handler om integrering og inkludering, er det overraskende at universitetet fortsatt ikke har en engelskspråklig bachelor. En engelsk bachelor bidrar til solidaritet med internasjonale elever, og sørger for at universitetet blir mer attraktivt internasjonalt. Det vil også gi utbytte for studenter som ønsker å jobbe internasjonalt, samt gi flere muligheter til akademikere som ønsker å undervise på engelsk. Det er stadig flere professorer som underviser på engelsk, noe som gjør opprettelsen av en engelsk bachelorgrad helt naturlig. Universitet trenger en engelsk bachelor om de ønsker å fremstå som et av verdens ledende universiteter.

«Students at Risk» og «Scholars at Risk» er andre programmer UiO støtter. Gjennom programmene får studenter og akademikere som er fratatt rett til høyere utdanning og undervisning på grunn av politisk engasjement, muligheten til å fullføre sin grad eller til å jobbe som professor. Disse er ordninger som krever en engelsk bachelorgrad for å kunne fungere optimalt. En akademiker som ikke snakker norsk, vil være avhengig av en engelsk bachelor for å kunne undervise. Derfor mener vi i SAIH Blindern at universitetet trenger dette.

Universitetet rykket nylig 3 hakk opp i den internasjonale universitetsrangeringen. Skal universitetet klatre til topps, må det gjennomføres visse tiltak. Rektor skriver i sitt leserinnlegg at: «Vi må bli enda bedre. Verdens rikeste land bør gi verdens beste utdanning». Og det kan vi ikke gjøre uten en engelsk bachelor!